Boom na rynku budowlanym - jak długo?

2007-11-09 17:05
Boom na rynku budowlanym - jak długo?
Autor: Ramirent Boom na rynku budowlanym - jak długo?

Firmy budowlane oceniają koniunkturę niezwykle korzystnie - najlepiej na przestrzeni ostatnich lat. Niemal 80% menedżerów największych polskich firm budowlanych pozytywnie postrzega sytuację w branży. Pojawiają się jednak także problemy - szybkim wzrostom przeszkadza głównie niedobór siły roboczej, rosnące koszty, a także trudności związane z zaopatrzeniem w materiały budowlane.

Optymizm w sektorze budowlanym

 

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2007 - Prognozy na lata 2007-2009" dowodzi, że na rynku budowlanym utrzymuje się znakomita koniunktura. Zdecydowana większość największych firm budowlanych działających w Polsce (niemal 80%) ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną. W porównaniu do analogicznego badania, przeprowadzonego przez PMR w marcu ubiegłego roku, wystąpiła zdecydowana poprawa nastrojów - wtedy jedynie 41% oceniało koniunkturę jako dobrą lub bardzo dobrą. Prognozy na przyszłość także są optymistyczne - ponad połowa badanych spodziewa się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a tylko 6% ankietowanych obawia się jej pogorszenia.

Uwzględniono odpowiedzi 112 respondentów.

Źródło: Raport "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2007 - Prognozy na lata 2007-2009", PMR

 

PMR poprosił respondentów również o prognozy na 2007 rok dotyczące następujących wskaźników sytuacji na rynku budowlanym:

  • sprzedaży produkcji budowlano-montażowej
  • produkcji cementu
  • liczby wydawanych pozwoleń na budowę
  • ceny materiałów budowlanych
  • poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
  • poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych.

Respondenci stwierdzili, że nastąpią wzrosty wszystkich sześciu wskaźników. Aż 99% badanych prognozowało zwyżki cen materiałów budowlanych, co dziewiąty ankietowany przewidywał natomiast wzrost płac w firmach budowlanych, zwiększenie produkcji cementu oraz produkcji budowlano-montażowej. W przypadku poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych na utrzymanie się trendu wzrostowego wskazały dwie trzecie badanych, a co siódmy z nich przewidywał wzrost ilości wydanych pozwoleń budowlanych. Coraz lepsza sytuacja finansowa

 

O ile jeszcze kilka lat temu większość firm budowlanych skarżyła się na niewystarczający popyt i trudności finansowe, to obecnie sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej jest dobra - uważa tak aż 85% badanych (jedynie 2% jest przeciwnego zdania, a 13% respondentów uważa, że sytuacja finansowa jest "ani dobra, ani zła"). Dwie trzecie ankietowanych przyznało także, że obecnie pozycja finansowa ich przedsiębiorstwa jest lepsza niż przed rokiem, a aż 83% badanych przewiduje, że na koniec 2007 r. sytuacja finansowa ich firmy także będzie lepsza niż w roku 2006.

Oceny portfeli zamówień utrzymują się na bardzo wysokim poziomie - aż 83% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zamówień. Ponadto, niemal co ósmy ankietowany przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość zamówień wzrośnie jeszcze bardziej.

Uwzględniono odpowiedzi 111 respondentów.

Źródło: Raport "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2007 - Prognozy na lata 2007-2009", PMR

 

Niedobór siły roboczej, koszty pracy i trudności z zaopatrzeniem w materiały budowlane to główne bariery na rynku budowlanym

 

Dwóch na trzech respondentów, zapytanych przez PMR o bariery w największym stopniu utrudniające działalność na polskim rynku budowlanym, jako główną przeszkodę wymieniło niedobór siły roboczej (w marcu ubiegłego roku wskazywał na nią co trzeci badany). Brak rąk do pracy staje się powszechnym problemem w budownictwie polskim. Drugą przeszkodą pod względem częstości wskazań są wysokie koszty pracy ponoszone przez firmy budowlane, natomiast nową, w porównaniu z poprzednimi badaniami koniunktury PMR, przeszkodą stają się trudności związane z zaopatrzeniem w materiały budowlane. Na rynku materiałów budowlanych pojawiają się coraz częściej niedobory i niespotykane wzrosty cen. Przedłużające się terminy realizacji zamówień na materiały budowlane mogą doprowadzić do niewywiązywania się w terminach z kontraktów przez firmy wykonawcze. Może to pociągnąć za sobą znaczne problemy finansowe (kary umowne). - Gdyby zjawisko to wystąpiło na skalę masową, może poważnie zagrozić firmom budowlanym - stwierdza Szymon Jungiewicz, analityk PMR. Szacuje on jednak, że pomimo opisanych powyżej zagrożeń, budownictwo polskie czeka okres dynamicznych wzrostów. PMR prognozuje, że w 2007 r. produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o 27%.

Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Uwzględniono odpowiedzi 112 respondentów.

Źródło: Raport "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2007 - Prognozy na lata 2007-2009", PMR

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej