Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

2007-05-29 17:37

Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2004 roku napłynęło do Polski w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 7,86 mld dolarów, co oznacza 23-proc. wzrost w porównaniu do roku 2003. Jest to także najwyższy poziom napływu inwestycji od czterech lat.

Dzięki zagranicznym inwestorom powstało prawie 15 tys. nowych miejsc pracy.
Skumulowana wartość kapitału zagranicznego wyniosła na koniec ubiegłego roku 84,48 mld dolarów. 80, 65 mld przypadło na inwestycje o wartości przekraczającej 1 mln. Na pozostałe 3,83 mln dolarów złożyły się inwestycje, których wartość nie przekroczyła jednego mln. dolarów.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2004 roku dominowały projekty realizowane w sektorze działalności produkcyjnej (41proc. wartości zrealizowanych inwestycji). W ramach tego sektora najwięcej inwestycji odnotowano w branży motoryzacyjnej (9 proc. zainwestowanego kapitału ogółem). Kolejne miejsca zajmują inwestycje w branży chemicznej i farmaceutycznej (6,2 proc.). Wartość inwestycji w branży metalowej i wartość produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 6 proc. i 5,7 proc.).
Atrakcyjne dla inwestorów okazało się także pośrednictwo finansowe. W 2004 roku inwestorzy zagraniczni przeznaczyli na ten cel 2,1 mld dolarów, tj. 27 proc. całości zainwestowanego kapitału.
Na trzecim miejscu znalazły się inwestycje w sektorze obsługi nieruchomości. Wartość napływu BIZ do tego sektora PAIiIZ szacuje się na poziomie 865,5 mln dolarów (11 proc.).

Biorąc pod uwagę napływ kapitału w podziale na produkcję, usługi oraz pozostałe (rolnictwo i kopalnictwo) - największy, bo 58-proc. udział w napływie BIZ w 2004 roku miały usługi. Najwięcej zainwestowały korporacje z Francji (1,57 mld dolarów) oraz Stanów Zjednoczonych (1,43 mld dolarów).
Wzrosło zainteresowanie polskim rynkiem ze strony inwestorów z Azji; przedsiębiorcy z Republiki Korei zainwestowali 202 mln dolarów, a z Japonii - 108 mln dolarów.
Pod względem wartości skumulowanych największym inwestorem zagranicznym nadal pozostaje Francja. Firmy francuskie zainwestowały ogółem 16 mld dolarów, co stanowi blisko 20 proc. wartości wszystkich inwestycji zrealizowanych w naszym kraju.
Drugim największym pod względem wartości skumulowanych inwestorem są Niderlandy (14 proc.). Na kolejnych miejscach znaleźli się inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
W sumie Lista Największych Inwestorów Zagranicznych PAIiIZ obejmuje 1101 firm z 36 krajów.


Napływ BIZ do Polski w 2004 roku z podziałem na branże (w mln dolarów)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej