Bezpieczeństwo na budowie

2007-05-29 18:36

Na polskich budowach jest coraz mniej wypadków; jest to jednak wynikiem spadku zatrudnienia w tej branży.Budownictwo wciąż pozostaje jednym z najbardziej zagrożonych wypadkami działów gospodarki.

Poprawa warunków pracy w budownictwie była tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które miało miejsce 20 października br.
W spotkaniu wziął udział Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy, a także posłowie, przedstawiciele Głównego Inspektora Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, instytucji naukowych oraz terenowych inspektoratów pracy.
W Unii Europejskiej liczba zatrudnionych w budownictwie stanowi aż 8 proc. ogółu zatrudnionych. Wypadki w tej gałęzi gospodarki stanowią 20 proc. wszystkich wypadków przy pracy.
W naszym kraju liczba wypadków systematycznie maleje (11 tys. 245 w 2000 roku, 7 tys. 304 w 2003 roku, w pierwszym półroczu br. - 2 tys. 705 wypadków). Te dane nie odzwierciedlają jednak sytuacji; wypadków jest mniej, ponieważ spada zatrudnienie w budownictwie.
Najbardziej narażeni na wypadki są ci, którzy pracują na wysokościach, przy wykopach oraz przy mechanicznym i ręcznym przenoszeniu ładunków.
Na zmianę sytuacji i wzrost bezpieczeństwa pracy na budowie może wpłynąć koordynacja działań takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz współpraca z samorządami, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Spotkanie jest częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa oraz nawiązaniem do kampanii prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy "Budować bezpiecznie".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej