Bez megawzrostów - ceny obiektów budowlanych w I półroczu 2007 r.

2007-08-03 18:00

Według najnowszych danych systemu SEKOCENBUD w pierwszym półroczu 2007 roku ceny obiektów budowlanych poszły o kilkanaście procent w górę.  Wzrosty kształtowały się w zależności od rodzaju budynku, stanu czy zastosowanych elementów konstrukcyjnych. W ostatnim czasie najbardziej zdrożały budynki mieszkalno-usługowe i elementy, przy których wykorzystano między innymi materiały i wyroby ceramiczne.

 

W odniesieniu do poszczególnych obiektów skala wzrostów wynika z różnej dynamiki cen materiałów zastosowanych przy budowie konkretnego budynku. Charakterystycznym obecnie zjawiskiem na rynku inwestycyjno-budowlanym jest istotne zróżnicowanie zmian cen, występujące zarówno dla poszczególnych obiektów budowlanych, jak również dla stanów lub elementów konstrukcyjnych w tych obiektach. Stanowi to konsekwencję nie tylko skali wzrostu cen materiałów zużytych przy budowie, ale także udziału wartości tych materiałów w wartości obiektu ogółem lub jego elementów konstrukcyjnych.

Dla przykładu, w ostatnim czasie najbardziej zdrożały te stany budynków i te elementy konstrukcyjne obiektów inżynieryjnych, przy budowie których zastosowano:

- materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe,
- elementy i wyroby betonowe,
- szkło budowlane i techniczne,
- elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego,
- wyroby hutnictwa żelaza.

Najmniej natomiast (zaledwie o kilka procent) w pierwszym półroczu 2007 roku wzrosły ceny instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych w obiektach kubaturowych. Wynika to przede wszystkim z niewielkich zmian cen materiałów instalacyjnych w tym okresie. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę istotne zróżnicowanie regionalne stawek robocizny kosztorysowej. Powoduje ono, że zarówno poziom, jak i skala zmian cen obiektów w poszczególnych województwach jest bardzo różna.

Ceny obiektów zostały opublikowane w najnowszej edycji wydawnictwa systemu SEKOCENBUD pt. "Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO". Jego pierwsza część dotyczy obiektów kubaturowych - pokazano w niej ceny 87 budynków. W drugiej natomiast przedstawiono wartość 122 obiektów inżynieryjnych. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej