11 na minusie, czyli jest gorzej

2009-11-24 16:28

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w listopadzie negatywne, gorsze niż w październiku i w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Spowodowane jest to większym spadkiem bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji budowlano- montażowej, a w konsekwencji pogorszeniem sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 11 (w październiku minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26% (w październiku odpowiednio 15% i 23%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - to wstepne wyniki Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze niż w październiku. Spośród badanych przedsiębiorstw 16% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw obawiają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco większy od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

GUS: Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie
Autor: GUS

Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w październiku. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być większe od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Możliwy jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych.

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest znacznie zróżnicowana. Najlepsza jest sytuacja przedsiębiorstw dużych, dla których wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest pozytywny, lepszy niż przed miesiącem. Jednostki tej grupy odnotowują wzrost bieżącego i przyszłego portfela zamówień, na skalę nawet większą niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Zwiększa się również wielkość bieżącej produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w przedsiębiorstwach dużych. Prognozy w tym zakresie są też pozytywne. Mimo to, przedsiębiorstwa tej klasy nadal sygnalizują trudną sytuację finansową, spowodowaną między innymi rosnącymi opóźnieniami płatności dokonywanymi przez kontrahentów. W pozostałych klasach wielkości ogólny klimat koniunktury oceniany jest negatywnie i gorzej niż przed miesiącem, najgorzej w jednostkach małych (w tym mikro). Oceny portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej zgłaszane przez jednostki małe i średnie są niekorzystne, gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy na najbliższe miesiące są też negatywne i gorsze od zgłaszanych w październiku.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (4,9% w październiku br. i 5,4% w listopadzie 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (62% badanych przedsiębiorstw w listopadzie, 64% w październiku br. wobec 51% w listopadzie 2008 r.), niedostatecznym popytem (47% w listopadzie, 45% w październiku br. wobec 25% w listopadzie 2008 r.), a także kosztami zatrudnienia (52% w listopadzie, 51% w październiku br. wobec 59% przed rokiem). W porównaniu z listopadem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 45% do 20% przy 21% w październiku br.).

W listopadzie (podobnie jak w ubiegłym miesiącu) 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 77% jako wystarczające, a 9% jako zbyt małe. W porównaniu z listopadem 2008 r. zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe, natomiast wzrasta – przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt duże.

W porównaniu z listopadem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 86% do 78% w listopadzie i w październiku br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej