Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 h! Zmiany w prawie energetycznym w sejmie

2023-05-16 12:24
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 h
Autor: getty images Jakie zmiany w ustawie Prawo energetyczne? Od kiedy wejdą w życie?

Zmiana sprzedawcy prądu w 24 godziny to jedna ze zmian w projekcie ustawy Prawa energetycznego. Projekt ten właśnie trafił do sejmu. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dowiedz się, jakie narzędzia zyskają odbiorcy energii elektrycznej po wprowadzeniu nowej ustawy w życie. Zmiany są rewolucyjne! Od kiedy zaczną obowiązywać?

Spis treści

  1. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 h - czy to możliwe?
  2. Porównywarka ofert energii elektrycznej
  3. Obywatelskie społeczności energetyczne po nowemu
  4. Nowe umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej
  5. Magazynowanie energii i energia odnawialna

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 h - czy to możliwe?

W nowym projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza się przepisy, które zaczną obowiązywać od 2026 roku. Jednym z nich jest możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.

Ponadto projekt ustawy wprowadza szereg innych istotnych zmian dla krajowego rynku energii elektrycznej i gazu. Wynikają one z konieczności dostosowania przez Polskę unijnych regulacji poświęconych energetyce.

Porównywarka ofert energii elektrycznej

Już w 2026 roku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do nowego narzędzia. Będzie to porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawcy będą musieli udostępniać swoje oferty na potrzeby tworzenia porównywarki. Nowe narzędzie umożliwi porównywanie ofert sprzedaży energii elektrycznej świadczonych przez dostawców energii.

Obywatelskie społeczności energetyczne po nowemu

Nowa ustawa ma także uregulować prawo w zakresie funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Wprowadzone zostaną ramy prawne do ich funkcjonowania. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i możliwości opuszczenia społeczności bez sankcji.

Nowe umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej

Po przyjęciu ustawy przez rząd odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Magazynowanie energii i energia odnawialna

Ponadto zmiany mają regulować prawo w zakresie instalacji magazynowania energii należących do operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego.

Projekt zawiera definicję agregatora rynku energii oraz odbiorcy aktywnego, który ma możliwość zużywania, magazynowania lub sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności. Jedynym warunkiem jest, aby działalność nie stanowiła podstawowej działalności gospodarczej czy zawodowej tego odbiorcy.

W ustawie czytamy - "Umowy w ramach partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii zawiera się, rozlicza i rozwiązuje z wykorzystaniem platformy partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii, przez którą rozumie się internetową platformę handlową".

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie skierowany do prac w Sejmie. Projekt ustawy można zobaczyć TUTAJ.

Źródło: gov.pl, projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej