Zasiłek wyrównawczy 2024 dla pracownika. Ile wynosi? Komu się należy zasiłek wyrównawczy?

2024-01-22 15:46
Zasiłek wyrównawczy z ZUS
Autor: Szymon Starnawski

Zasiłek wyrównawczy to pomoc finansowa przyznawana przez ZUS w momencie zmniejszenia dochodów pracowników spowodowanych chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy. Z takiego świadczenia można korzystać nawet przez 2 lata. Kto może z niego skorzystać i ile wynosi jego kwota w 2024?

Spis treści

 1. Komu się należy zasiłek wyrównawczy 2024?
 2. Jak oblicza się zasiłek wyrównawczy?
 3. Jaka jest kwota zasiłku wyrównawczego?
 4. Jakie dokumenty do zasiłku wyrównawczego?
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Komu się należy zasiłek wyrównawczy 2024?

Świadczenie przysługuje osobom od których przychodów odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, które na skutek wypadku lub choroby zawodowej mają zmniejszoną sprawność, co utrudnia im osiąganie wysokości wynagrodzenia z okresu, kiedy były zdrowe. Jest przyznawane na czas rehabilitacji zawodowej, która umożliwi pracownikowi powrót do zdrowia lub pozwoli na przeszkolenia do pełnienia nowych obowiązków, odpowiednich dla stanu zdrowia. Ma zrekompensować utratę zarobków z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenie nie przysługuje jednak jeżeli wypadek lub niezdolność nastąpiły z winy pracownika (zlekceważenia przepisów) lub w stanie jego odurzenia, np. alkoholem oraz w przypadku, gdy po zaistnieniu zdarzenia odmówił on badania na zawartość substancji odurzających w jego organizmie.

Jak oblicza się zasiłek wyrównawczy?

Podstawą do określenia wysokości świadczenia jest wynagrodzenie pracownika:

 • przeciętne uzyskane w okresie 12 miesięcy przed miesiącem, w którym doszło do wypadku lub powstała niezdolność do pracy
 • za pełne miesiące, jeżeli do zdarzenia doszło przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy.
 • wynagrodzenie z umowy o pracę lub innym dokumencie, który nawiązuje stosunek pracy, jeśli wypadek lub niezdolność zaistniały w pierwszym miesiącu pracy - w przypadku wynagrodzenia zmiennego jego wysokość z tego okresu.

Do ustalenia wysokości przyjmuje się przychód będący podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaka jest kwota zasiłku wyrównawczego?

Nie ma stałej wysokości tego świadczenia, gdyż jest ona obliczana indywidualnie dla każdego uprawnionego. Kwota zasiłku wyrównawczego jest różnicą pomiędzy ustaloną podstawą, a zmniejszonym wynagrodzeniem osiąganym w czasie rehabilitacji.

Jeśli jednak pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych to zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między wyliczoną podstawą, zmniejszoną o jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.

Zasiłek nie jest wypłacany za okresy:

 • choroby
 • sprawowania opieki
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • nieobecności w pracy, za którą pracownik nie pobiera wynagrodzenia

Jakie dokumenty do zasiłku wyrównawczego?

Przyznania i wypłata świadczenia może odbywać się z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. W obu przypadkach wymagane są:

 • orzeczenie lekarza ZUS lub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej;
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy;
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3;
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

W przypadku ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wymagany jest dodatkowy dokument:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w przypadku konieczności rehabilitacji zawodowej spowodowanej wypadkiem przy pracy;
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

Przyznany na okres rehabilitacji zawodowej zasiłek wyrównawczy wypłacany jest nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

źródło: ZUS

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej