Zasady uzyskiwania uprawnień audytora energetycznego

2014-09-22 17:55

Do sporządzania audytu uprawnione są osoby fizyczne, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia uzyskały licencję zawodową audytora energetycznego.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU nr 162, poz. 1121 z późn. zm.) określa zasady przyznawania premii termomodernizacyjnych jako pomocy państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest realizacja zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (DzU nr 12, poz. 114).

Podstawą wystąpienia przez inwestora o przyznanie ww. premii jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Do sporządzania audytu uprawnione są osoby fizyczne, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia uzyskały licencję zawodową audytora energetycznego. Obowiązująca w tym zakresie ustawa stosuje zasadę swobody rynkowej działalności firm szkoleniowych.

Kursy mają być prowadzone przez osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dysponują odpowiednią kadrą, warunkami lokalowymi i materiałami dydaktycznymi oraz są niezależne od zleceniodawców sporządzania świadectw energetycznych. Szkolenia są przeprowadzane na koszt osób ubiegających się o nadanie licencji.

Ustawa przewiduje również możliwość uruchomienia rocznych podyplomowych studiów dotyczących audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, których ukończenie będzie równorzędne z odbyciem szkolenia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej