Zabudowa mieszkaniowa zabudowie mieszkaniowej nierówna

2008-03-15 17:04

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 roku porządkuje proces inwestycyjny, ale tylko z pozoru. Chodzi o oznaczenia i nazewnictwo w decyzjach o lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i w decyzjach o warunkach zabudowy. W prawie ochrony środowiska, określającym dopuszczalne poziomy hałasu, te same tereny nazywają się inaczej.

Minister infrastruktury proponuje nazwy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkcyjna, cmentarze, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej. Klasyfikacja jest mało precyzyjna. Nie wiadomo na przykład, jak klasyfikować typową zabudowę miejską, w której partery służą celom usługowym, a na piętrach znajdują się mieszkania. Bowiem nie jest to ani zabudowa usługowa, ani mieszkalna.

Gdyby projekt rozporządzenia przeszedł w takiej formie, architektom i projektantom trudności nastręczyłby z pewnością brak związku między nazewnictwem w przepisach budowlanych i o ochronie środowiska. Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniem ministra środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ochronie akustycznej podlegają: tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, również tereny na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe.

Z kolei w rozporządzeniu ministra środowiska, dotyczącym dopuszczalnych poziomów hałasu, tereny - dla których projektant musi spełnić określone wymagania - są klasyfikowane inaczej. To: strefa ochronna "A" uzdrowiska, tereny szpitali poza miastem, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Skoro już w dwóch rozporządzeniach, dotyczących ochrony środowiska i określających warunki akustyczne, funkcjonują różne nazwy terenów, to tym trudniej będzie je powiązać z tymi, jakie się pojawią w przyszłych warunkach zabudowy. W nowelizowanym akcie prawnym liczba nazw jest skąpa.

Konfliktu można by uniknąć, stosując nazwy:
- teren ścisłego centrum,
- teren pod zabudowę usługowo-biurową,
- teren zabudowy biurowej i handlowej,
- tereny poza strefą śródmiejską mieszkalno - usługowe (w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),
- tereny pod zabudowę usługowo-handlową (usługi motoryzacyjne, hotelarskie, parking, w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),
- tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców poza strefą śródmiejską),
- tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w strefie śródmiejskiej bez zwartej zabudowy mieszkaniowej),
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (w strefie śródmiejskiej).

 

Problem jest istotny, bo póki co decyzje o warunkach zabudowy to niezbędny dokument dla realizacji inwestycji w konkretnej lokalizacji (Ministerstwo Infrastruktury planuje zastąpić je decyzjami o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego - przyp. red.). Rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 roku jest przepisem wykonawczym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ta pochodzi z 27 marca 2003 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej