Wypowiedzenie OC – zasady, terminy, wzór PDF. Kiedy i jak dokonać wypowiedzenia umowy OC?

2023-07-04 13:42
Wypowiedzenie OC
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wypowiedzenie OC jest istotne m.in. przy zakupie samochodu używanego lub zmianie ubezpieczyciela.

Wypowiedzenie OC jest konieczne m.in. w sytuacji, gdy właściciel samochodu czy innego pojazdu chce zmienić ubezpieczyciela albo gdy pojawił się problem podwójnego OC. Pobierz wzór PDF wypowiedzenia umowy OC i sprawdź, jakich formalności należy dopełnić.

Spis treści

 1. Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy OC?
 2. Wypowiedzenie umowy OC przy zmianie ubezpieczyciela
 3. Podwójne OC pojazdu
 4. Wypowiedzenie OC przy kupnie samochodu używanego
 5. Wypowiedzenie umowy OC zawartej przez telefon lub Internet
 6. Jak wypowiedzieć umowę OC? To musisz zrobić
 7. Wypowiedzenie umowy OC – wzór PDF

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przepisach ustalona została wysoka kara za brak OC, która w dodatku rośnie regularnie razem z płacą minimalną. Sprawdzenie OC powinno być zatem priorytetem m.in. przy zakupie używanego samochodu.

W określonych sytuacjach posiadaczowi pojazdu opłaca się jednak wypowiedzenie umowy OC. Właściciel samochodu osobowego czy innego pojazdu powinien to zrobić, gdy:

 • chce uniknąć automatycznego przedłużenia posiadanej polisy na kolejny rok (bo np. planuje zmienić ubezpieczyciela OC),
 • chce rozwiązać problem podwójnego OC (dwie aktywne polisy jednocześnie),
 • chce zrezygnować z polisy OC kupionej przez telefon lub Internet, bo trafił na korzystniejszą ofertę.

Ponieważ w każdej z tych sytuacji obowiązują nieco inne zasady i terminy, poniżej omówiono każdy przypadek osobno.

Pamiętaj

Umowa OC, której nie wypowiedziano, zwykle automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Ubezpieczyciel powinien przypomnieć o tym klientowi nie później niż 14 dni przed upływem okresu ubezpieczenia.

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Wypowiedzenie umowy OC przy zmianie ubezpieczyciela

Posiadacz polisy, który chce zmienić ubezpieczyciela OC, może to zrobić praktycznie w dowolnym momencie – wystarczy dokonać na piśmie wypowiedzenia umowy OC i zawrzeć nową umowę z inną firmą. Pozwala na to art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Trzeba jednak dokonać wypowiedzenia najpóźniej na dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. W przeciwnym razie polisa w obecnej firmie automatycznie przedłuży się na kolejny rok (poza nielicznymi wyjątkami).

Zawarcie następnej umowy nie następuje, (…) jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (…) albo w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń (…) – podaje ustawa.

Trzeba pamiętać, że nie przedłuża się automatycznie umowa OC po poprzednim właścicielu przy zakupie samochodu używanego. Wygasa ona z końcem okresu ubezpieczenia, a o zawarcie kolejnej musi zatroszczyć się nowy właściciel.

Warto rozważyć zmianę ubezpieczyciela OC w sytuacji, gdy inna firma oferuje lepsze warunki – nieraz możliwe jest obniżenie składki OC nawet o kilkaset złotych. Warto pamiętać, że na wysokość ubezpieczenia OC wpływa m.in.:

 • miejsce zamieszkania – w dużych miastach koszt ubezpieczenia jest wyższy,
 • wiek i doświadczenie kierowcy – od mniej doświadczonych ubezpieczyciel żąda wyższej kwoty,
 • sytuacja rodzinna kierowcy – osoby mające dzieci są postrzegane jako ostrożniejsze,
 • cechy pojazdu – m.in. jego awaryjność i pojemność silnika.

Jeśli zatem posiadacz pojazdu chce zapłacić mniej, powinien regularnie porównywać oferty ubezpieczycieli – można to robić np. wtedy, gdy zbliża się koniec okresu ubezpieczenia.

Podwójne OC pojazdu

O podwójnym OC mówi się wtedy, gdy dany pojazd ma jednocześnie więcej niż jedną aktywną polisę OC. Najczęściej problem podwójnego OC pojawia się, gdy:

 • kierowca kupił samochód i wykupił ubezpieczenie OC, nie wiedząc, że pojazd już miał aktywną polisę,
 • kierowca zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem, ale zapomniał wypowiedzieć poprzednią,
 • doszło do pomyłki po stronie ubezpieczyciela OC i np. zawarto dwie umowy dla tego samego pojazdu.

Tego typu sytuacje reguluje art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeśli posiadacz pojazdu wykupił nową polisę, a poprzednia sama się przedłużyła na kolejny rok, to można w dowolnym momencie wypowiedzieć automatycznie przedłużoną umowę OC na piśmie.

Zwróć uwagę

W opisanej wyżej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo żądać składki także za wypowiadaną umowę (za okres korzystania z tego ubezpieczenia).

Może też zdarzyć się tak, że posiadacz pojazdu wykupi w jednej firmie kilka ubezpieczeń OC dla tego samego pojazdu (z identycznym okresem ubezpieczenia). Wówczas zakład ubezpieczeń ma prawo pobierać składkę tylko z jednej z umów. Błędne umowy należy w takiej sytuacji wypowiedzieć w standardowy sposób.

Wypowiedzenie OC przy kupnie samochodu używanego

Przy zakupie samochodu używanego aktywna umowa OC poprzedniego właściciela automatycznie przechodzi na nowego. Reguluje to art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeśli nabywca nie chce korzystać ze starej polisy, może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę OC na piśmie.

Jeśli nowy właściciel tego nie zrobi, polisa będzie obowiązywać aż do końca okresu ubezpieczenia. Co ważne, później nie przedłuży się automatycznie sama, tylko wygaśnie i trzeba będzie wykupić nową (u dowolnego ubezpieczyciela). Należy o tym pamiętać i pilnować terminów, żeby nie zostać ukaranym za przerwę w OC.

Wypowiedzenie umowy OC zawartej przez telefon lub Internet

Posiadacz umowy OC ma jeszcze jedną możliwość jej wypowiedzenia, wynikającą z art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Każdy konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Chodzi o wszelkie umowy zawarte przez Internet lub telefon.

Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy (...). Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane – podaje ustawa.

Takiego odstąpienia można dokonać bez podania przyczyny – wystarczy dostarczyć ubezpieczycielowi na piśmie informację o odstąpieniu od umowy, powołując się na powyższy przepis i podając:

 • dane firmy ubezpieczeniowej,
 • swoje dane osobowe,
 • dane pojazdu objętego ubezpieczeniem,
 • numer polisy.

Dokument taki można dostarczyć osobiście lub pocztą.

Jak wypowiedzieć umowę OC? To musisz zrobić

Wypowiedzenie umowy OC jest bardzo proste. Posiadacz polisy musi jedynie dostarczyć ubezpieczycielowi OC swoją decyzję na piśmie, powołując się na odpowiedni przepis (np. art 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Część firm oferuje też możliwość wypowiedzenia umowy przez Internet.

W wypowiedzeniu muszą znaleźć się:

 • nazwa i adres ubezpieczyciela OC,
 • dane osoby ubezpieczonej,
 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • podstawa prawna wypowiedzenia,
 • numer polisy OC,
 • dane pojazdu: marka, model, numer rejestracyjny,
 • podpis posiadacza polisy.

W przypadku wypowiedzenia spowodowanego podwójnym OC należy też wskazać, z jakim innym towarzystwem ubezpieczeniowym zawarto umowę ubezpieczenia oraz na jaki okres.

Należy pamiętać, że zasady wypowiedzenia są nieco inne w przypadku odstępowania od umowy zawartej na odległość, co opisano w poprzedniej części artykułu.

Ważne

Przy wysyłce wypowiedzenia umowy OC pocztą liczy się data nadania, czyli data stempla pocztowego.

Wypowiedzenie umowy OC – wzór PDF

Wypowiedzenie OC musi zostać dokonane na piśmie i zawierać elementy wymagane w ustawie, ale poza tym jego forma może być dowolna. Taki dokument można więc stworzyć samodzielnie lub skorzystać z gotowego druku. Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór PDF.

Kliknij i pobierz: Wypowiedzenie umowy OC wzór PDF

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej