Wycinka drzewa na działce od stycznia 2023 będzie łatwiejsza! Wniosek o wycinkę drzewa złożysz online

2022-12-10 12:01
wycinka drzewa
Autor: gettyimages Wycinka drzewa na własnej działce ma być łatwiejsza. Tylko na zgłoszenia będzie można ściąć grubsze drzewo

Wycinka drzewa na własnej działce od stycznia 2023 będzie łatwiejsza. Więcej drzew będzie można wyciąć bez zezwolenia czy nawet bez zgłoszenia. W przyszłym roku nowością ma być także możliwość złożenia wniosku o wycinkę drzewa online, na co pilnie muszą się przygotować gminy. Zmiany wprowadza ustawa z 26 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185)

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew online

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185). Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycinkę drzew gminy zobowiązane będą przyjąć także online. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada ujednolicenie wniosków. Obowiązujący dla wszystkich wzór ma zostać niedługo opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej BIP. Choć, jak dowiedziała się Gazeta Prawna, ujednolicenie nie będzie dotyczyć wniosków w formie papierowej dostępnych w gminach. Wnioski w obu formach (online i papierowe) mają funkcjonować równolegle. Może się zdarzyć zatem, że w gminie obowiązywać będą dwa różne wnioski - inny w formie papierowej, inny - wprowadzony przez Ministerstwo Klimatu w formie online. Osoba starająca się o wycinkę będzie mogła wybrać z którego wniosku skorzystać.

Nie zmienia się zasada wypełnienia wniosków o wycinkę drzew. W dalszym ciągu wnioski będą kierowane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych. Podobnie jak do tej pory za złożenie wniosku na wycinkę drzew nie będzie pobierana opłata. 

O ile styczniowa zmiana przepisów dotyczy tylko procedur, to kolejna nowelizacja może niekorzystnie odbić się na środowisku, W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy on wprowadzenia zmian w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów.  Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej, bez zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Projektodawcy przekonują, że dzięki uproszczonym regulacjom właściciele nieruchomości będą mogli „w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności”. Na czym ma polegać zmiana przepisów?

Grubsze drzewo do wycinki bez pozwolenia

Jeśli proponowane rozwiązania wejdą w życie, to zwiększony zostanie o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwód pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagać się będzie nie pozwolenia na wycinkę, a jedynie zgłoszenia.

Oznacza to, że na swojej działce można będzie wyciąć, po uprzednim zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu, drzewa, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 100 cm (wcześniej 80 cm) - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 85 cm (wcześniej 65 cm) - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 70 cm  (wcześniej 50 cm) - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Szybsza procedura wycięcia drzewa

Nowe przepisy mają skrócić terminy na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew (z 21 do 14 dni), a także na wniesienia przez urzędników ewentualnego sprzeciwu (z 14 do 7 dni). Nowelizacja ma również wprowadzić 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez dany organ.

Jakie drzewa i krzewy można wycinać bez zgłoszenia czy pozwolenia?

Bez zgłoszenia czy pozwolenia wycinać można tylko:

  • krzewy skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach'
  • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej