Wniosek USS ZUS - co to jest, dla kogo? Jak i gdzie złożyć?

2023-08-02 15:25
ZUS
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator ZUS wypłaci pieniądze z subkonta, ale potrzebne są odpowiednie dokumenty i wniosek USS ZUS

Subkonto prowadzone przez ZUS jest częścią systemu emerytalnego. Nie wszyscy wiedzą, że pieniądze na subkoncie można wypłacić lub dokonać ich transferu. To środki, które wchodzą w skład masy spadkowej i stanowią część wspólnoty majątkowej. Dlatego składki zgromadzone na subkoncie mogą być dziedziczone lub poddane podziałowi. ZUS wypłaci pieniądze, gdy dostarczymy odpowiednie dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem USS ZUS.

Spis treści

  1. Co to jest subkonto?
  2. Co to jest wniosek USS ZUS?
  3. Dla kogo jest wniosek USS ZUS?
  4. Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty z subkonta?
  5. Jak i gdzie złożyć wniosek USS ZUS?

Co to jest subkonto?

Część ubezpieczonych ma także założone subkonto. ZUS utworzył je dla osób, które urodziły się od 1 stycznia 1969 r., lub wcześniej ale wtedy, jeśli mieli zawartą umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE). W sytuacji, w której ubezpieczony ma wciąż obowiązującą umowę z OFE, to na subkonto w ZUS trafia 4,38 proc. podstawy wymiaru składki, a na OFE 2,92 proc. Jeśli ubezpieczony zrezygnował z umowy z OFE, to na subkonto ZUS trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki.

Co to jest wniosek USS ZUS?

Środki zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu i podziałowi. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub podziału majątku w wyniku ustania wspólnoty majątkowej, czyli przede wszystkim rozwodu, to można starać się o wypłatę lub transfer funduszy. Wymagane jest wówczas wypełnienie odpowiedniego formularza w ZUS. Jest to USS – wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej.

Dla kogo jest wniosek USS ZUS?

Wniosek przeznaczony jest dla osoby uprawnionej, spadkobiercy, osoby małoletniej (która nie ukończyła 18. roku życia i nie zawarła związku małżeńskiego) i współmałżonka (w zakresie wspólnoty majątkowej). Są to więc osoby, które mają prawo do wypłaty lub transferu pieniędzy zgromadzonych na subkoncie, czyli są to: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, pasierbowie, macocha i ojczym. We wniosku należy wpisać dane:

  • osoby uprawnionej, spadkobiercy lub małoletniej,
  • osoby ubezpieczonej, z subkonta której nastąpi wypłata,
  • dane przedstawiciela osoby małoletniej. W tym wypadku może to być jedno z rodziców, prokurator lub opiekun prawny.

Ponadto, jeśli wnioskodawcą jest wdowiec lub wdowa, to należy wskazać, czy pozostawali w małżeńskiej wspólnocie majątkowej w momencie śmierci małżonka. Wnioskodawca może także wybrać, czy chce wypłacić pieniądze czy woli transfer środków na swoje własne subkonto. Jeśli zdecyduje, że chce wypłatę, to powinien wpisać wówczas numer konta bankowego. W formularzu znajduje się także miejsce na podanie numeru konta za granicą.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty z subkonta?

Wypłata lub transfer pieniędzy z subkonta ZUS nie są takie proste, bo wypełnienie samego wniosku USS ZUS nie wystarczy. Do formularza należy załączyć dodatkowe dokumenty. Przede wszystkim jest to odpis skróconego aktu zgonu (właściciela subkonta), odpis skróconego aktu małżeństwa, gdy wnioskodawcą jest współmałżonek, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku osoby małoletniej wymagane są także dokumenty, w tym umocowujący do reprezentowania osoby małoletniej i odpis skróconego aktu urodzenia osoby małoletniej. Jeśli wnioskodawca wysyła dokumenty pocztą lub w formie elektronicznej, powinien także dołączyć potwierdzoną urzędowo kopię dowodu tożsamości.

Jak i gdzie złożyć wniosek USS ZUS?

Formularz w wersji papierowej dostępny jest w placówkach ZUS, można go wziąć odwiedzając oddział urzędu, a także pobrać ze strony www.zus.pl. Wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami można złożyć w swojej placówce ZUS, wysłać pocztą lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, tam też można wygenerować formularz. ZUS informuje, że ma trzy miesiące na wypłatę bądź transfer pieniędzy z subkonta.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej