Wniosek o dopłatę do prądu 2023 - pdf. Termin tylko do 1 lutego! Dla kogo dofinansowanie do prądu? Gdzie złożyć wniosek?

2023-01-25 15:39
Wniosek o dopłatę do prądu 2023
Autor: Getty Images Wniosek o dopłatę do prądu 2023 można złożyć do 1 lutego 2023. W artykule aktualny wzór wniosku do probrania

Wniosek o dopłatę do prądu 2023, w wysokości 1000 lub 1500 zł, wciąż można złożyć. Dla kogo dopłata do prądu? Uwaga! Nie należy się wszystkim ogrzewającym domy prądem. Gdzie można składać wnioski o dopłatę do prądu? Jak złożyć wniosek online? W artykule aktualny wzór wniosku.

Spis treści

 1. Kto może złożyć wniosek o dopłatę do prądu 2023?
 2. Aktualny wzór wniosku o dopłatę do prądu 2023
 3. Wniosek o dopłatę do prądu - ile wynosi dopłata?
 4. Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku aby dostać 1500 zł?
 5. Komu nie przysługuje dopłata do prądu 2023?
 6. Wniosek o dopłatę do prądu tylko jeśli złożyłeś deklarację CEEB
 7. Jak wypełnić wniosek o dopłatę do prądu 2023?
 8. Do kiedy można składać wnioski o dopłatę do prądu 2023?
 9. Gdzie można składać wnioski o dopłatę do prądu?
 10. Jak można złożyć wniosek o dopłatę do prądu?
 11. Wniosek o dopłatę do prądu - jak złożyć online?
 12. Kiedy rozpatrzenie wniosku o dopłatę do prądu i wypłata świadczenia?
 13. Ustawa o dodatku elektrycznym do pobrania

Kto może złożyć wniosek o dopłatę do prądu 2023?

Dopłata do prądu w formie dodatku elektrycznego przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Na każde gospodarstwo zamieszkujące w jednym domu przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Aktualny wzór wniosku o dopłatę do prądu 2023

Wniosek o dopłatę do prądu do pobrania

Wniosek o dopłatę do prądu - ile wynosi dopłata?

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku aby dostać 1500 zł?

Jeśli chcemy wnioskować o podwyższony dodatek 1500 zł dopłaty do prądu, do wniosku musimy dołączyć odpowiednie dokumenty. Będą to rachunki na prąd za cały 2021 rok, które potwierdzą, że zużycie prądu wyniosło ponad 5 MWh. Faktura może być dostarczona w wersji elektronicznej. Rachunek powinien być opłacony.

Komu nie przysługuje dopłata do prądu 2023?

Rządzący uznali, że w przypadku działającej w gospodarstwie domowym mikroinstalacji, nie jest potrzebne wsparcie finansowe. Oznacza to, że wszyscy, którzy zainwestowali w fotowoltaikę i mają ogrzewanie elektryczne, w tym pompę ciepła nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Zapis w ustawie o dodatku elektrycznym w art. 26 ust. 2:

"W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje."

Dopłata do prądu nie przysługuje też gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, do drewna, gazu, oleju opałowego czy pelletu.

Wniosek o dopłatę do prądu tylko jeśli złożyłeś deklarację CEEB

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co prawda, termin na złożenie deklaracji CEEB minął 30 czerwca, ale wciąż można to uzupełnić. Dodatek elektryczny dostaniemy wówczas, kiedy zgłosiliśmy do CEEB np. pompę ciepła, piec akumulacyjny, bojler.

Jak wypełnić wniosek o dopłatę do prądu 2023?

We wniosku o dopłatę do prądu 2023 należy wpisać m.in.:

 • imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 • nr PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer i serię dokumentu tożsamości (jeśli nie dysponujemy nr PESEL),
 • miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),
 • numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać pieniądze,
 • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
 • adres e-mail (na który będzie przesłana informacja, że dodatek został przyznany).

Do kiedy można składać wnioski o dopłatę do prądu 2023?

Wnioski o dopłatę do prądu będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Gdzie można składać wnioski o dopłatę do prądu?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Jak można złożyć wniosek o dopłatę do prądu?

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub online.

Wniosek o dopłatę do prądu - jak złożyć online?

Wniosek można złożyć przez poprzez ePUAP i Profil zaufany. Jak to zrobić?

 • Należy zalogować się do portalu e-PUAP.
 • Następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 • Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma.
 • Załączyć pobrany z sieci i wypełniony wniosek.
 • Podpisać go elektronicznie i wysłać.

Instrukcja jak założyć profil zaufany i uzyskać podpis elektroniczny poniżej:

Kiedy rozpatrzenie wniosku o dopłatę do prądu i wypłata świadczenia?

Gmina będzie rozpatrywała wnioski w kolejności zgłoszeń. Pieniądze powinny być wypłacone w terminie do 31 marca 2023 roku.

Ustawa o dodatku elektrycznym do pobrania

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej