Subkonto ZUS - kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta ZUS?

2024-03-14 12:27
ZUS
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Czy można wypłacić pieniądze z subkonta? W jakich przypadkach?

Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta ZUS? To pytanie zadaje sobie wiele osób odkładających składki w ZUS na przyszłą emeryturę. Ale też, nie każdy wie, że dla części ubezpieczonych ZUS utworzył dodatkowe subkonta, a zgromadzone na nich składki można wypłacić i dziedziczyć. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby wypłacić pieniądze z subkonta.

Komu ZUS założył subkonto?

Subkonto jest częścią systemu ubezpieczenia emerytalnego i powstało jako efekt zmian wprowadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Jest to tzw. II filar, jednak nie wszyscy go mają. Subkonta zostały założone osobom ubezpieczonym, które urodziły się po 1 stycznia 1969, a także tym, którzy urodzili się wcześniej, ale mieli zawarte umowy z OFE.

Na subkonto przelewane jest 4,38 proc. podstawy wymiaru składki w przypadku, gdy ubezpieczony nadal ma umowę z OFE. Wtedy na konto otwartego funduszu trafia 2,92 proc. podstawy wymiaru składki. Jeśli ubezpieczony zrezygnował z wpłacania składek na OFE, to na subkonto w ZUS przelewane jest 7,3 proc. podstawy składki. Kiedy tak się dzieje? Jeśli ubezpieczony nie złożył w ZUS oświadczenia o chęci kontynuowania umowy z OFE, to traktowane jest to jako automatyczna rezygnacja z umowy z OFE.

Czy można wypłacić pieniądze z subkonta?

Pieniądze gromadzone w II filarze, czyli zarówno w OFE, jak i w subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i dziedziczeniu. Wchodzą one w skład majątku, wliczają się także do masy spadkowej. ZUS informuje, że podział lub wypłata środków zgromadzonych na subkoncie następuje w określonych przypadkach, takich jak:

  • rozwód,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • ustanie wspólnoty majątkowej,
  • śmierć osoby, dla której ZUS prowadził subkonto.

Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta? Są 3 możliwości

Wypłata środków z subkonta możliwa jest po śmierci ubezpieczonego. ZUS informuje o trzech okolicznościach i sposobach wypłaty środków:

1. Ubezpieczony zmarł przed przejściem na emeryturę i miał umowę w OFE

Jeśli ubezpieczony zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat), a odprowadzał składki także na OFE, to w pierwszej kolejności o śmierci należy poinformować OFE. Wówczas w OFE należy włożyć odpowiednie dokumenty i wniosek o wypłatę składek. Zmarły mógł wyznaczyć spadkobiercę, wówczas podział środków odbywa się zgodnie z tą dyspozycją. Nie trzeba oddzielnie informować o śmierci ubezpieczonego w ZUS, zrobi to za nas OFE, które w ciągu 14 dni powinien przekazać tę informację urzędowi. ZUS podzieli środki w taki sam sposób, jak OFE. ZUS ma trzy miesiące na przelanie środków z subkonta.

2. Ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny i nie miał umowy z OFE

Jeśli właściciel subkonta nie odprowadzał składek na OFE, to ZUS w przypadku śmierci ubezpieczonego automatycznie przelewa połowę środków na subkonto małżonka. Druga połowa trafia do masy spadkowej i jest dzielona zgodnie z prawem dziedziczenia. Właściciel subkonta mógł również zostawić dyspozycję i wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia. W związku z tym druga połowa składek dzielona jest zgodnie z dyspozycją zmarłego. Osoba uprawniona może złożyć wówczas w ZUS wniosek o wypłatę składek. Należy taki dokument skierować do swojego oddziału ZUS. Urząd ma również trzy miesiące na wykonanie przelewu składek z subkonta.

3. Ubezpieczony zmarł po osiągnięciu wieku emerytalnego i miał umowę z OFE

Osoby będące w wieku emerytalnym, mimo iż miały umowę z OFE, nie mają już tam środków finansowych. Wynika to z przepisów polegających na tym, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego OFE ma obowiązek stopniowo przelewać zebrane składki na subkonto do ZUS. Dlatego po osiągnięciu wielu emerytalnego wszystkie zaoszczędzone pieniądze na II filarze znajdują się już na subkoncie w ZUS. Celem jest zabezpieczenie składek ubezpieczonego przed wahaniami na rynkach finansowych, co może się zdarzyć w OFE.

Wypłata pieniędzy po śmierci ubezpieczonego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do OFE.

Jak dzielone są pieniądze na subkoncie w przypadku rozwodu?

Środki zgromadzone i opłacane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego. Małżonkowie w momencie rozwodu, czyli ustania wspólnoty majątkowej mogą ustalić ze sobą w jaki sposób podzielą majątek lub mogą zrobić to sądownie. Do podziału zaliczają się więc także środki zgromadzone na subkontach.

W przypadku, gdy sąd prowadzić będzie postępowanie o podział majątku, to właśnie sąd wydaje postanowienie i określa sposób podziału. Jeśli chodzi o środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, to każdemu z małżonków przypada określona kwota, zwykle jest to połowa zgromadzonych pieniędzy na rzecz każdego małżonka. ZUS po otrzymaniu postanowienia sądowego przelewa określone kwoty na subkonta współmałżonków. Jeśli jeden z małżonków nie ma subkonta, to ZUS je zakłada. Jednak podział środków na subkoncie w wyniku ustania wspólnoty majątkowej nie zawsze jest możliwy.

ZUS informuje, że pieniądze podlegają podziałowi wtedy, gdy rozwód nastąpił nie później, niż w dniu:

  • złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat,
  • nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Jeśli data rozwodu, a więc także ustania wspólnoty majątkowej nastąpi później, niż ubezpieczony nabędzie prawo do emerytury, to środki na subkoncie nie są dzielone.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej