Słowacja w drodze do FIDIC?

2009-03-16 13:46

Dla zamawianych robót budwlanych na Słowacji, nie są w sposób kompleksowy (w formie obowiązujących dla wszystkich zainteresowanych podmiotów przepisów prawa) stosowane ani ogólne, ani szczegółowe warunki kontraktowe FIDIC lub VOB, ani inne wzorce. Powyższe warunki są jedynie w bardzo ograniczonym zakresie stosowane w Umowach o dzieło (zgodnie ze Słowackim Kodeksem Handlowym z 1991 r.)

Pierwszy istotny przykład stosowania przez słowackie firmy (będące dostawcą robót budowlanych) ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych FIDIC miał miejsce w latach 1991-1993. Był to przetarg na budowę osiedla mieszkaniowego. Na bazie warunków zawartych w tym przetargu, zaczęto w umowach o dzieło na roboty budowlane stosować niektóre zapisy umownych warunków kontraktowych FIDIC i VOB (VOB A i VOB B).

Słowackie firmy budowlane podczas pracy w Niemczech w latach 93-96 zapoznały się warunkami FIDIC, gdzie niektóre z nich stosowały podobne zapisy w umowach. Przy przygotowywaniu Ustawy o zamówieniach publicznych z 1993 r. zakładano, że podobnie jak to ma miejsce w warunkach kontraktowych FIDIC, ustawa uporządkuje procedury i treść umów na roboty budowlane. To założenie nie sprawdziło się. W latach 1997-98 Ministerstwo Budownictwa i Zamówień Publicznych RS zamówiło w firmie VEOS- Komercja a.s. opracowanie projektu umowy na wykonanie robót budowlanch. Projekt tej umowy zawierał niektóre elementy FIDIC oraz VOB. I tak np. przewidziano zapis dotyczący dziennika budowy, czy informacje dotyczące materiałów budowlanych. Były również uwzględnione pewne postanowienia warunków kontraktowych VOB, takie jak prowadzenie dziennika postępu prac, zasady utrzymywania na budowie porządku, zasady dobrych praktyk "vis major" i inne. W powyższym projekcie uwzględniono długoletnie doświadczenia firm oferujących roboty budowlane takich jak: Hydrostav, Doprastav, Priemstav, Stavoindustria, Pozemne stavby, Inżynierskie stavby.

Projekt z małymi zmianami jest stosowany przez niektóre firmy oferujące roboty budowlane do dnia dzisiejszego (ogólne handlowe i techniczne warunki robót budowlanych, wydane przez VEOS – Komercia, a.s.). W latach 2003-2005 opracowano projekt warunków przetargowych dla niektórych zamówień publicznych oparty o Czerwoną i Żółtą Książkę warunków kontraktowych FIDIC. Były one jedynie zawarte w umowie na roboty budowlane w zakresie kanalizacji. Szersze ich zastosowanie nie jest znane. Obecnie działania prowadzące do wdrożenia warunków FIDIC prowadzi SACE Bratysława.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej