Rezygnacja z PPK 2023 gdzie zgłosić - druk pdf. Do kiedy rezygnacja z PPK? Kto nie musi składać deklaracji?

2023-03-31 11:42
Rezygnacja z PPK 2023
Autor: Getty Images Rezygnację z PPK 2023 można złożyć od 1 marca

Rezygnację z dokonywania wpłat do PPK można złożyć od 1 marca 2023 roku. Trzeba wiedzieć, że 31 marca to ostatni dzień na złożenie deklaracji o rezygnacji z wnoszenia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeżeli tego nie zrobimy od 1 kwietnia pracodawca naliczy i potrąci z naszego wynagrodzenia za marzec wpłatę do PPK oraz przekaże ją instytucji finansowej. Gdzie zgłosić, że chcemy zrezygnować z PPK?

Spis treści

  1. PPK - co to jest?
  2. Rezygnacja z PPK 2023 a autozapis do PPK
  3. Jak i od kiedy złożyć druk o rezygnacji z PPK?
  4. Rezygnacja z PPK 2023 - do kiedy złożyć?
  5. Rezygnacja z PPK 2023 - druk do pobrania
  6. Do kogo składa się rezygnację z PPK?
  7. Kto nie musi składać druku o rezygnacji z PPK?

PPK - co to jest?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania emerytalnego dla pracowników w wieku. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. Obszerny artykuł na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych poniżej:

Rezygnacja z PPK 2023 a autozapis do PPK

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników w wielu od 18 do 55 lat do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu. Co 4 lata, począwszy od roku 2023, w terminie do 28 lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.

Jak i od kiedy złożyć druk o rezygnacji z PPK?

Z końcem lutego 2023 utracą ważność złożone wcześniej przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od dnia 1 kwietnia 2023 roku, podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji.

W 2023 roku deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można składać od 1 marca 2023. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do 28 lutego 2023.

Rezygnacja z PPK 2023 - do kiedy złożyć?

31 marca 2023 upływa termin składania wniosku o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK. Jeżeli tego nie zrobisz pracodawca naliczy i potrąci z wynagrodzenia za marzec wpłatę do PPK oraz przekaże ją instytucji finansowej.

Ponadto trzeba wiedzieć, ze pracownicy, którzy nie złożą rezygnacji w terminie od 1 do 31 marca, będą mogli ją złożyć w dowolnym momencie. Jednak wtedy trzeba liczyć się z faktem, że jeśli pracownik złoży deklarację zbyt późno np. w kwietniu lub w czerwcu, czyli w miesiącach kiedy z automatu był objęty PPK, nawet bez jego woli, pracodawca potrąci mu z wynagrodzenia stosowną część składki na PPK.

Rezygnacja z PPK 2023 - druk do pobrania

Do kogo składa się rezygnację z PPK?

Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się do pracodawcy. Nie może on naliczać i pobierać składek od momentu złożenia rezygnacji. Oczywiście, w każdej chwili do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek. Do programu nie będzie mógł przystąpić jedynie pracownik, który ukończy 70 lat.

Kto nie musi składać druku o rezygnacji z PPK?

Jeżeli 4 lata temu nie składałeś deklaracji o rezygnacji z PPK, w związku z czym przystąpiłeś do programu oszczędzania i nadal chcesz brać w nim udział, to pamiętaj, że nie musisz składać deklaracji. Rezygnację składasz tylko wtedy, kiedy nie chcesz brać udziału w PPK.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej