Przyczyny katastrof budowlanych. Zdarzenia losowe główną przyczyną katastrof budowlanych

2018-06-27 15:01
katastrofy budowlane w roku 2011
Autor: MMaszner

Przyczyny katastrof budowlanych analizuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na podstawie katastrof zgłoszonych w elektronicznym systemie rejestracji katastrof budowlanych. Od lat główną przyczyną katastrof budowlanych są zdarzenia losowe. Zmienia się liczba katastrof i województwa, w których dochodzi do katastrofy.

Przyczyny katastrof budowlanych - analiza GUNB

Katastrofa budowlana, czyli niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Na podstawie danych wprowadzonych do rejestru GUNB dokonuje analizy katastrof mających miejsce w poprzednim roku kalendarzowym.

Co wynika z analiz GUNB? Gdzie najczęśćiej występują katastrofy budowlane? Co jest najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych?

Katastrofy budowlane występują najczęściej w obiektach oddanych do użytku, w których nie są prowadzone żadne roboty budowlane. Takie katastrofy to około 90% wszystkich zdarzeń. Od kilku lat  większość katastrof budowlanych dotyczy budynków o konstrukcji murowej, mieszkalnych lub gospodarczo-inwentarskich, o niewielkiej kubaturze i wysokości do 12 m. Zazwyczaj są to obiekty eksploatowane dłużej niż 50 lat.

Główną przyczyną katastrof budowlanych na przestrzeni kilku ostatnich lat pozostają zdarzenia losowe. Stanowią one ponad 80% wszystkich katastrof. Jako zdarzenia losowe wymieniane są porywiste wiatry, intensywne opady deszczu i pożary. Około 10% wszystkich katastrof to katastrofy wynikające z błędów utrzymania obiektu budowlanego, braku wykonania kontroli lub niewykonania działań zleconych w wyniku kontroli obiektu i zły stan techniczny obiektu. Katastrofy, do których przyczyniły się błędy podczas wykonywania robót budowlanych to co roku okolo 2%. Zdarza się kilka przypadków, kiedy przyczyną katastrofy budowlanej są błędy w opracowaniu dokumentacji.

W wyniku katastrof budowlanych, przyczyną których były zdarzenia losowe, najczęściej zniszczeniu ulegały budynki gospodarcze lub inwentarskie oraz budynki mieszkalne jednorodzinne.

Najwięcej katastrof budowlanych występuje w województwie mazowieckim

Na przestrzeni lat można zauważyć, iż coraz rzadszymi przyczynami katastrof budowlanych są błędy w wykonawstwie.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego prowadzony jest rejestr katastrof budowlanych od 1995 roku. Od roku 2008 - elektronicznie. Informacje o katastrofach budowlanych przekazywane przez powiatowych lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w ramach kompetencji określonych w ustawie Prawo budowlane. Analizy przyczyn katastrof budowlanych, miejsc wystąpienia, obiektów, liczby osób poszkodowanych w katastrofach GUNB publikuje co roku (w połowie roku za rok poprzedni) na stronie internetowej urzędu.

Jak postępować w przypadku katastrofy budowlanej?

Katastrofa budowlana pociąga za sobą określone konsekwencje, ale przede wszystkim też i obowiązki po stronie uczestników procesu budowlanego, właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych. Warto o nich wiedzieć i pamiętać, by nieświadomie nie narazić się na sankcje finansowe oraz odpowiedzialność karną.

Katastrofa budowlana. Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej, obowiązki kierownika budowy i zarządcy nieruchomości

Zadania podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia niezbędnych działań w trakcie i bezpośrednio po wystąpieniu katastrofy budowlanej określa ustawa Prawo Budowlane. Podmiotami tymi są odpowiednio:
-    uczestnicy procesu budowlanego – jeżeli katastrofa budowlana zaistniała na budowie,
-    właściciel, zarządca lub użytkownik – jeżeli katastrofa wystąpiła w użytkowanym obiekcie budowlanym.
Obowiązki tych podmiotów dotyczą przede wszystkim podejmowania działań związanych z zapewnieniem ratowania życia i mienia ludzi oraz ograniczania negatywnych skutków katastrofy i wynikającego z niej zagrożenia dla otoczenia, a także zabezpieczenia miejsca katastrofy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej