Pracownicy niewypłacalnych firm budowlanych pod ochroną

2017-08-10 18:01
pieniadze
Autor: http://thinkstockphotos.com/ ustawa o kredycie hipotecznym

Wśród firm budowlanych nie brakuje ostatnio bankrutów, na pewno jeszcze niejedna ogłosi upadłość. To właśnie takim sytuacjom ma służyć nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych z 20 lipca 2017, którą właśnie podpisał Prezydent RP.

Według analiz Coface Poland, od stycznia do czerwca 2017 upadłość ogłosiło 69 firm budowlanych, W tym samym okresie rok wcześniej takich przypadków odnotowano 57, a więc następuje wzrost. Zapewne wiele z tych firm dołączy do grona niewypłacalnych pracodawców.   Wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych (a właściwie w dwóch ustawach) mają sprawić, że szybciej będzie udzielana pomoc finansowa pracownikom, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni pracy oraz świadczeń przysługujących im z tytułu zatrudnienia. Ponadto rozszerzono katalog wypłat oraz wydłużono okres referencyjny między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja również dostosowuje nasze przepisy do prawodawstwa unijnego, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22 października 2008.

Przeczytaj, dlaczego ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystne dla przedsiębiorcy  >> 

Ochrona pracownika i rodziny pracodawcy

Trzeba na początek podkreślić, że ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych wprowadza zmianę w definicji pracownika, co szczególnie jest ważne dla firm rodzinnych. Od teraz ochroną roszczeń pracowniczych zostają również objęci: małżonka pracodawcy, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów, o ile pozostają z pracodawcą w stosunku pracy lub świadczą na jego rzecz pracę na podstawie innych umów wskazanych w ustawie.
Ustawa wydłuża z 9 do 12 miesięcy tzw. okresy referencyjne, czyli okresy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Katalog świadczeń pracowniczych

Jak wspomnieliśmy, poszerzony został katalog roszczeń, o które będzie mógł domagać się pracownik np. niewypłacalnej firmy budowlanej. Obecnie obejmuje on nie tylko wynagrodzenie, ale również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy (wcześniej obejmował on jedynie ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok, w którym ustał stosunek pracy), a także wówczas, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

W sądzie bez opłat

Wiadomo, że pracownik pozbawiony źródła dochodu pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Często też musi domagać się sprawiedliwości i zaspokojenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa w takich sytuacjach wprowadza zwolnienie z opłat w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Następuje ono w przypadkach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu treść ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych z 20 lipca 2017 >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej