Pracownicy niewypłacalnych firm budowlanych pod ochroną

2017-08-10 18:01
pieniadze
Autor: http://thinkstockphotos.com/ ustawa o kredycie hipotecznym

Wśród firm budowlanych nie brakuje ostatnio bankrutów, na pewno jeszcze niejedna ogłosi upadłość. To właśnie takim sytuacjom ma służyć nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych z 20 lipca 2017, którą właśnie podpisał Prezydent RP.

Według analiz Coface Poland, od stycznia do czerwca 2017 upadłość ogłosiło 69 firm budowlanych, W tym samym okresie rok wcześniej takich przypadków odnotowano 57, a więc następuje wzrost. Zapewne wiele z tych firm dołączy do grona niewypłacalnych pracodawców.   Wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych (a właściwie w dwóch ustawach) mają sprawić, że szybciej będzie udzielana pomoc finansowa pracownikom, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni pracy oraz świadczeń przysługujących im z tytułu zatrudnienia. Ponadto rozszerzono katalog wypłat oraz wydłużono okres referencyjny między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja również dostosowuje nasze przepisy do prawodawstwa unijnego, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22 października 2008.

Przeczytaj, dlaczego ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystne dla przedsiębiorcy  >> 

Ochrona pracownika i rodziny pracodawcy

Trzeba na początek podkreślić, że ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych wprowadza zmianę w definicji pracownika, co szczególnie jest ważne dla firm rodzinnych. Od teraz ochroną roszczeń pracowniczych zostają również objęci: małżonka pracodawcy, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów, o ile pozostają z pracodawcą w stosunku pracy lub świadczą na jego rzecz pracę na podstawie innych umów wskazanych w ustawie.
Ustawa wydłuża z 9 do 12 miesięcy tzw. okresy referencyjne, czyli okresy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Katalog świadczeń pracowniczych

Jak wspomnieliśmy, poszerzony został katalog roszczeń, o które będzie mógł domagać się pracownik np. niewypłacalnej firmy budowlanej. Obecnie obejmuje on nie tylko wynagrodzenie, ale również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy (wcześniej obejmował on jedynie ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok, w którym ustał stosunek pracy), a także wówczas, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

W sądzie bez opłat

Wiadomo, że pracownik pozbawiony źródła dochodu pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Często też musi domagać się sprawiedliwości i zaspokojenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa w takich sytuacjach wprowadza zwolnienie z opłat w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Następuje ono w przypadkach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu treść ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych z 20 lipca 2017 >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej