Niemcy mają własnego "fidika"

2009-03-18 13:23

W Niemczech stosowane są różne wzory kontraktów budowlanych. Część kontraktów na roboty budowlane zawierana jest na bazie wzorcowych warunków kontraktowych VOB/B (Znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót budowlanych), alternatywnych do mało znanych w Niemczech warunków FIDIC, inne kontrakty budowlane zawierane są w oparciu o §631-651 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Kodeks Cywilny).

Obowiązujące w RFN regulacje zawarte są w zarządzaniu nt. zamówień i umów w zakresie usług budowlanych w skrócie nazywanym VOB (yergabe- und yertragsordnung fUr Bauleistungen). Ze względu na przedmiot regulacji, przepisy VOB dzielą się na trzy części, oznaczone literowo ABC: 

  • VOB A – Ogólne warunki zamówień za usługi budowlane. Cześć ta reguluje głównie udzielanie zamówień na usługi budowlane w ramach zamówień publicznych. Dokonuje rozróżnień procedur udzielania zamówień w zależności od wartości zamówienia (krajowe lub europejskie), szczegółowo opisując warunki procedur poszczególnych, dopuszczonych yOB, procedur przetargowych w obu wspomnianych grupach zamówień. Wprowadza instytucje tzw. Prekwalifikacji usługodawców budowlanych, procedury postępowania w ramach PPP, etc. Szacuje się, że w RFN roczna wartość zamówień publicznych w zakresie budownictwa wynosi 27 mld EUR, zaś liczba tego typu zamówień wynosi rocznie ok. 12 mln.
  • VOB B – Ogólne warunki umów na realizacje usług budowlanych. Przepisy określające warunki jakie spełniać musi umowa, zawarte są w prawie niemieckim zasadniczo w kodeksie cywilnym (BGB- Burgerliches Gesetzbuch). Z uwagi jednak na specyficzne problemy w realizacji usługi budowlanej (np. konieczność dostosowania jej do zmieniających się warunków techn. lub oczekiwań inwestora), umowy na wykonanie usług budowlanych bazują na przepisach VOB B.
  • VOB C – Ogólne warunki techniczne umów na realizację usług budowlanych. Część ta jest zbiorem warunków technicznych i norm w tym zakresie (obowiązuje normalizacja DIN dostosowania do rodzaju usług budowlanych – np.: DIN 18331 dla usług betoniarskich , DIN 18300 dla prac zimowych, etc.). W praktyce przepisy VOB C są bardzo istotne dla interpretacji zapisów VOB B, a w przypadku sporów inwestora z wykonawcą mają one pierwszeństwo (wyroki federalnego sądu najwyższego). Przepisy VOB obowiązują przy zawieraniu umów na usługi budowlane inwestorów prywatnych (wtedy głównie VOB B i VOB C). Za tworzenie zapisów i modyfikacji VOB odpowiedzialna jest niemiecka komisja ds. zamówień i umów w zakresie usług budowlanych (deutscher yergabe – und yertragausschuss fOr Bauleistungen /DyA/). W jej skład wchodzą przedstawiciele ważnych zleceniodawców publicznych, resortów federalnych resortów poszczególnych krajów związkowych, regionalnych związków gospodarczych i stowarzyszeń techn. Liczebność poszczególnych przedstawicieli jej parytetów.

W swoim orzeczeniu z dnia 27 lipca 2008 r. Niemiecki Sąd Federalny postanowił poddać warunki VOB/B kontroli §307 ff BGB). W przypadku jeżeli warunki VOB/B będą stosowane przez strony kontraktu ze szkodą dla użytkownika, będzie on mógł dochodzić swoich roszczeń, w innych przypadkach warunki VOB/B nie mogą być poddawane kontroli.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej