Kontrola świadectwa energetycznego 2024. Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe? Jaka kara za brak świadectwa?

2024-03-07 15:50
Kontrole w polskich domach a świadectwo energetyczne 2023
Autor: Getty Images To jak często możemy spodziewać się kontroli systemów ogrzewania, zależeć będzie od źródła ciepła

Zapowiadane są kolejne kontrole w polskich domach! Tym razem związane są ze zmianami dotyczącymi nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego. Od kwietnia 2023 obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, dotyczy właścicieli domów i mieszkań, którzy dotychczas nie musieli go mieć. Kiedy do drzwi polskich domów zapukają kontrolerzy?

Spis treści

 1. Kontrole w domach a świadectwo energetyczne
 2. Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2024?
 3. Kiedy będą kontrole ogrzewania w domach? Terminy
 4. Kto przeprowadzi kontrolę w polskich domach? 
 5. Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku 2024?
 6. Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Kontrole w domach a świadectwo energetyczne

28 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w związku z czym wiele osób będzie miało obowiązek posiadania świadectwa energetycznego. W związku z tym wprowadzone zostaną również kontrole ogrzewania w polskich domach. To, jak często będą się odbywać, będzie zależało od źródła ciepła w domu.

Przypomnijmy, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to certyfikat energetyczny, sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Ocena ta polega na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Przed 28 kwietnia 2023 obowiązek posiadania takiego świadectwa dotyczył właścicieli nowo wybudowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży od 2009 roku. Od 28 kwietnia 2023 obowiązek ten obejmie również wcześniej powstałe domy, mieszkania i budynki wielorodzinne. Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania.

Sporządzeniem świadectwa energetycznego zajmuje się tzw. audytor energetyczny. Jest ono ważne przez 10 lat.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2024?

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009), indywidualnych, wielorodzinnych oraz mieszkań. Kto będzie musiał mieć świadectwo energetyczne?

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem - jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie.

Czytaj więcej:

Kiedy będą kontrole ogrzewania w domach? Terminy

Art. 23 ustawy określa terminy okresowych kontroli ogrzewania w budynkach. Jak często mają być sprawdzane, zależy od rodzaju kotła, a dokładnie jego mocy. Przepisy podają obowiązek kontroli:

 • co najmniej raz na 5 lat – kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata – kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.”

Kto przeprowadzi kontrolę w polskich domach? 

Osoby, które mogą przeprowadzić kontrolę systemu ogrzewania muszą posiadać:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Po przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół w postaci:

 • papierowej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę,
 • lub elektronicznej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę.

Osoba, która sporządzi protokół zobowiązana będzie do wydania właścicielowi nieruchomości oświadczenia, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku 2024?

Oferty u różnych firm, które wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, są różne. Ceny zależą przede wszystkim od:

 • lokalizacji budynku,
 • jego wielkości budynku i przeznaczenia,
 • stopnia skomplikowania bryły,
 • konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
 • zastosowanych instalacji,
 • dostępności dokumentacji technicznej.

Za sporządzenie dokumentu zapłacimy średnio :

 • za mieszkanie od 200 do 600 zł,
 • za dom od 400 do 1000 zł.

Bardziej szczegółowo na temat stawek za świadectwa energetyczne piszemy w artykule: Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku

Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości - grozi za to kara grzywny - jej górna granica nie została podana w ustawie.

Warto też wspomnieć, że nowelizacja ustawy zobowiązuje ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do realizacji długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej