Emerytury stażowe - czy będą w Polsce? Od kiedy wejdą w życie? Najnowsze informacje

2024-02-12 11:20
Emerytura stażowa - kiedy nowa ustawa?
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Czy emerytury stażowe wejdą w życie w 2024 roku?

Kiedy emerytury stażowe? Sejm właśnie zajmuje się projektami ustaw o emeryturach stażowych. Według najnowszych informacji projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Czy to oznacza, że jest szansa na szybsze wprowadzenie emerytur stażowych? Czy emerytury stażowe wejdą w życie w tym roku?

Emerytury stażowe - najnowsze wiadomości

Sejm przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących emerytur stażowych. Jeden jest projektem obywatelskim, drugi projektem Lewicy. Projekty ustaw dotyczące wprowadzenia emerytury stażowej zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Spis treści

  1. Emerytury stażowe - najnowsze wiadomości
  2. Emerytury stażowe – co zmienią?
  3. Od kiedy emerytury stażowe? Czy wejdą w życie w 2024 roku?
  4. Problemy z emeryturami stażowymi
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Emerytury stażowe – co zmienią?

Wiele osób rozpoczyna pracę przed 20. rokiem życia, co w przypadku mężczyzn oznacza czasami, że pomimo przepracowania nawet 40 lat nie mogą oni przejść na emeryturę z racji nieosiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Taki stan ma zmienić ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej. Od kiedy emerytury w Polsce?

Według obowiązującego systemu prawo do emerytury nabywa osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny – . Warunkiem pobierania świadczeń emerytalnych w wysokości minimalnej krajowej emerytury jest poświadczony okres składkowy, który dla kobiet wynosi minimum 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Długość opłacania składek ma wpływ na wysokość emerytury, więc im jest on dłuższy od wymaganego tym świadczenie jest wypłacane w wyższej wysokości.

Nowy projekt zakłada, że prawo do emerytury dawałby staż pracy bez względu na wiek. Kobiety uzyskiwałyby prawo do emerytury stażowej po 38 latach składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jednak uzyskania prawa do takich świadczeń będzie nieprzystąpienie do OFE albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Prawo do emerytur stażowych przysługiwałby również rolnikom. Według założeń emerytura rolnicza przysługiwałaby kobietom po 35 latach pracy i mężczyznom po 40 latach pracy.

Od kiedy emerytury stażowe? Czy wejdą w życie w 2024 roku?

7, 8 i 9 lutego 2024 Sejm zajmuje się poselskim projektem Lewicy. Jednak nawet mimo akceptacji nie należy spodziewać się szybkiego przyjęcia ustawy. W parlamencie leży również rządowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, a nie należy zapominać, że w Sejmie poprzedniej kadencji złożone zostały trzy projekty dotyczące wprowadzenia emerytur stażowych.

Problemy z emeryturami stażowymi

Jeśli ktoś całe życie był zatrudniony na umowie o pracę, to wówczas staż liczy się od momentu rozpoczęcia pracy aż po rozwiązanie umowy. Wszystkie przepracowane lata zaliczają mu się do lat pracy. Problem zaczyna w momencie, kiedy ktoś zmieniał pracę i w trakcie życia zawodowego przez dłuższe lub krótsze okresy był zmuszony świadczyć usługi na umowy cywilnoprawne. Przez wiele lat umowy te nie były w ogóle oskładkowane przez ZUS.

Obecnie od umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia są już odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, ale okres ich obowiązywania nie wliczają się do stażu pracy. Czy takie osoby takie pomimo wypracowanych lat będą musiały jednak oczekiwać na osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego? Na razie wszystko wskazuje, że tak.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej