Dodatkowe środki dla samorządów i spółdzielni na termomodernizację 2024 - kiedy i ile? Program Renowacja z gwarancją oszczędności

2024-01-31 13:34
Wsparcie finansowe dla samorządów i spółdzielni na energooszczędność
Autor: Szymon Starnawski

29 stycznia 2024 r. ruszył nabór wniosków w programie Renowacja z gwarancją oszczędności, skierowanym m .in. do samorządów. Dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie od 125 zł do 1500 zł na metr kwadratowy powierzchni użytkowej remontowanych obiektów. Jakie są założenia programu?

Spis treści

 1. Kiedy dodatkowe środki dla samorządów i spółdzielni na termomodernizację?
 2. Renowacja z gwarancją oszczędności 2024 - kto skorzysta?
 3. Renowacja z gwarancją oszczędności – jakie zasady?
 4. Renowacja z gwarancją oszczędności – jakie maksymalne kwoty?
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Kiedy dodatkowe środki dla samorządów i spółdzielni na termomodernizację?

To już II nabór wniosków w programie, który wystartował w 2021 r. Ma pomóc w dofinansowaniu remontów i poprawę bilansu energetycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Funduszu Modernizacyjnego. Termin składania wniosków wstępnych, tzw. fiszek mija 1 czerwca 2024 r. Pozytywne ich rozpatrzenie jest warunkiem dopuszczenia do złożenia ostatecznego wniosku. W regulaminie przewidziano także wyjątkowo możliwość złożenia od razu tylko wniosku. Wnioski można składać do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu II naboru, który wynosi 107 717 131 zł.

Renowacja z gwarancją oszczędności 2024 - kto skorzysta?

Renowacja z gwarancją oszczędności ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i poprawić jakość powietrza. Podstawą programu są umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) między właścicielami budynków, a przedsiębiorstwami usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO).

Program NFOŚiGW jest skierowany do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, samorządów i spółek prawa handlowego z 100% udziału jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mają zostać objęte remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7 lokali. W wyniku modernizacji ma zostać osiągnięta przynajmniej 30-procentowa poprawa bilansu energetycznego budynku w stosunku do stanu sprzed remontu a zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej ma wynieść nie więcej niż 85 kWh/m2 rocznie.

W przypadku obiektów samorządowych zapotrzebowanie budynków na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłą wodę ma po remoncie wynosić nie więcej niż 75 kWh/m2 rocznie.

Renowacja z gwarancją oszczędności – jakie zasady?

Wyróżnione zostały trzy standardy modernizacji i związane z nimi nakłady

modernizacja tylko instalacji lub połączenie jej z minimalnym zakresem prac termoizolacyjnych w budynkach, które spełniają wymagania określone w wytycznych technicznych;

optymalny zakres modernizacji energetycznej – termomodernizacja, której efektem będzie zmniejszenie energii końcowej o co najmniej 45%;

wysoki standard modernizacji energetycznej – termomodernizacja, której efektem będzie zmniejszenie energii końcowej o co najmniej 60%.

W zależności od założonego standardu termomodernizacji maksymalna wysokość dotacji będzie wynosiła 29%, 39% lub 49% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Renowacja z gwarancją oszczędności – jakie maksymalne kwoty?

W przypadku budynków mieszkalnych przyjmuje się dofinansowanie w kwotach na metr kwadratowy powierzchni użytkowej nie wyższe niż:

 • 125 zł przy modernizacji tylko instalacji;
 • 250 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie minimalnym;
 • 500 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie optymalnym;
 • 750 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie wysokiego standardu.

Dla budynków samorządowych przyjęte zostały kwoty dofinansowania na metr kwadratowy powierzchni użytkowej nie wyższe niż:

 • 187,50 zł przy modernizacji tylko instalacji;
 • 500 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie minimalnym;
 • 1125 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie optymalnym;
 • 1500 zł przy modernizacji instalacji i termomodernizacji w zakresie wysokiego standardu.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej