Dodatek gazowy 2023 - dla kogo? Jaki wniosek trzeba złożyć? Na czym polega dodatek gazowy?

2023-11-28 16:30

Dodatek gazowy na rok 2023 został przyjęty w ramach tzw. ustawy gazowej. Warto wiedzieć, że dofinansowanie przysługuje tym gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania gaz ziemny, ale nie wszystkim. Kto może ubiegać się o dodatek gazowy? Na czym polega dodatek gazowy 2023? Jak złożyć wniosek o dodatek gazowy? Wzór wniosku.

Spis treści

 1. Dla kogo dodatek gazowy w 2023?
 2. Ile wynosi dodatek gazowy 2023?
 3. Termin składania wniosków o dodatek gazowy 2023
 4. Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć?
Najlepsze teksty marszałka Hołowni

Przypominamy, że od początku 2023 obowiązuje tzw. ustawa gazowa, a dokładnie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Chodzi tu wsparcie dla tych, którzy korzystają z gazu ziemnego do gotowania, podgrzewania wody czy ogrzewania domów. Rozwiązanie skierowane jest do gospodarstw domowych, ale także odbiorców wrażliwych, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp. Celem projektu jest utrzymanie w 2023 ceny gazu na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych. Przewidziano także dodatek gazowy.

Dla kogo dodatek gazowy w 2023?

Dodatek gazowy nie jest przewidziany dla wszystkich. Warunkiem przyznania jest próg dochodowy. O dodatek gazowy mogą się starać  gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym:

 • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Rząd przewidział, że z dodatku gazowego, czyli prawa do refundacji VAT skorzysta w 2023 tylko 300 tys. gospodarstw domowych. A według GUS w Polsce jest ok. 13,8 mln gospodarstw domowych - dane z 2021. Dodatek gazowy będzie tak naprawdę przysługiwać nielicznym.

Ile wynosi dodatek gazowy 2023?

Przypomnijmy, że w tym roku przestała obowiązywać rządowa tarcza inflacyjna znosząca VAT m.in. także na gaz ziemny i jego dostawy. W 2022 VAT na gaz wynosił 0%, a od 2023 jest to 23% i o tyle na pewno wzrosną ceny gazu dla gospodarstw domowych, mimo zamrożenia cen.

I stąd rozwiązanie dla osób o najniższych dochodach - dodatek gazowy, którego wysokość będzie wynosiła tyle, co podatek VAT. Dodatek gazowy jest przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz.

Termin składania wniosków o dodatek gazowy 2023

Wniosek należy złożyć do końca lutego 2024 r. Można złożyć kilka wniosków jednocześnie albo jeden i dołączyć do niego faktury za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2023 r.

Trzeba wiedzie, że od 1 marca 2024 będzie można składać tylko jeden wniosek dotyczący faktury wystawionej maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć?

Wniosek o dodatek gazowy składamy w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania), poprzez platformę ePUAP, logując się profilem zaufanym, aplikacją mObywatel lub za pomocą bankowości elektronicznej. Niezbędne dane do złożenia wniosku to:

 • dane osobowe wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości);
 • dane kontaktowe (adres mailowy i numer telefonu – opcjonalnie);
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przesłany zwrot.
 • wszystkie faktury VAT za okres, którego dotyczy podanie
 • dowody wpłat za faktury.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Źródło: PAP, GW

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej