Dodatek do gazu 2022 - jaki dodatek do ogrzewania gazem i od kiedy? Jak złożyć wniosek? Terminy

2022-09-20 6:45
Dodatek do gazu 2022
Autor: Andrzej Szandomirski Dodatek do gazu 2022 - kiedy wniosek, jaka wysokość dofinansowania?

Dodatek do gazu, czyli dofinansowanie dla tych, którzy do ogrzewania wykorzystują gaz. Rząd przewiduje dodatek zarówno do gazu ziemnego, gazu LPG, jak i sieciowego. Ile wynosi dodatek do ogrzewania gazem w 2022? Jak i gdzie złożyć wniosek? Uwaga! Wniosek o dodatek osłonowy do gazu tylko do 31 października. Jakie są terminy w przypadku innych dodatków?

Spis treści

 1. Dodatek osłonowy do gazu - wniosek tylko do 31 października!
 2. Jaki dodatek do gazu przysługuje w 2022?
 3. Wniosek o dodatek osłonowy na gaz - jak i gdzie składać? TERMINY
 4. Dodatek do gazu LPG - dla kogo i ile wynosi?
 5. Jaki dodatek do gazu LPG?
 6. Kiedy wnioski i wypłaty dodatku do gazu LPG?
 7. Dodatek do gazu ziemnego - ciepło sieciowe
 8. Dodatek do gazu w bloku, domu jednorodzinnym czy szkoły

Dodatek osłonowy do gazu - wniosek tylko do 31 października!

O dodatek do gazu można się starać w ramach dodatku osłonowego. Jest on jednym elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, której celem jest złagodzenie rosnących ceny gazu, ale także prądu oraz żywności. Wsparcie przeznaczone jest dla osób o najniższych dochodach, co oznacza, że obejmuje ok. 7 mln gospodarstw domowych. Kto może ubiegać się o dofinansowanie do gazu w ramach dodatku osłonowego:

 • osoba, która stanowi jednoosobowe gospodarstwo domowe wysokość, a wysokość jej miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł,
 • wieloosobowe gospodarstwie domowym, w którym wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza 1500 zł.

Jaki dodatek do gazu przysługuje w 2022?

 • 400 zł dla osoby samotnej przy dochodzie do 2100 złotych,
 • 600 zł, jeśli gospodarstwo domowe liczy 2-3 osoby, których dochód nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł, jeśli gospodarstwo domowe liczy 4-5 osób, których dochód nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 1150 zł, jeśli gospodarstwo domowe liczy 6 i więcej osób, których dochód nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę

Wniosek o dodatek osłonowy na gaz - jak i gdzie składać? TERMINY

Wnioski o dodatek osłonowy na gaz przyjmowane są przez gminy (online lub osobiście) do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeśli więc ktoś jeszcze nie złożył wniosku, a kwalifikuje się do tej formy wsparcia, ma jeszcze czas. Wypłata dodatku gazowego realizowana albo w dwóch równych ratach, dla tych którzy już na początku roku złożyli. Ci natomiast, którzy złożyli wniosek później lub będą jeszcze składać, dostaną 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r. O tym, jak dokładnie złożyć wniosek o wypłatę dodatku gazowego, piszemy:

Dodatek do gazu LPG - dla kogo i ile wynosi?

Ta forma wsparcia przysługuje tym gospodarstwom domowym, którzy swoje domy ogrzewają gazem LPG. Dopłata do gazu LPG przyznana jest w ramach projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Jaki dodatek do gazu LPG?

W ramach tego świadczenia ma być wypłacana jednorazowa kwota w wysokości 500 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Dodatek do gazu LPG przyznawany jest gospodarstwu domowemu według: jeden dodatek do gazu na jeden adres. Nie ma w tym przypadku kryterium dochodowego, nie trzeba być właścicielem czy nawet współwłaścicielem domu. Nie trzeba być też zameldowanym pod danym adresem. Można np. wynajmować dom.

Jedynym warunkiem do spełnienia jest zgłoszenie źródła ciepła w CEEB.

Kiedy wnioski i wypłaty dodatku do gazu LPG?

Przyjmowanie wniosków od dodatek do gazu ruszyło 20 września. Wniosek o dodatek do gazu LPG można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej,
 • drogą pocztową na adres urzędu gminy,
 • drogą elektroniczną przez serwis ePUAP.

Wnioski składa się do 30 listopada.

WAŻNE

 Dodatek do gazu LPG nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

Dodatek do gazu ziemnego - ciepło sieciowe

Forma wsparcia ma być realizowana w ramach stawy o szczególnych rozwiązaniach w kwestii niektórych źródeł ciepła (w związku z sytuacją na rynku paliw). Dopłaty do gazu nie dotyczą tu bezpośrednio odbiorców, a wytwórców ciepła z sieci.

Mechanizm wsparcia polega na tym, że podmioty sprzedające ciepło będą uzyskiwały rekompensaty za tę część przychodów, których nie uzyskają od odbiorców - wskutek ustalenia ceny z rekompensatą. Z kolei rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę dla odbiorców ciepła systemowego mogą wzrosnąć maksymalnie o 42%. Do tego poziomu podwyżki taryfowych cen ciepła ma blokować Urząd Regulacji Energetyki. Jednocześnie państwo uruchamia system dopłat dla ciepłowni, które dostarczają ciepło systemowe. 

Projektodawca proponuje, żeby średnia, jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wyniosła 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym i 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Dodatek do gazu w bloku, domu jednorodzinnym czy szkoły

Dodatek do gazu sieciowego obejmuje tylko sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych itd.

Wskazani w projekcie odbiorcy lub podmioty uprawnione do działania w ich imieniu, np. spółdzielnie, będą składać sprzedawcy ciepła oświadczenia o zużyciu, sprzedawcy z kolei przekażą wytwórcom informację o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców, objętych ustawą. Ostateczne rozliczenie na podstawie rzeczywistych danych zostanie dokonane w 2023 r. - po sezonie grzewczym.

System rekompensat ma działać w okresie 1 października 2022 - 30 kwietnia 2023. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz o rozliczenie rekompensaty mają trafiać do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej