Nie można traktować dotacji unijnych jako gwarancji dobrej koniunktury rynku budowlanego. HOCHTIEF o roku 2015

2015-12-04 14:11
Inwestycje w Katowicach: Supersam w nowej odsłonie
Autor: HOCHTIEF Polska Nowy Supersam. Centrum handlowe w Katowicach w nowej odsłonie

2015 rok dla polskiego budownictwa przypominał projekt skomplikowanej renowacji pięknej niegdyś budowli. Przed odbudową nie zachwycała, ale na finiszu potwierdziła, że wysiłek i upór zawsze popłacają. (...) Już teraz jednak trzeba myśleć o rozwiązaniach po wyczerpaniu funduszy unijnych. Duży potencjał tkwi np. w inwestycjach PPP. Rozmowa z Henrykiem Liszką, prezesem zarządu HOCHTIEF Polska.

Jakim zdaniem można określić rok 2015 w budownictwie? Dlaczego?

2015 rok dla polskiego budownictwa przypominał projekt skomplikowanej renowacji pięknej niegdyś budowli. Przed odbudową nie zachwycała, ale na finiszu po raz kolejny potwierdziła, że wysiłek i upór zawsze popłacają. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych ponownie ożywiło się budownictwo infrastrukturalne, rozwojowi sprzyja też stabilna sytuacja makroekonomiczna w naszym kraju. W warunkach takiej koniunktury nie tylko inwestorzy publiczni chętniej podejmowali decyzje o nowych inwestycjach, to samo dotyczyło też sektora prywatnego. Na dobrej sytuacji makroekonomicznej szczególnie dużo skorzystał segment budownictwa mieszkaniowego, który w tym roku przeżywa prawdziwy rozkwit. Trzeba też wspomnieć, że wartość rynku budowlanego powoli, ale wzrasta.

Jakie projekty w 2015 roku były dla HOCHTIEF Polska szczególnie ważne?

Każdy projekt, który realizujemy, to dla nas osobna wartość i bardzo duże znaczenie. Warto jednak przytoczyć przykłady tych projektów, które ze względu na rodzaj realizacji mają unikatowy charakter w skali kraju. Myślę tutaj o realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK ) dla Miasta Poznania, tj. o pierwszym w Polsce projekcie realizowanym w formule PPP w sektorze gospodarki odpadami. Partnerem publicznym inwestycji jest Miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SITA Zielona Energia. Wykonanie prac projektowych w zakresie technologii i robót budowlanych, a także ich realizację SITA Zielona Energia powierzyła konsorcjum Hitachi Zosen Inova (lider), HOCHTIEF Polska z HOCHTIEF Solutions.

W segmencie obiektów przemysłowych jesteśmy zaangażowani w budowę nowej lakierni Volkswagena we Wrześni. W ramach tego projektu wykonujemy zakres robót budowlanych. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Dürr Poland Sp. z o.o., inwestorem Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Natomiast jeśli chodzi o rynek nieruchomości komercyjnych, w tym roku zakończyliśmy budowę centrum handlowo-usługowego Supersam w Katowicach. Deweloperem obiektu jest Griffin Group.

Jesteśmy zaangażowani m.in. w realizację:

Na czym będzie się skupiać firma w 2016 roku?

Koncentrujemy się na naszych głównych kompetencjach w budownictwie kubaturowym, głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-rozrywkowych oraz projektów dla sektora energetycznego. Jesteśmy zainteresowani realizacją prac budowlanych w planowanych inwestycjach sektora gospodarki odpadów komunalnych. Dla lepszej organizacji całego procesu realizacji projektu angażujemy technologie BIM (Building Information Modeling). Konsekwentnie doskonalimy również proces zarządzania ryzykiem zarówno na etapie przygotowywania ofert, jak też na etapie realizacji każdego projektu. Jest to szczególnie ważne ze względu na dynamiczne zmiany na rynku w zakresie cen, nowoczesnych technologii, czy rosnących wymogów i oczekiwań klienta, np. związanych z realizacją projektów wg standardów certyfikacji LEED lub BREEAM. Kładziemy nacisk na stałe wzmacnianie naszego potencjału technicznego, dzięki czemu możemy zaproponować klientowi optymalne rozwiązania techniczne (value engineering), które umożliwiają znaczne obniżenie kosztów inwestycji przy zachowaniu wymaganych standardów.

W niedługiej perspektywie, tj. po wyczerpaniu funduszy unijnych nasz kraj będzie musiał intensywniej rozwinąć inwestycje w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Liczymy na rozwój tych projektów i razem z HOCHTIEF PPP Solutions planujemy nasz udział w realizacji inwestycji PPP w sektorze obiektów administracyjnych, użyteczności publicznej itp. na rynku polskim.

Czy dotacje unijne na rozwój infrastruktury w Polsce w 2016 roku wystarczą aby branża wreszcie złapała oddech?

Już od wielu lat branża dynamicznie się rozwija, lepiej zatem mówić o pierwszej zadyszce spowodowanej po części opóźnieniem w rozpoczęciu nowych inwestycji dofinansowywanych z funduszy perspektywy 2014-2020. Nie można jednak traktować dotacji unijnych jako gwarancji dobrej koniunktury rynku budowlanego. Już teraz trzeba myśleć o rozwiązaniach po wyczerpaniu funduszy unijnych. Duży potencjał tkwi np. we wspomnianych już inwestycjach PPP.

Henryk Liszka Hochtief
Autor: Hochtief Henryk Liszka, prezes zarządu HOCHTIEF Polska
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej