Limit płatności gotówką 2023 - do jakiej kwoty? Czy Sejm przyjął niższy limit gotówkowy?

2023-06-21 12:52
limit płatności gotówką 2023
Autor: Shutterstock Limit płatności gotówką nie ulegnie zmianie od 2024 roku

Kto musi stosować limit płatności gotówką? Do jakiej kwoty? Od kiedy? Sejm zgodził się na wyższy limit gotówkowy. Co to oznacza? Kto nie musi przestrzegać limitu? Jakie są konsekwencje niezastosowania limitu płatności gotówką?

Spis treści

 1. Limit płatności gotówką 2023 - do jakiej kwoty?
 2. Kto musi stosować limit płatności gotówką?
 3. Kto nie musi stosować limitu płatności gotówką?
 4. Konsekwencje niezastosowania limitu płatności gotówką

Limit płatności gotówką 2023 - do jakiej kwoty?

W ubiegłym tygodniu posłowie uchwalili ustawę, która miała wprowadzić zmiany w limitach płatności gotówką od 2024 roku. Limit ten miał być zmniejszony z 15 tys. do 8 tys. zł. Jednak tak się nie stało. Dzięki decyzji posłów od 1 stycznia 2024 nie zostanie obniżony limit płatności gotówkowych z 15 tys. do 8 tys. zł. Teraz nowelizacja ustawy o PIT, CIT trafi do Senatu.

Jednocześnie uchwalono drugą ustawę, która wprowadzi zmiany od 2024 roku. Chodzi o to, że od 1 lipca 2024 czynni podatnicy będą musieli obowiązkowo wdrożyć Krajowy System e-Faktur. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Od 1 lipca 2024 faktury tylko w wersji cyfrowej i w systemie KSeF

Kto musi stosować limit płatności gotówką?

W Polsce już teraz obowiązuje limit płatności gotówkowych. Wynosi on 15 000 zł brutto przy rozliczeniach pomiędzy firmami. Nie ma limitu płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy firmą a konsumentem.

Kto zatem musi stosować limit płatności gotówkowych? Limit płatności gotówkowych dotyczy:

 • przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG
 • spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS),
 • wspólników spółki cywilnej,
 • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy,
 • polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, ale świadczący usługi na terytorium Polski, nie muszą stosować limitu obrotu gotówkowego. Kto jeszcze nie musi stosować limitu płatności gotówkowych?

Kto nie musi stosować limitu płatności gotówką?

Limit płatności gotówkowych nie dotyczy:

 • podmiotów innych niż przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorców posiadających ten status na podstawie rejestracji w innym kraju (przedsiębiorca zagraniczny), jeżeli na terytorium RP nie prowadzą działalności,
 • podmiotów wpisanych wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • rolników ryczałtowych,
 • osób fizycznych dokonujących zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (taka osoba nie spełnia definicji przedsiębiorcy),
 • komorników,
 • przedsiębiorców zarejestrowanych poza Polską, świadczących usługi na terytorium RP (w ramach czasowego transgranicznego świadczenia usług).

Konsekwencje niezastosowania limitu płatności gotówką

Dokonanie płatności powyżej 15 000 złotych w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 000, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.

Jeśli od stycznia 2024 roku przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką na kwotę powyżej 20 000 zł, to będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności gospodarczej.

W konsekwencji zostanie opodatkowana dodatkowym podatkiem od płatności przyjętej gotówką na kwotę przekraczającą 20 000 zł.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej