Budimex - wyniki finansowe za 2011 rok

2012-02-24 15:19
Budowa osiedla Gemini nr 2.jpg
Autor: brak danych

Grupa Budimex w 2011 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 516, 7 mln złotych, co w porównaniu z rokiem 2010 jest wzrostem o 25 proc. Wzrost ten jest spowodowany zwiększeniem sprzedaży w branży budowlanej. Wyniki finansowe za ubiegły rok komentuje prezes spółki, Dariusz Blocher.

W całym 2011 roku spółka giełdowa Budimex wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 516, 7 mln złotych netto, co jest 25 proc. wzrostem w porównaniu do przychodów uzyskanych w 2010 roku. Wzrost ten, to wynik zwiększenia o 36 proc. sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex. Tym samym, spółka skompensowała spadek sprzedaży o blisko 50 proc. w segmencie deweloperskim, wynikający z istotnego zmniejszenia w 2010 roku, zapasu gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości. Spółka ta księguje przychody ze sprzedaży dopiero wtedy, gdy zostanie podpisany akt notarialny sprzedaży.

Przeczytaj również: Centrum handlowe Factory Annopol. Budimex buduje outlet w Warszawie

Wyniki finansowe Budimexu za 2011 rok
Autor: Budimex SA

Budimex, a sprzedaż nieruchomości w 2011 roku

W całym 2011 roku, Budimex sprzedał notarialnie blisko 390 lokali, podczas gdy w roku 2010 było ich 950. Jednak ponad 680 netto przedsprzedanych w tym okresie mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) oraz 6 realizowanych na koniec 2011 roku projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu o łącznej liczbie 1400 lokali, których sprzedaż znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych następnych lat, plasuje spółkę w gronie największych firm deweloperskich budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Pomimo znacznego nasilenia walki konkurencyjnej na gwałtownie malejącym rynku (wartość przetargów drogowych ogłaszanych w 2011 w stosunku do 2010 zmalała o ponad połowę) oraz ogromnej presji kosztowej wynikającej głównie z drożejącego transportu i materiałów, na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat Budimex wypracował zyski zbliżone wartościowo do uzyskanych w rekordowym roku 2010.

Kontrakty budowlane Budimexu

W 2011 roku wartość podpisanych kontraktów budowlanych przez Budimex, wyniosła 5,3 mld złotych. Ze względu na spadek liczby wartości ogłaszanych w tym okresie kontraktów, wynik ten jest dużym osiągnięciem.

Wyniki finansowe spółki ogółem

Marża na poziomie netto działalności budowlanej w roku 2011 zmniejszyła się do poziomu 4,52 proc. wobec 4,83 proc. w roku 2010, natomiast segment deweloperski odnotował wzrost rentowności netto z poziomu 10,00 proc., w roku 2010 do 10,69 proc. w roku 2011. Wartość portfela zamówień Grupy na koniec 2011 przekroczyła o ponad 1,5 mld złotych wartość z końca 2010 roku osiągając poziom 8,5 mld złotych (w tym portfel zamówień PNI 1,3 mld złotych). Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec 2011 roku zmalała o blisko 10 proc. do 1 576 mln złotych z imponującego poziomu 1 745 mln złotych na koniec 2010. Należy jednak pamiętać ale, że w ubiegłym roku Budimex sfinansował z własnych środków zakup PNI za 225 mln złotych oraz wypłacił dywidendę 9,08 złotych/ na akcję.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej