Budimex po pierwszym kwartale

2011-05-04 16:29
Wrocław Przylesie
Autor: Budimex SA

Grupa Budimex w I kwartale 2011 wypracowała 797,8 mln zł przychodów, czyli o ponad 220 mln więcej niż w I kwartale ubiegłego roku. Natomiast gorzej wypadł zysk operacyjny - 57,9 mln zł wobec  67,6 mln rok temu. Zysk netto też jest niższy - 46,6 mln, a w I kwartale 2010 wynosił 53,3 mln zł. Prezes Budimeksu liczy, że Grupa wypracuje na koniec roku zysk netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.     

Osiągnięte wyniki komentuje Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA:

"W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 798 mln zł, zatem o 38,2% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2010.
Warto podkreślić, że sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wzrosła w porównywalnych okresach aż o 83 %. Wzrost ten w głównej mierze zawdzięczamy dużym kontraktom drogowym, których realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie ubiegłego roku.

W I kwartale br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 57,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 roku 67, 6 mln zł. Spadek rentowności wynika z mniejszego udziału w przychodach i zyskach Grupy Budimex działalności deweloperskiej, którą charakteryzuje wyższa rentowność.

W I kwartale 2011 roku Budimex Nieruchomości odnotował 35% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2010. Na koniec marca br. spółce udało się przedsprzedać 42% ogólnej liczby mieszkań w nowych projektach deweloperskich. Jednak przedsprzedaż w I kwartale br. 300 mieszkań znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Budimeksu Nieruchomości dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży i podpisaniu aktów notarialnych w latach następnych.

Pragnę zwrócić uwagę na wzrost rentowności działalności budowlanej na poziomie operacyjnym do 5,5% z 4% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a także na spadek udziału kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem do 4,64% z 5,65% w pierwszym kwartale 2010 roku.

W I kwartale br. podpisaliśmy kontrakty o wartości 800 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 o wartości 1,4 mld zł. Portfel zamówień grupy na koniec marca br. wyniósł 7,1 mld zł. Obecnie czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości 1,3 mld zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż pomimo znacznie mniejszej liczby ogłoszonych przetargów w budownictwie drogowym w I kwartale br. zdołaliśmy utrzymać kontraktację w tym segmencie na analogicznym poziomie jak w I kwartale 2010.

Pozycja gotówkowa Grupy obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania spadła w I kwartale br. o 700 mln zł, ale jest to spadek proporcjonalnie analogiczny do odnotowanego w I kwartale 2010.

Mam nadzieję, że w całym 2011 roku Grupa Budimex zwiększy swoją sprzedaż dwucyfrowo w ujęciu procentowym. Chciałbym, by pomimo presji kosztów realizacji kontraktów Grupa wypracowała zysk netto na poziomie przynajmniej zbliżonym do ubiegłorocznego."

Budimex po I kwartale
Autor: Budimex SA Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej