442 mln zł zysku netto Grupy ENERGA za pierwsze półrocze 2010 r.

2010-08-16 12:09

ENERGA pierwsze półrocze tego roku może zaliczyć do bardzo udanych. EBITDA całej Grupy za sześć miesięcy wyniosła 818 mln zł. To wzrost o 41% w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 300 mln zł i wynoszą 4 mld 448 mln zł, wynik netto Grupy za pierwsze półrocze kształtuje się na poziomie 442 mln zł, co stanowi wzrost aż o 68% w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r.

Największy wkład w poprawę wyniku finansowego Grupy ma segment dystrybucji energii, obrotu energią oraz podsegment elektrowni wodnych.

Segment dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej oraz usługi wspierające OSD

W segmencie dystrybucji energii EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła aż o 40% i wynosi 341 mln zł. Wzrost ten został osiągnięty m.in. dzięki działaniom restrukturyzacyjnym porządkującym struktury spółki ENERGA-OPERATOR SA, a tym samym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania, a także dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży usługi dystrybucji energii elektrycznej o 3,4% i wzrostowi średniej ceny usługi dystrybucyjnej o 0,8%.

Zobacz koniecznie: IMP PAN i Energa opracują unikalne technologie wytwarzania energii - np. mikrobiogazownia domowa

Segment obrotu energią

EBITDA segmentu za pierwsze półrocze tego roku wyniosło 152 mln zł, co oznacza 238% wzrostu w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Jest to efekt rozwoju sprzedaży i korzystnych relacji cenowych. Wolumenowy wzrost sprzedaży energii do odbiorców z grup taryfowych wyniósł 5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Podsegment elektrownie wodne

Elektrownie wodne powiększyły w pierwszym półroczu wynik EBITDA o 35% do 251 mln zł. Liderem podsegmentu jest spółka ENERGA Elektrownie Straszyn, która systematycznie powiększa przychody i zyski.

Podsegment elektrownie systemowe i elektrociepłownie

Elektrownie systemowe i elektrociepłownie wypracowały w pierwszym półroczu 2010 roku wynik EBITDA na poziomie 60,1 mln zł i jest on niższy o 54,2 mln zł w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2009 roku. Spadek ten jest głownie wynikiem aktualizacji wartości aktywów Elektrociepłowni A w ENERGA elektrownie Ostrołęka SA. Wyłączenie Elektrociepłowni planowane jest w 2013 roku.

Elektrownia wodna Łapino
Autor: ENERGA S.A. Elektrownia wodna Łapino
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej