Radosław Murat

Technik budowlany, dziennikarz, specjalista w dziedzinie budownictwa i remontów
Radosław Murat
Związany z „Muratorem” od 2001 roku. Na łamach MURATORA dzieli się swoją wiedzą o materiałach i technologiach do budownictwa jednorodzinnego.