Odzysk ciepła z wentylacji w modernizowanym budynku. Rekuperatory wewnątrzścienne HRU-WALL

2016-07-29 16:13 Materiał sponsorowany
rekuperator ścienny
Autor: brak danych

Realizacja systemu wentylacji z odzyskiem ciepła na etapie projektu czy nawet budowy nie stanowi żadnego problemu. Jednak w przypadku budynku już wykończonego, użytkowanego instalacja systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie zawsze jest możliwa. Rozwiązaniem jest tu rekuperator wewnątrzścienny HRU-WALL, przeznaczony m.in. do modernizowanych budynków.

Energooszczędność i redukcja strat ciepła, to obecnie kluczowe założenia w budownictwie. Wraz ze wzrostem izolacyjności przegród budynku w bilansie energetycznym coraz większy udział ma ciepło konieczne do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Jest szereg systemów wentylacyjnych pozwalających odzyskać część traconego ciepła i wykorzystać do wstępnego podgrzania podawanego powietrza zewnętrznego, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na energię. W klasycznych systemach wentylacji powietrze z wnętrza budynku jest usuwane, natomiast świeże powietrze z zewnątrz ogrzewane jest do komfortowej dla użytkowników temperatury.

Dostępnych jest szereg systemów wentylacji, które umożliwiają odzyskanie części traconego ciepła i wykorzystanie go do wstępnego podgrzania podawanego powietrza zewnętrznego, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Jeśli budynek jest w trakcie projektu czy budowy, nie ma problemu z instalacją systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Jeśli natomiast budynek jest już wykończony i użtkowany, wentylacja z odzyskiem ciepła nie zawsze jest możliwa. Efektywnym, łatwym w montażu i obsłudze rozwiązaniem są rekuperatory wewnątrzścienne, które mają zastosowanie nie tylko w obiektach nowo budowanych, ale również modernizowanych.

rekuperator ścienny HRU-WALL
Autor: Alnor Systemy Wentylacji Budowa rekuperatora wewnątrzściennego HRU-WALL

Jak działa rekuperator wewnątrzścienny?

Podstawowymi elementami wewnątrzściennego rekuperaotra jednorurowego HRU-WALL są: ceramiczny wymiennik ciepła, wentylator rewersyjny oraz filtr powietrza. Praca rekuperatora dzieli się na dwa cykle, następujące po sobie co 70 sekund. W pierwszym, powietrze jest wydmuchiwane - przepływając przez wymiennik o strukturze plastra miodu oddaje mu do 82% energii cieplnej i wilgotności. Gdy wymiennik się nagrzeje, urządzenie przechodzi w tryb nawiewny, a skumulowana energia i wilgoć pobierane są przez świeże powietrze podawane do budynku. Zmiana cyklów następuje automatycznie i zapewnia nieprzerwaną wymianę i filtrację powietrza.
Najbardziej efektywne użytkowanie uzyskuje się przy wykorzystaniu pary jednostek w sąsiednich pomieszczeniach, połączonych za pomocą regulatora HRU-WALL-CONTR. Pozwala to na naprzemienną pracę - podczas gdy jeden z rekuperatorów pracuje w trybie wywiewu, w drugim powietrze jest nawiewane do wnętrza budynku, zapewniając lepszą cyrkulację powietrza.

wymiennik ciepła
Autor: Alnor Systemy Wentylacji Ceramiczny wymiennik ciepła rekuperatora HRU-WALL

Zestaw dwóch rekuperatorów dostarcza nawet 120 m³ świeżego powietrza na godzinę. Jest to optymalna ilość dla czterech osób przebywających w wentylowanych pomieszczeniach. Uzyskany wydatek zapewnia także skuteczne usuwanie wilgoci i wentylację łazienki oraz kuchni (1). Już cztery współpracujące jednostki wewnątrzścienne mogą pozwolić na całkowitą i w pełni kontrolowaną wentylację mieszkania. Ze względu na wykorzystanie energooszczędnego silnika napędowego oraz wentylatora o specjalnej konstrukcji, osadzonego w jednorurowej obudowie, zużycie energii elektrycznej jest bardzo niskie – średni koszt użytkowania dwóch urządzeń to niespełna 30 zł w skali roku. Jednocześnie oszczędności wynikające z odzysku ciepła wentylacyjnego pozwalają na zwrot kosztu inwestycji w ciągu 3 – 5 lat (2). Teoretycznie rachunki za ogrzewanie mogą być nawet o 90% niższe, jednak trzeba pamiętać, że żaden budynek nie jest idealnie szczelny, zatem realnie przewiduje się oszczędności rzędu 50-60%.

Sterowanie pracą rekuperatora, tryby pracy

Przeznaczone do ciągłej pracy urządzenie wyposażone jest w sterownik, który zapewnia pracę wentylatora w 3 zakresach prędkości, zależnie od wykorzystania i kubatury pomieszczenia. Ponadto przewidziano pracę w trybie „Boost”, który pozwala na czasowe zwiększenie wydatku wymienianego powietrza. Tryb można aktywować ręcznie lub z wykorzystaniem czujników monitorujących warunki panujące wewnątrz pomieszczenia. Dzięki funkcji By-Pass - jeśli różnice temperatur są niewielkie lub kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest wyższa niż w pomieszczeniu, możliwe jest przesyłanie powietrza z pominięciem wymiennika. Rekuperatory wewnątrzścienne działają wtedy jak zwykła nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna bez odzysku ciepła.

Eksploatacja

Zastosowane w urządzeniu materiały pozwalają na jego bezawaryjną pracę w szerokim zakresie temperatur, od -20 do nawet 50°C, dobrze sprawdzając się w naszym klimacie. Konstrukcja wentylatora pozwala natomiast na niezwykle ciche i komfortowe użytkowanie. Poziom dźwięku wynosi zaledwie 15 dB przy wydajności 20m³/h, 21dB przy 40 m³/h oraz 29 dB przy wydajności nominalnej 60 m³h (3) Jednostka może zostać zainstalowana z pomieszczeniu o dowolnym przeznaczeniu, bez negatywnego oddziaływania na przebywające w nim osoby.

dopuszczalne poziomy dźwięku
Autor: Alnor Systemy Wentylacji Tab. Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg normy PN-87/B-02151/02.

Zastosowany okapnik zabezpiecza przed deszczem oraz nadaje ciekawy i estetyczny wygląd kratce zewnętrznej. Urządzenie przebadano w laboratorium TÜV Rheinland według wymogów ISO 5801, co gwarantuje rzetelność przedstawionych danych o zużyciu energii i wydajności oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wentylator zaprojektowano i testowano zgodnie z europejską dyrektywą niskonapięciową i normą EN60335-2-80, aby przystosować jednostkę do bezpiecznej pracy w warunkach domowych. Ze względu na zwartą, jednorurową budowę, montaż w istniejących budynkach jest niezwykle prosty i nie wymaga prowadzenia rozległych prac budowlanych. Nie ma potrzeby ingerencji w konstrukcję budynku i rozprowadzania kanałów wentylacyjnych, prace ograniczają się do wykonania odpowiednich otworów wewnątrz ściany.

(1) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
(2) Założono średnioroczne działanie wentylatora z wydajnością nominalną 40 m³/h przez 12 h w ciągu doby, oraz 6 h dla 20 i 60 m³/h. Ceny energii w oparciu o cennik RWE Polska i RWE Stoen Operator na dzień 20.07.2015.
(3) Poziom hałasu mierzony w odległości 3 m.

rekuperatory wewnątrzścienne dane techniczne
Autor: Alnor Systemy Wentylacji Tab. Dane techniczne wewnątrzściennych rekuperatorów jednorurowych HRU-Wall
Partnerzy

Firma Alnor Systemy Wentylacji specjalizuje się w produkcji rekuperatorów i centrali wentylacyjnych, wentylatorów dachowych, kanałowych, także zaworów, czerpni, wyrzutni wentylacyjnych, kurtyn i nagrzewnic.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej