Centrala wentylacyjna - wentylacja z odzyskiem ciepła

2007-05-29 13:07

Adsolair® to centrala wentylacyjna najnowszej generacji. Zapewnia bardzo niskie koszty eksploatacji zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Centrala wentylacyjna bazuje na wysokosprawnym odzysku ciepła na podwójnym rekuperatorze oraz wykorzystują adiabatyczny proces chłodzenia powietrza (działają bezobsługowo). Urządzenie nie wymaga zasilania w wodę lodową z chillera.

Dane techniczne

Strumień powietrza

1200 - 30 000 m3/h

Typ wymiennika ciepła

podwójny wymiennik krzyżowy

Materiał wymiennika ciepła

polipropylen

Sprawność temperaturowa

75 - 86 %

Sposób wytwarzania chłodu:

a) praca w trybie przewietrzania (free cooling)
b) komora zraszania zintegrowana z wymiennikiem
c) sprężarkowy układ chłodniczy w centrali

Współczynnik wydajności chłodniczej COP przy tz = 32°C / 40%, twyw = 26°C / 45%

układ zraszający COP > 50
układ zraszający i sprężarkowy układ chłodniczy
COP > 10

Sposób regulacji strumienia powietrza

płynny, z ciągłym pomiarem rzeczywistej wartości przepływu powietrza.

Rodzaj wentylatorów

wentylatory z napędem bezpośrednim, wirnik bez obudowy.

 

Podwójny wymiennik krzyżowy z polipropylenu - trwałość i wysoka sprawność odzysku ciepła

Wymienniki polipropylenowe mają sprawność zbliżoną do krzyżowych wymienników aluminiowych, przy czym nie mają ich wad: wrażliwości na środowiska agresywne i niskiej trwałości. Dobrze spisują się w kontakcie z wodą, a niskie napięcie powierzchniowe powoduje, że na powierzchni wymiennika nie tworzą się trwałe osady.

Współczynnik odzysku ciepła ma wartość zbliżoną do współczynnika uzyskiwanego przy zastosowaniu układu z wymiennikami regeneracyjnymi, przy tym nie występuje niepożądane zjawisko mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego.

Kluczową zaletą central Adsolair jest zdolność do autonomicznego wytwarzania chłodu przy niewielkich nakładach eksploatacyjnych. Wykorzystuje się tu zjawisko adiabatycznej przemiany powietrza wilgotnego, przy której obniża się temperaturę powietrza wzdłuż linii stałej entalpii kosztem wzrastającej wilgotności tego powietrza. Proces nawilżania dotyczy powietrza wywiewanego z pomieszczenia (w rozwiązaniach konwencjonalnych nawilża się powietrze nawiewane), a obszar komory zraszania jest zintegrowany w skorupie wymiennika (zraszanie odbywa się w obszarze pomiędzy płytami wymiennika). 

Centrala wentylacyjna - tryby pracy

Źródłem chłodu jest świeża woda wodociągowa, która ulega rozpyleniu i odparowaniu w strumieniu powietrza. Układ zraszania jest wyposażony w wannę wyrównawczą, wypełnianą i całkowicie opróżnianą cyklicznie (po uzyskaniu określonego stopnia zagęszczenia wody). Największą zaletą układu adiabatycznego jest bardzo niski koszt wytwarzania chłodu, nieporównywalny z układami sprężarkowymi. Z danych producenta wynika, że w warunkach obliczeniowych (parametry powietrza zewnętrznego 32oC / 40%, powietrza wywiewanego 26oC/55%) możliwe jest obniżenie entalpii powietrza nawiewanego o 8,8 kJ/kg, co przekłada się na obniżenie temperatury o około 8,8 K (czyli do temperatury 23,2oC). Taka wydajność chłodnicza pozwala na odebranie całości zysków ciepła obiektu w okresie przejściowym i znacznej ich części w okresach szczytowego zapotrzebowania na chłód. Na bezpośrednie nakłady energetyczne, prowadzące do wytworzenia chłodu, składa się jedynie energia elektryczna dostarczona do napędu pompy obiegowej układu zraszania. Z danych katalogowych wynika, że współczynnik wydajności chłodniczej (liczony jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do włożonej mocy elektrycznej) w dużych urządzeniach może wynosić 44–59, co w porównaniu z typowymi urządzeniami sprężarkowymi (uzyskującymi wartość współczynnika na poziomie 3,5 –6) jest wartością dziesięciokrotnie wyższą.

Chłodzenie w oparciu o układ sprężarkowy umieszczony w centrali
Układ chłodzenia adiabatycznego może wytwarzać chłód samodzielnie (w centralach Adsolair 56) lub we współpracy z układem sprężarkowym całkowicie zintegrowanym w urządzeniu (w centralach Adsolair 58). Układ bazuje na sprężarkach hermetycznych lub półhermetycznych typu "Scroll", przy czym parownik układu freonowego położony jest w strumieniu powietrza nawiewanego, a skraplacz w strumieniu powietrza usuwanego z centrali. Współczynnik wydajności chłodniczej układu waha się w granicach 5,5–6,7 w warunkach obliczeniowych. Układ chłodzenia sprężarkowego może zapewnić wydajność chłodniczą, równą połowie całkowitej wydajności chłodniczej centrali.

Powiązanie układu zraszania i układu sprężarkowego - jeszcze tańszy chłód
W okresie szczytowych mocy chłodniczych centrala wykorzystuje jednocześnie chłodzenie adiabatyczne i mechaniczne. Układy mogą być ze sobą powiązane, co powoduje zwiększenie mocy oraz (paradoksalnie) zmniejszenie kosztów użytkowania. Chłodny (10–15oC) kondensat, wytworzony na parowniku układu chłodniczego może być zawracany do wanny komory zraszania, przez co można ograniczyć zapotrzebowanie na wodę wodociągową w okresie letnim aż o 70 proc. Jednocześnie freon z układu sprężarkowego jest dochładzany wodą z obiegu zraszającego, co pozwala na zwiększenie wydajności układu sprężarkowego o około 15 proc. Dzięki powiązaniu obu układów udaje się osiągnąć temperatury nawiewu rzędu 16oC, 14oC, a przy specjalnym wykonaniu - nawet poniżej 8oC.

Centrala wentylacyjna - wieloletnie doświadczenie

Menerga® stosuje wentylatory ze swobodnym wirnikiem już od połowy lat osiemdziesiątych, stopniowo ulepszając to rozwiązanie. Obecnie system solVent® montowany jest już we wszystkich centralach klimatyzacyjnych Menerga® .
Postęp w rozwoju technologii wentylacyjnej jest możliwy dzięki zaawansowaniu układów sterowania elektronicznego DDC (Direct Digital Controll), zastosowaniu wydajnych przetworników częstotliwości oraz dzięki znajomości praw fizycznych rządzących przepływem powietrza.

Dokładność
System solVent® zapewnia utrzymanie wymaganego sprężu i strumienia powietrza, niezależnie od temperatury i od zmiennych oporów instalacji.

Ciągły monitoring i natychmiastowa reakcja
Układ regulacji opiera się na dotrzymaniu wartości zadanych, którymi mogą być: 

 • strumień powietrza,
 • ciśnienie w kanale ( np. przy systemie VAV),
 • temperatura,
 • wilgotność,
 • jakość powietrza.

W przypadku wystąpienia odchylenia regulacji następuje modyfikacja prędkości obrotowej silnika.

System przyjazny dla użytkownika
Obsługa techniczna ma bezpośredni dostęp do wielu rejestrowanych wielkości:  

 • rzeczywistego strumienia przepływu powietrza,
 • całkowitego sprężu wentylatora,
 • aktualnego spadku ciśnienia na filtrach powietrza,
 • nadciśnienia względem atmosfery po stronie tłocznej wentylatora,
 • stanu licznika godzin pracy wentylatora,
 • poziomu wibracji jednostki.

Bezawaryjne i bezobsługowe działanie
Jednostki solVent® są wyważane statycznie i dynamicznie oraz poddawane szczegółowej kontroli fabrycznej.
Dzięki posadowieniu wirnika i silnika na wspólnym wale udało się zrezygnować z napędu za pośrednictwem pasków klinowych, a tym samym uniknąć niesymetrycznego obciążenia łożysk i przedwczesnego ich zużywania. Cichobieżne łożyska wentylatora nie wymagają konserwacji.
Czujnik drgań montowany na konstrukcji nośnej systemu pozwala na ocenę poziomu wibracji. Analiza drgań umożliwia wcześniejszą interwencję serwisu, jeszcze przed wystąpieniem awarii.

Energooszczędność
Zastosowanie jednostek solVent® pozwala na znaczną oszczędność energii: 

 • wysoka sprawność (dzięki odpowiedniemu kształtowi wirnika),
 • wyeliminowanie napędu za pośrednictwem paska klinowego i związanych z tym strat mocy,
 • niska strata energetyczna związana z przemianą ciśnienia dynamicznego na statyczne,
 • mniejsza prędkość przepływu niż w wentylatorach z obudową spiralną,
 • niski poziom hałasu,
 • dokładne dopasowanie punktu pracy, bez potrzeby stosowania układów dławiących ( kryz, przepustnic)

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej