System ArCADia BIM

2017-03-01 10:10
ArCADia BIM
Autor: INTERsoft

System ArCADia BIM zaprojektowano jako samodzielne narzędzie do kompleksowej obliczeniowo graficznej obsługi procesu projektowania budowlanego, z możliwością porównywania dokumentów, wykrywania zmian w tych dokumentach (różnice, przesunięcia), scalania wielu opracowań w jeden projekt oraz wykrywania kolizji. System pozwala na współpracę z innymi programami poprzez importowanie i eksportowanie modelu budynku w formacie IFC.

ArCADia BIM składa się z:


Modułu podstawowego (do wyboru):

ArCADia LT
Funkcjonalny, łatwy w obsłudze i intuicyjny program CAD do tworzenia dokumentacji 2D i zapisu plików w formacie DWG 2013. Aplikacja ta jest podstawowym narzędziem graficznym dla szeroko rozumianej branży budowlanej. Umożliwia projektowanie i opis za pomocą podstawowych elementów rysunkowych, bloków, tekstu i ich edycję.
Daje możliwość wstawiania elementów budynku BIM: okien, ścian, drzwi, stropów, zdefiniowanych obiektów 2D i 3D ArCADia BIM, a także porównywania i scalania dokumentów systemu ArCADia.

ArCADia/ArCADia PLUS
Wyposażony w funkcjonalność ArCADia LT, rozszerzoną o dodatkowe opcje tworzenia rysunków 2D i 3D, precyzyjnego wymiarowania i rozszerzone opcje drukowania. W wersji PLUS możliwe jest tworzenie i pełna edycja brył ACIS. Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice itp. Import i eksport plików w formacie SAT.

ArCADia AC
Nakładka na program AutoCAD rozszerzająca jego możliwości o wstawianie elementów budynku BIM, tak jak w programie ArCADia LT.

ArCADia BIM dla branży architektonicznej
Autor: INTERsoft Wybrane elementy systemu ArCADia BIM dla branży architektonicznej

I modułów branżowych:

ArCADia-ARCHITEKTURA
Umożliwia stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Program wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji.
Zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import elementów budynku z innych programów. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

ArCADia-IFC
Pozwala na import architektonicznej bryły budynku w formacie IFC (np. z programów Revit i ArchiCAD) przekształcając obiekty (ściany, stropy) na elementy systemu ArCADia BIM. Przy imporcie projektu z instalacjami i sieciami zewnętrznymi elementy tych instalacji zostają wczytane jako obiekty 3D z informacją o właściwościach.

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Służy do tworzenia profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w obiektach budowlanych o różnej kubaturze. Program polecany projektantom instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Pozwala na tworzenie profesjonalnego projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Umożliwia obiektowe tworzenie rysunków wewnętrznej instalacji na rzutach architektonicznych budynku oraz automatyczne tworzenie schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji.

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE
Umożliwia obiektowe tworzenie rysunków elementów przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej (zlokalizowanej poza budynkiem lub grupą budynków). Projektowanie może być realizowane na rzutach zagospodarowania przestrzennego w postaci podkładów geodezyjnych lub na wykonanych własnych rysunkach przedstawiających istniejącą lub projektowaną sieć. Kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji gazowych, jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE
To kompleksowe narzędzie pozwalające na zaprojektowanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji technologicznej. Użytkownik ma możliwość zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej ze względu na prowadzone ścieki: ścieki socjalno-bytowe, wody opadowe z dachu oraz ścieki technologiczne.

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE
Wspomaga proces wytwarzania dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynku. Osoba projektująca w programie ma możliwość obiektowego wstawiania elementów instalacji wodociągowej przy jednoczesnym wprowadzaniu ich parametrów technicznych i technologicznych.

ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE
Pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych dwururowych w budynku. Automatycznie generuje aksonometrię, zestawienia i obliczenia  potrzebne do przygotowania dokumentacji projektowej. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
Inteligentne narzędzie umożliwiające wykonanie projektu zewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Program ma edytowalną bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu oraz umożliwia pracę na mapach zagospodarowania przestrzennego. Umożliwia obiektowe tworzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego sieć począwszy od transformatora niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej w budynku.

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Umożliwia obiektowe projektowanie zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Udostępnia bazę do sporządzania kosztorysów z możliwością przekazywania danych do programów kosztorysowych (np. Ceninwest, Norma). Dedykowany jest przede wszystkim projektantom zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, a także firmom projektowo-wykonawczym zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną.

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
Służy do projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Poprzez wbudowaną bazę rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych użytkownik może dobrać szczegółowo dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Program pozwala na rysowanie układów rozgałęzionych posiadających dowolną ilość źródeł i jeden koniec.

ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY
Celem działania tej aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych słupów żelbetowych w programach CAD. ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY jest programem obiektowym w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków i przekrojów elementu tworzony jest przestrzenny model zbrojenia słupa, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów elementu. Kształtowanie zbrojenia elementu w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008.

ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA
Maksymalnie wspiera użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych płyt żelbetowych w programach CAD. Jest programem obiektowym, w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków zbrojenia górnego i dolnego płyty oraz przekrojów elementu, tworzony jest przestrzenny model zbrojenia płyty, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów płyty. Kształtowanie zbrojenia płyty w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008. Program umożliwia wprowadzenie danych o kształcie i podparciu płyty przez projektanta, a także przechwytuje dane o kształcie i podparciu płyty bezpośrednio z programu ArCADia-ARCHITEKTURA na bazie zadanego w niej stropu.

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE
Pozwala na projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. Umożliwia ich wizualizację i wydruk w wielkościach zależnych od potrzeb użytkownika. Program kierowany jest do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku. Użytkownik korzystający z programu ma możliwość szybkiego stworzenia planów budynków z wizualizacją dróg ewakuacyjnych.

ArCADia-INWENTARYZATOR
Wspomaga tworzenie dokumentacji technicznej rzutów i przekrojów inwentaryzowanych budynków bezpośrednio podczas obmiaru. Program umożliwia bezprzewodowe pobieranie danych z elektronicznych urządzeń pomiarowych poprzez urządzenie Bluetooth i wstawianie ich bezpośrednio do systemu ArCADia BIM. Do pełnego wykorzystania możliwości programu wymagany jest komputer i dalmierz wyposażony w technologię Bluetooth, pozwalający na bezprzewodowe przesyłanie wyników z aktualnie wykonywanych pomiarów.

ArCADia-3D MAKER
Zapisuje projekt w 3D z systemu ArCADia BIM. Do dyspozycji są dwa warianty zapisu prezentacji projektu z przeglądarką ArCADia-3D VIEWER lub bez. Przeglądarkę, czyli ArCADia-3D VIEWER można ściągnąć ze strony internetowej i zainstalować niezależnie od systemu ArCADia BIM.
System ArCADia BIM został wyróżniony Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2015, a także Złotym Medalem Wybór Konsumenta 2016 na tych samych targach. W ostatnim czasie firma została laureatem XIII edycji konkursu NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO na rok 2016 w kategorii INNOWACYJNOŚĆ.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej