Świeży AutoCAD

2007-05-25 12:14

Nowe wersje, opartych na AutoCAD, rozwiązań dla architektów, projektantów konstrukcji budowlanych i projektantów instalacji budowlanych oraz zaktualizowana platforma Revit.

Autodesk, Inc. wprowadził nowe wersje oprogramowania opartego na platformie AutoCAD dla architektów, konstruktorów i budowniczych, poinformował także o zmianach nazw niektórych produktów. Firma zaktualizowała też platformę modelowania informacji o budynku Revit. Oprogramowanie AutoCAD Architecture 2008 (dotychczas Autodesk Architectural Desktop), AutoCAD MEP (dotychczas Autodesk Building Systems) oraz AutoCAD Civil 3D, teraz zawierają nowe funkcje i rozwiązania, które ułatwią architektom, projektantom konstrukcji mechanicznych, instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych (MEP) zwiększenie wydajności pracy i jej sprawności. Ulepszenia wprowadzone do tych aplikacji opartych na AutoCAD zapewnią także architektom, projektantom i konstruktorom nowe możliwości harmonizacji podstawowych zadań i zmianę klasycznego podejścia do projektowania. Najnowsze aktualizacje aplikacji oparto na platformie AutoCAD 2008. Firma oferuje obecnie  klientom nowoczesne rozwiązania 2D i 3D z wykorzystaniem modelowania, wprowadzające innowacje w zakresie projektowania koncepcyjnego, modelowania dynamicznego i użytkowości, ale także w zakresie całego procesu projektowania jak i jego poszczególnych zadań. Te możliwości i funkcje ogromnie przyśpieszają i zwiększają koordynację kreślenia i modelowania.

AutoCAD Architecture 2008
AutoCAD Architecture zapewnia architektom wysoką wydajność tworzenia projektów i dokumentacji z użyciem oprogramowania AutoCAD. Aplikacja ułatwia użytkownikom AutoCAD-a automatyzację pracochłonnych prac kreślarskich, dzięki czemu dokumentację projektową mogą kompletować szybciej i prościej.

Nowe możliwości i funkcjonalność wprowadzona w programie:

 • Automatyczne przeskalowywanie rysunków - gdy użytkownik tylko zmieni podziałkę rysunku, wszystkie adnotacje, w tym wymiarowanie, etykiety i linie odniesienia zostaną automatycznie uaktualnione.
 • Zmiana widoku elementów konstrukcyjnych i budowlanych (na przykład drzwi i ich wychyłu) obecnie jest tak prosta, jak zamiana rysunku w AutoCAD.
 • Funkcja porównania z nowym rysunkiem, dostępna poprzez program subskrypcji Autodesk, wyróżnia na rysunku różnymi barwami elementy, które zostały zmienione, dodane lub z niego usunięte przez innych członków zespołu projektowego. Umożliwia także śledzenie zmian stylów, klas odporności ogniowej, czy innych właściwości niegraficznych.

AutoCAD MEP 2008 jest opartym na AutoCAD oprogramowaniem przeznaczonym dla konstruktorów, projektantów i kreślarzy MEP (mechanical, electrical and plumbing - konstrukcje mechaniczne, instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne). Oprogramowanie zwiększa wydajność procesów projektowania opartych na AutoCAD, zapewniając większą wydajność pracy i jej dokładność, co przyczynia się także do ograniczenia błędów w koordynacji między zespołami architektów i konstruktorów.

Nowe możliwości aplikacji:

 • automatyzację projektowania systemów MEP, ich układów i dokumentacji, w tym schematów jednokreskowych wod-kan, elektrycznych i orurowania,
 • kreator elementów przyśpieszających tworzenie nowych elementów w oparciu o gotowe szablony parametryczne,
 • bibliotek międzynarodowego wymiarowania metrycznego, do dokumentowania projektów międzynarodowych, wykorzystujących międzynarodowy metryczny system miar,
 • lepsze możliwości sterowania obrazowaniem w zakresie dokumentacji technicznej i podglądów.

Civil 3D
Autodesk zapewnia inżynierom lądowym, projektantom, geodetom i kreślarzom kompleksowy pakiet oparty na AutoCAD, wykorzystujący modelowanie dynamiczne do łączenia rysunków projektowych i produkcyjnych w zakresie budowania obiektów, projektowania dróg, itd. Ta możliwość zapewnia propagację zmian w skali całego projektu, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu pracują w oparciu o tą samą, aktualną dokumentację projektową. Program umożliwia inżynierom lądowym całkowitą zmianę metod projektowania dzięki wykorzystaniu wypróbowanej technologii eliminującej wiele mozolnych etapów tworzenia planów. Jednocześnie dzięki Civil 3D można przyśpieszyć szybkość wprowadzania zmian projektowych, a także łatwiej analizować liczne scenariusze alternatywne.

Główne właściwości:

 • ulepszone środowisko pracy dla wielu użytkowników do prac nad większymi złożonymi projektami,
 • możliwości projektowania interaktywnego i automatyzacja funkcji zapewniające większą wydajność, na przykład automatyczne generowanie i aktualizację planów dróg i kart opisowych.
 • lepsza funkcjonalność geodezyjna, umożliwiająca szybsze tworzenie podkładów i przenoszenie danych z terenu i w teren,
 • interoperacyjność i migracja wielu różnych formatów danych, w tym funkcjonalności kartograficznej Google Earth i specyfikacji plików DWF.

Revit
Aby podkreślić jeszcze lepsze dostosowanie poszczególnych programów do potrzeb i wymagań klientów, Autodesk zmienił nazwy kilku aplikacji pracujących na platformie Revit. Revit Architecture 2008 (dawniej występujący pod nazwą Revit Building), programy Revit Structure 2008 i Revit MEP 2008 (dawniej występujące pod nazwą Revit Systems) obecnie umożliwiają architektom, projektantom, kreślarzom i konstruktorom wykonywanie pracy w zupełnie nowy sposob, dzięki czemu mogą prognozować, analizować i realizować lepsze budowle.

Revit Architecture 2008
Specjalnie skonstruowany dla celów modelowania informacji budowlanych, Revit Architecture odzwierciedla świat budowli, dzięki czemu architekci i konstruktorzy pracują holistycznie, a nie w oparciu o oderwane elementy, takie jak rzuty pięter czy przekroje i elewacje budynków. Oprócz udoskonalenia wielu rozbudowanych funkcji tego wypróbowanego oprogramowania, Revit Architecture 2008 zapewnia także:

 • lepsze zarządzanie sprzężonymi informacjami modelu i lepszą obsługę plików zgodnych ze specyfikacją DWF,
 • wtyczka Google Earth umożliwia publikowanie modeli Revit w module kartograficznym Google Earth,
 • lepsza interoperacyjność z oprogramowaniem animacyjnym Autodesk 3ds Max pozwalająca na szybsze uzyskiwanie consensusu odnośnie projektu wśród wszystkich zainteresowanych.

Aplikacja zapewnia również nowe funkcje umożliwiające projektowanie zrównoważone, poprzez analizę rodzaju i zużycia materiałów, energii i oświetlenia. Dzięki ulepszonemu językowi programowania gbXML (Green Building Extensible Markup Language), konstruktorzy mogą szybko przeprowadzać analizy energetyczne i symulować zachowanie się budynku, z użyciem narzędzi dostępnych np. od firm Green Building Studio, Inc. i IES Ltd.

Revit Structure 2008, ułatwia konstruktorom, projektantom i kreślarzom projektowanie i wizualizację budowli. W oparciu o mechanizmy parametrycznego zarządzania zmianami, w które wyposażono platformę Revit, najnowsze wydanie umożliwia projektantom konstrukcji prostsze tworzenie modeli informacji budowlanych i związanej z nimi dokumentacji budowlanej, z użyciem nowych funkcji, obejmujących:

 • nowe narzędzia do modelowania parametrycznych dźwigarów skratowanych (ang. structural trusses), żelbetowych przekryć łupinowych (ang. warped structural slabs) i pełnych dźwigarów łukowych (ang. curved beams),
 • ulepszenia dokumentacji budowlanej takie jak widoki zależne dla rysunków złożeniowych (ang. split drawings), wymiarowanie i widok elementów,
 • polepszona współpraca i interoperacyjność z powszechnie stosowanymi w branży narzędziami i aplikacjami analitycznymi firm obcych.

Revit MEP 2008 zapewnia BIM (modelowanie informacji budowlanych) dla rynku projektowania konstrukcji mechanicznych oraz instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (MEP), wyposażony w ulepszone funkcje umożliwiające analizowanie funkcjonowania budynków i podejmowanie lepszych decyzji. Program jest dostępny w ramach AutoCAD Revit MEP Suite, zawierającej Revit MEP 2008 służący do modelowania informacji o systemach i AutoCAD MEP 2008 (dawniej znany pod nazwą Autodesk Building Systems) do tworzenia dokumentacji MEP.
Ważnymi nowymi funkcjami aplikacji są:

 • w pełni parametryczne zarządzanie zmianami poprawiające koordynację i maksymalizujące korzyści płynące ze stosowania procesów roboczych opartych na Revit w całym zakresie współpracy zespołów architektów i konstruktorów,
 • zautomatyzowana wymiana informacji konstrukcyjnych usprawniająca komunikację i minimalizująca błędy koordynacji pomiędzy różnymi specjalizacjami MEP, a także pomiędzy architektami i konstruktorami budowlanymi,
 • zintegrowana analiza parametrów eksploatacyjnych budynków zapewniająca projektowanie zrównoważone poprzez bezpośrednie połączenie do Wirtualnego Środowiska Integrated Environmental Solutions (IES) - co umożliwia uzyskanie kwantyfikowalnych danych analitycznych o budynku, w tym rocznego zapotrzebowania na energię, całkowitej emisji związków węgla przez budynek, zadowolenia użytkowników, oświetlenia dziennego, a także możliwości przeprowadzania analiz termicznych.

Narzędzia wizualizacyjne wzbogacają BIM
Platformę Revit można wykorzystywać wraz z narzędziami do wizualizacji projektów, skonstruowanymi z wykorzystaniem tej samej technologii, na której oparte są czołowe programy do obróbki filmów, tworzenia gier i projektowania wyrobów. Te narzędzia wspólnie z aplikacjami analityczno-symulacyjnymi dają użytkownikom możliwość optymalizowania i ulepszania ich projektów, zanim zostaną zrealizowane - co oszczędza czas i pieniądze, podnosi jakość i sprzyja innowacji. Najnowsza wersja oprogramowania VIZ 2008 zapewnia architektom, projektantom i specjalistom od wizualizacji narzędzia do modelowania, oświetlania, renderowania i animowania, wymagane do profesjonalnej trójwymiarowej wizualizacji obiektów architektonicznych. Aplikacja także lepiej obsługuje pliki AutoCAD i Revit; ma nowe uproszczone narzędzia do renderingu architektury, jest szybsza i wydajniejsza, a także wyposażona w nowe narzędzia dydaktyczne. Oprócz aktualizacji czołowych aplikacji branżowych, firma skonsolidowała swoje działania w zakresie architektury, projektowania i budownictwa (AEC) by lepiej dopasować się do ewolucji sektora budowlanego, a także potrzeb biznesowych poszczególnych jego specjalizacji. Rozwiązania AEC Autodesk obejmują oprogramowanie z zakresu inżynierii lądowej, projektowania i konstruowania budowli oraz ich eksploatacji, a także narzędzia do zarządzania projektami zespołowymi (CPM) na budowach. Oprócz rodziny najnowszych produktów Revit do modelowania informacji budowlanych (BIM), portfel obejmuje aplikacje oparte na AutoCAD, takie jak AutoCAD Architecture (dawniej znany pod nazwą Autodesk Architectural Desktop), AutoCAD MEP (dawniej znany pod nazwą Autodesk Building Systems), i AutoCAD Civil 3D; oprogramowanie Autodesk FMDesktop do zarządzania obiektami oraz usługi i oprogramowanie Autodesk Buzzsaw oraz Autodesk Constructware do CPM.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej