Świadectwo energetyczne: program komputerowy do analizy energetycznej budynku lub lokalu, pobierz DEMO

2011-01-11 15:14
BuildDesk Energy Certificate PRO
Autor: BuildDesk Polska Sp. z o.o.

BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do analizy energetycznej budynku lub lokalu. Program komputerowy BDEC PRO przygotowuje projektowaną charakterystykę energetyczną, opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku oraz świadectwo energetyczne budynku lub lokalu.

Świadectwo energetyczne

Program komputerowy przygotowuje opracowania w formie elektronicznej (plik PDF). BDEC PRO posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii programu do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Filozofia działania systemu BDEC PRO jest bardzo prosta. Każdy użytkownik może bez ponoszenia kosztów korzystać z programu komputerowego, wykonywać obliczenia i generować wydruki danych wejściowych i wskaźnika EP. W przypadku, gdy chce wygenerować świadectwo energetyczne lub projektowaną charakterystykę musi połączyć się z serwerem, zalogować na wcześniej stworzone konto i dokonać zakupu konta Professional lub pakietu kredytów, a następnie wygenerować opracowanie.

Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń

Program komputerowy BDEC PRO przedstawia na stronie Wyniki wartości podstawowych wskaźników energetycznych charakteryzujących analizowany budynek. Użytkownik może na bieżąco śledzić efekty wprowadzanych zmian optymalizując projekt. Razem z wygenerowanym świadectwem energetycznym użytkownik otrzymuje raport obliczeniowy, pokazujący szczegółowo tok obliczeń i pozwalający odczytać szczegółowe parametry energetyczne budynku, nieujęte świadectwem energetycznym.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. W programie BuildDesk Energy Certificate Professional została stworzona możliwość przygotowywania takiego opracowania. Aby wygenerować taki dokument należy wprowadzić wszystkie dane jak przy tworzeniu świadectwa energetycznego. Po wprowadzeniu danych i akceptacji wyniku uzyskujemy w wersji elektronicznej (PDF) projektowaną charakterystykę energetyczną, ze szczegółowymi danymi dot. przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową, oraz komentarz do uzupełnienia odnośnie spełnienia warunków zawartych w Rozporządzeniu w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten wystarczy tylko załączyć do projektu budowlanego..

Obliczanie kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody oraz kondensacji powierzchniowej

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga od projektantów sprawdzenia cech przegrody już nie tylko pod kątem izolacyjności cieplnej, ale także poprawności doboru warstw i materiałów w przegrodzie pod kątem właściwości wilgotnościowych.
BDEC PRO posiada wbudowany pełen algorytm normy PN - EN ISO 13788, służącej do obliczania wymaganych parametrów wraz z drukowaniem raportów z obliczeń cieplno–wilgotnościowych. Opracowanie takie może zostać stworzone zarówno dla pojedynczych przegród jak również dla całego budynku. Opracowanie to jest bezpłatne i wymaga tylko założenia konta na serwerze BuildDesk.

Bazy danych i katalogi przegród i materiałów

Program komputerowy zawiera szerokie bazy przegród typowych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł poprzez wielka płytę na indywidualnych rozwiązaniach kończąc oraz bazy materiałów zgodne z normami podanymi w rozporządzeniu jak również bazy materiałów producentów budowlanych. Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania swoich grup przegród gotowych jak i poszczególnych materiałów budowlanych. Wszystkie te dane są zapamiętywane w programie i dzięki temu użytkownik może modyfikować bazy, z których korzysta. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych.

Program komputerowy BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych współczynników przenikania ciepła zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Po wskazaniu kursorem na dany typ mostka cieplnego (np. narożnik wypukły) program BDEC PRO przechodzi to katalogu wariantów liniowych współczynników przenikania ciepła dla danego rodzaju mostka. Użytkownik, na podstawie schematu, wybiera odpowiedni dla analizowanego budynku wariant, a program podstawia właściwą wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo, obok schematów graficznych, umieszczono oznaczenia. Użytkownik jedynie musi podać odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.

Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN – EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN – EN ISO 10211).

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania uciążliwej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN – EN ISO 6946.

Program BuildDesk Energy Certificate Professional w łatwy sposób umożliwia obliczanie współczynnika U dla przegród niejednorodnych, które bardzo często wstępują w budynkach (dachy, ściany w systemie budownictwa szkieletowego, itp.). Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Bardzo często może zaistnieć potrzeba podziału systemu centralnego ogrzewania i c.w.u w budynku i/lub lokalu. Coraz częstszym tego przykładem jest wspieranie instalacji c.w.u z ciepła dostarczonego z kolektorów słonecznych lub zastosowanie w jakimś lokalu rozważanego budynku, np. elektrycznego ogrzewacza przepływowego. Wprowadzanie różnych nośników energii, źródeł ogrzewania czy nawet całych instalacji będzie także przydatne przy rozpatrywaniu całego budynku, ale z lokalami o instalacjach indywidualnych. Program BDEC PRO umożliwia wprowadzenie kilku systemów zarówno dla c.o. jak i c.w.u.

Gotowe projekty a świadectwo energetyczne

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. Każdy z tych budynków zgodnie z aktualnym prawem w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie będzie musiał posiadać świadectwo energetyczne. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla gotowych projektów domów, oferowanych przez najbardziej znane polskie pracownie architektoniczne. Wprowadzenie wszystkich danych budynku – a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii - koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po wgraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadzi tylko zmiany i modyfikacje w stosunku do projektu wyjściowego, zakupionego w pracowni.

Pakiet Professional i kredyty

Program komputerowy BDEC PRO dostępny jest bezpłatnie, jednakże generacja opracowań odbywa się po uiszczeniu opłat. Aktualnie dostępne są dwie formy wykorzystania programu – pakiety kredytów i konta. Obydwie formy zakupu są wymienne i umożliwiają dopasowanie sposobu wykorzystania programu do potrzeb. Dla osób zawodowo zajmujących się certyfikacją i doradztwem energetycznym lub biur projektowych korzystniejszą formą są konta Professional. Dla osób traktujących certyfikację jako dodatkowe działanie lepszym rozwiązaniem są pakiety kredytów.
Podstawową różnicą konta Professional od możliwości generacji charakterystyki energetycznej i świadectwa energetycznego za pomocą kredytów (system pre-paid) jest to, iż użytkownik zakupując konto uzyskuje dostęp do następujących elementów:

  • uzyskuje możliwość generowania dowolnej ilości projektowanych charakterystyk energetycznych dziennie,
  • ma możliwość generacji raportów cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród jak i dla całego budynku,
  • może generować w zależności od rodzaju konta od 1 do 5 świadectw energetycznych dziennie,
  • korzysta z konta przez określony czas – od 3 miesięcy do roku,
  • korzysta z bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas ważności abonamentu.

Dla użytkowników już posiadających konto Professional, każde nowe zakupione zostaje uruchamiane dopiero w momencie wygaśnięcia aktualnego konta. Ponadto użytkownik konta Professional może również zakupić pakiety kredytów niezależnie.

W przypadku, gdy Klient zakupuje pakiet kredytów otrzymuje on pule punktów do wykorzystania (od 5 do 50). Za generację każdego opracowania z jego konta w systemie BuildDesk pobierana jest odpowiednia ilość punktów. Niewykorzystane kredyty nie tracą ważności, mogą zostać wykorzystane w późniejszym dowolnym momencie.. Przykładowo generacja świadectwa energetycznego dla domku jednorodzinnego to koszt 1 kredyt, czyli średnio 10 zł netto. Więcej szczegółów odnośnie cen na stronie www.builddesk.pl w sekcji Oprogramowanie/Cennik.

Platforma współpracy i wsparcie

Dzięki połączeniu wersji online i offline program jest na bieżąco automatycznie aktualizowany. Aktualizacja odbywa się poprzez połączenie internetowe i nie wymaga od użytkownika żadnych czynności oprócz akceptacji pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Daje to pewność pracy na zawsze aktualnej względem przepisów wersji oprogramowania. Pozwala również na rozwijanie możliwości oprogramowania bez konieczności wysyłania płyt i instalowania aktualizacji.
Ponadto w celu wsparcia użytkowników BuildDesk uruchomił specjalnie dedykowane ku temu forum – http://forum.builddesk.pl/, gdzie zarówno konsultanci BuildDesk jak i użytkownicy programu wymieniają się doświadczeniem i wiedzą. Program BDEC PRO dostępny jest na stronie http://www.builddesk.pl/orpogramowanie oraz  http://bdec.builddesk.pl/ gdzie można nie tylko pobrać program, czy utworzyć konto, ale również zapoznać się z szeroka pomocą i aktualnościami na temat programów zarówno BDEC PRO, BDEA i BDEE.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej