Projektowanie w 3d. Nowe narzędzia ułatwiające pracę inżyniera w Autodesk Revit Architecture i Revit Structure 2012

2011-07-28 11:55
Nowe narzędzia ułatwiające projektowanie w Revit Architecture i Revit Structure 2012
Autor: Autodesk Revit Architecture 2012

Najnowsze wersje rozwiązań Autodesk Revit dla architektury i budownictwa jeszcze bardziej wspomagają projektowanie 3d i proces realizacji budynków zgodnie z koncepcją modelowania informacji o budynku (BIM). Nowe narzędzie do edycji chmur punktów (Point Cloud Tool) umożliwia pracę na jednym modelu z wielu miejsc na świecie (gwarantuje wyjście z sieci lokalnej LAN i pracę przez internet w sieci globalnej WAN). Kolejna nowość - możliwość dokonywania obliczeń w chmurze sprawia, że pracuje się dużo szybciej.

Nowe narzędzia ułatwiające projektowanie w Revit Architecture i Revit Structure 2012
Autor: Autodesk

Programy Revit Architecture 2012 oraz Revit Structure 2012 oferują jednocześnie nowe narzędzie do modelowania pomagające lepiej zobrazować proces budowy w oparciu o modele projektowe. Ulepszone koncepcyjne narzędzia analizy energetycznej w programie Revit Architecture 2012 ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji na wczesnym etapie procesu projektowania.

Pozostałe nowości to:

  • Autodesk Revit Architecture 2012 umożliwia tworzenie bibliotek wyglądu materiałów, co pozwala na standaryzację materiałów wykorzystywanych w różnych projektach i ułatwia współpracę z zespołem projektowym. Ulepszony tryb wizualizacji daje użytkownikom możliwość bardziej realistycznego odwzorowania krawędzi i cieni.
  • Autodesk Revit Structure 2012 oferuje usprawnienia w ramach tworzenia i zarządzania strukturalnym modelem analitycznym, co z kolei zapewnia lepszą kontrolę i wyższy poziom zgodności ze strukturalnym modelem fizycznym. Poprawki dotyczące uzbrojenia pomagają użytkownikom w łatwiejszym definiowaniu i wizualizowaniu elementów zbrojeniowych betonu.

Modelowanie Informacji o Budynku (Building Information Modeling - BIM) to proces, który pozwala wykorzystywać zawarte w modelu informacje do projektowania 3d, wizualizacji, analiz i symulacji przebiegu projektu.
– Polskie pracownie coraz bardziej przekonują się do nowej koncepcji projektowania – mówi Przemysław Nogaj, AEC channel manager Autodesk – szczególnie ważne z punktu widzenia polskich firm są możliwości zwiększenia efektywności w obszarze współpracy międzybranżowej, na styku architektury, konstrukcji i instalacji – dodaje.

Inteligentne projektowanie 3d

Modelowanie informacji o budynkach wykorzystuje inteligentny model danych zapewniający wgląd w informacje umożliwiające opracowywanie i prowadzenie projektów budowlanych i infrastrukturalnych szybciej, ekonomiczniej i z mniejszym wpływem na środowisko naturalne. Rozwiązania BIM Autodesk do obsługi budynków – poczynając od ich projektowania, przez budowę, do eksploatacji i utrzymania – oparte są na inteligentnych modelach tworzonych z użyciem programu Autodesk Revit i wspomagają projektowanie architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne (instalacje mechaniczne, wodno-kanalizacyjne i elektryczne - MEP).

– Elementy programu Ecotect umieszczone w Revit Architecture 2012 umożliwiają wstępną analizę koncepcji energetycznej budynku już w bardzo wczesnej fazie projektowania, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – mówi Andrzej Samsonowicz, AEC Application Engineer z Autodesk. Uproszczone narzędzia do analizy energetycznej obiektów znajdują się także w Revit Structure 2012 i MEP. 
– Możliwość dokonywania obliczeń w chmurze (cloud computing) sprawia, że pracuje się dużo szybciej. Zamiast wykonywać obliczenia na jednym komputerze, można teraz wysłać model do sieci, by został obliczony przez wiele komputerów. Owocuje to znaczną oszczędnością czasu – dodaje Andrzej Samsonowicz.

Dokumentacja szybciej i bez błędów

Rozwiązania BIM Autodesk do kompleksowej obsługi inwestycji infrastrukturalnych oparte są na inteligentnych modelach tworzonych w programie AutoCAD Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii lądowej i AutoCAD Map 3D do planowania inwestycji infrastrukturalnych. Wśród zalet BIM wymienia się także bogaty zestaw rozwiązań uzupełniających, w tym Autodesk Navisworks i Autodesk 3ds Max Design do wizualizacji i wirtualnej symulacji projektów oraz program AutoCAD do tworzenia dokumentacji i profesjonalnego kreślenia rysunków. System Autodesk Vault Collaboration AEC pomaga zespołom projektowym w uporządkowanym gospodarowaniu modelami cyfrowymi; chronieniu, systematyzowaniu i wymianie dokumentacji projektowej, ułatwia także współpracę między wieloma zespołami projektowymi.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej