Program WSCAD 4.1 - projektowanie i zarządzanie dokumentacją

2007-05-24 5:08

WSCAD 4.1 opracowany został na bazie popularnej i sprawdzonej w praktyce na całym świecie wersji WSCAD_P1.

WSCAD 4.1 służy do tworzenia dokumentacji w elektrotechnice i automatyce. Umożliwia również tworzenie projektów dla energetyki, hydrauliki, pneumatyki, zabudowy szaf sterowniczych itp.
Program ten może być wykorzystywany w środowisku Windows NT, Windows 95/98. Minimalne wymagania sprzętowe zależą od samego systemu pracy komputera.
WSCAD 4.1 współpracuje z każdą drukarką i ploterem, które są zainstalowane pod Windows. Możliwe są następujące opcje wydruku:

  • wydruk w kolorze
  • do pliku HPGL, DXF i VNS
  • bezpośrednio na drukarkę sieciową.

System WSCAD 4.1 dla Windows można wykorzystywać indywidualnie lub jako oprogramowanie sieciowe. System może pracować w każdej sieci (niezależnie od jej standardu). Dla instalacji sieciowej, klucz zabezpieczający może być umieszczony na serwerze lub stacji lokalnej. Dla licencji sieciowej należy przewidywać ilość uzytkowników korzystających jednocześnie z systemu, ponieważ dane te zapisywane są w kluczu (system zabezpieczony jest w sieci jednym kluczem).

Struktura dokumentacji  
WSCAD 4.1 umożliwia graficzne przedstawienie , skonfigurowanie i zaprogramowanie układów sterujących z różnymi systemami łączeń, do których przyłączone są moduły I/O (wejście i wyjście). W wersji MEGA (sa trzy wersje: podstawowa, automatyczna, MEGA) opcje zarządzania stycznikami oraz menedżer SPS zawierają wszystkie, niezbędne do tego celu, funkcje.

Zarządzanie stycznikami  
Wstawienie i umiejscowienie cewki na rysunku powoduje automatyczne przypisanie jej odpowiedniego stycznika. Typ łącznika wielobiegunowego określony jest automatycznie w oparciu o bazę danych. Wstawiane zestyki zostaną przyporządkowane do danej cewki. Nie ma znaczenia kolejność wstawiania elementów na rysunku. Łącznik wielobiegunowy jest przedstawiony kompletnie również z niewykorzystanymi zestykami.

Menedżer szaf sterowniczych.  
Umożliwia graficzne rozmieszczenie odpowiednio zeskalowanych elementów w szafie sterowniczej. W tym celu zostają wczytane z rysunku wszystkie wykorzystane elementy. Dodatkowe komponenty jak: szafy sterownicze, płyty montażowe, listwy montażowe, korytka lub inne materiały dodatkowe przejmowane są z biblioteki systemu. Wymiary wybranych elementów są automatycznie pobierane z bazy danych wraz z, odpowiadającymi im, zeskalowanymi symbolami graficznymi. Rozmieszczenie symboli w szafie tworzy się automatycznie lub ręcznie. W zależności od konfiguracji, można pokazać na rysunku montażowym oznaczenia materiałów eksploatacyjnych. Błędnie umieszczone symbole można usuwać lub przesuwać.

Menedżer sterowników.  
Umożliwia przedstawienie wszystkich przyłączy sterowników z ich automatyczną kontrolą, automatycznym przydziałem numerów i opisów oraz wprowadzenie adresów krosowych przy modułach głównych i pobocznych. Grupowanie powiązanych (wejściowych i wyjściowych) punktów sterowania daje możliwość uporządkowania struktury schematu elektrycznego. Edytor SPS z funkcją przeglądarki umożliwia opracowanie w formie tabeli tekstów wybranego modułu sterownika, zmianę oznaczenia przyłączy oraz wybór typu kanału.

Zarządzanie kablami.  
Wykorzystane w projekcie przewody są automatycznie kontrolowane. Rysowanie nowych kabli jest wspomagane funkcjami automatycznego zarządzania. Wykorzystane żyły danego kabla mogą być stale oglądane. System umożliwia użycie kodów barwnych lub numerycznych.

Przeglądarki  
Przeglądarki umożliwiają odnalezienie określonych elementów w dużym, kompleksowym projekcie.

  • przeglądarka styczników - półautomatyczne zarządzanie stycznikami daje większe możliwości; dobór typu stycznika oraz jego wytwórcy może odbywać się w końcowej fazie projektowania po przyporządkowaniu zestyków do określonej cewki. System sam dokonuje selekcji bazy danych i proponuje wybór właściwych artykułów.
  • przegladarka zacisków - pozwala na stworzenie w każdej fazie projektowania szczegółowej listy zacisków; umożliwia przedstawienie w formie tabeli jednej lub wszystkich listew zacisków; można również dołączyć do zacisków elementy z numerami pinów, oznaczenia materiałów eksploatacyjnych, numery zacisków, adres krosowy danego zacisku; pojedyńczym zaciskom można przyporządkować numery artykułów i opisy funkcyjne przejmowane automatycznie do schematu.
  • przeglądarka materiałów - przedstawia listę informacji o wszystkich wykorzystanych w rysunku elementach. Poszczególne (lub wszystkie) elementy o tym samym numerze artykułu można zamienić na elementy innego wytwórcy.


Automatyczne adresowanie krosowe  
Adresy krosowe są to opisy sporządzane automatycznie, wskazujące przyporządkowanie i relację w przypadku cewek i zestyków, potencjałów, sterowników itd. Nawigator adresów krosowych służy do szybkiego wyszukiwania przynależnych do siebie elementów (np. elemement główny/poboczny) i linii połączeń. Pojedyńcze kliknięcie na adres krosowy przedstawia na ekranie miejsce, na które ten adres wskazywał.

Automatyczne tworzenie list  
Umożliwia szybkie tworzenie, na indywidualnie skonfigurowanych formularzach, list: zacisków materiałowych, kabli, połączeń, spisu zawartości i konfiguracji etykiet dla materiałów eksploatacyjnych.

Tworzenie formularza graficznego.
Formularze graficzne dla listy materiałowej, listy zacisków, spisu zawartości, planu i listy kabli można tworzyc według indywidualnych założeń.

Export danych  
Obok zapisu we własnym formacie WSCAD, możliwe jest zapisywanie w formatach: ASCII, Dbase, HPGL, DXF i VNS.

Zarządzanie projektem  
Administracja projektów (wersja MEGA) umożliwia tworzenie projektu złożonego z projektów częściowych zawierających do 1000 arkuszy każdy. Projekty częściowe przypisane są odpowiednim funkcjom, przy czym bardzo pomocne są zintegrowane funkcje sortowania.

Baza danych.  
WSCAD 4.1 wykorzystuje bazę danych artykułów w formacie ACCESS. Poprzez ten interfejs można przejmować bazy danych różnych wytwórców. Wartości z baz przejmowane są do schematów i list materiałowych wraz z danymi (ceny, czas pracy czy wymiary określonych elementów). MEGA zawiera ok. 45.000 elementów produkcji krajowej i zagranicznej.

Bitmapa  
Import bitmapy w formacie bmp umożliwia przejęcie logo firmy bezposrednio do rysunku.

Zarządzanie zmiennymi  
Można przypisać zestawowi rysunków: numer arkusza, liczbę arkuszy, datę, arkusz poprzedni, arkusz następny oraz 10 innych wartości zmiennych, aktualizowanych automatycznie. Informacje te wykorzystuje się przy tworzeniu spisu zawartości projektu.

Tablet graficzny i pełny ekran  
Tablet graficzny umożliwia szybkie i efektywne opracowanie projektu, szybki dostęp do symboli, komend czy makr rysunkowych. Tablet można przyłączyć poprzez łącze standardowe. Można tworzyć nakładki na tablet, przypisywać symbole i polecenia. Tryb pełnego ekranu pozwala na wykorzystanie całej powierzchni ekranu jako obszaru rysunkowego. Jest optymalnym rozwiazaniem w połączeniu z tabletem graficznym.

Obszerne biblioteki symboli  
Otwarta struktura bibliotek symboli i baz danych umożliwia dodawanie nowych symboli i informacji oraz zarządzanie posiadanymi danymi. Metoda grupowego wyszukiwania elementów określona jest za pomocą różnorodnych kryteriów selekcji.

Automatyczne tłumaczenie  
WSCAD 4.1 umożliwia automatyczne tłumaczenie na języki obce. Istnieje możliwość przedstawienia opisów na schemacie w trzech jezykach jednocześnie. Teksty z rysunku automatycznie są przejmowane do słownika, który zapisywany jest w formacie ACCESS, gdzie dalej może być rozwijany.

WSCAD 4.1 opracowany został na bazie popularnej i sprawdzonej w praktyce na całym swiecie wersji WSCAD_P1 (12 wersji językowych, ponad 20.000 instalacji).
Ma budowę modułową, co pozwala na rozrzerzanie systemu od wersji podstawowej do wersji MEGA. Projekty, które zostały sporządzone w uboższej wersji mogą być opracowywane w wersjach zaawansowanych, z wykorzystaniem dodatkowych modułów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej