Program TermoURSA. Projektowanie budynków pod kątem cieplno-wilgotnościowym

2013-06-26 18:11
Program TermoURSA. Projektowanie budynków pod kątem cieplno-wilgotnościowym
Autor: URSA

Firma Ursa wprowadza nowy program wspomagający poprawne projektowanie budynków pod kątem cieplno-wilgotnościowym.

Program TermoURSA umożliwia konstruowanie przegród budowlanych, a następnie weryfikuje poprawność ich budowy, sprawdzając na bazie obowiązujących w Polsce przepisów: izolacyjność termiczną uwzględniającą mostki termiczne, zawilgocenie wewnątrz przegrody spowodowane kondensacją pary wodnej, a także ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni na wewnętrznej stronie przegrody.

Współczynnik przenikania ciepła U jest sprawdzany na zgodność z wymogami zamieszczonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki zamieszczonej bazie standardowych mostków termicznych użytkownik może szybko wybrać i uwzględnić w swoim projekcie odpowiednie mostki liniowe, a także odpowiednio dobrać mostki punktowe.

Kalkulator TermoURSA pozwala również na obliczenie ewentualnego kondensatu zbierającego się w przegrodzie budowlanej w poszczególnych miesiącach roku. Dzięki temu można uzyskać dokładne dane dotyczące zarówno zawilgocenia, jak i wysychania przegrody budowlanej w każdym jej miejscu. Program sprawdza i informuje czy nie ma do czynienia z niedopuszczalnym efektem narastania w kolejnych latach zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary wodnej.

Program oblicza także współczynnik temperaturowy i sprawdza, czy jego wartość nie jest mniejsza niż wymagana wartość krytyczna. Dzięki temu projektowana przegroda obliczana jest pod kątem uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni. Jest to istotne z tego względu, że pozwala na uniknięcie rozwoju grzybów i pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej.

Bazując na danych meteorologicznych przyporządkowanych do wybranego obszaru oraz żądanych warunkach wewnątrz budynku można uzyskać dla poszczególnych miesięcy następujące dane:

  • rozkład temperatury w przegrodzie i na jej powierzchni,
  • poziom zawilgocenia i kondensatu,
  • rozkład ciśnienia pary w przegrodzie.

TermoURSA pozwala również na automatyczne wykreowanie i sprawne drukowanie indywidualnego raportu zbierającego wszystkie wprowadzone przy projektowaniu informacje oraz wyniki obliczeń i wykresy prezentujące rozpatrywany projekt.

TermoUrsa
Autor: URSA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej