Narzędzie do analizy mikroklimatu od Spacemaker

2021-11-30 11:17
analiza mikroklimatu
Autor: Spacemaker Analiza mikroklimatu to pierwsze, łatwe w obsłudze wizualne narzędzie umożliwiające planistom i projektantom prawidłową ocenę komfortu cieplnego miast

Analiza mikroklimatu to pierwsze, łatwe w obsłudze wizualne narzędzie umożliwiające planistom i projektantom prawidłową ocenę komfortu cieplnego miast, wskazanie obszarów problemowych i symulowanie optymalnych rozwiązań projektowych. Nowa funkcja jest częścią analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu Spacemaker, które dają możliwość sprawdzenia, jaki wpływ na projekty mają czynniki środowiskowe, jak hałas, oświetlenie, wiatr itp.

Powierzchnie betonowe i deficyt zieleni w miastach sprzyjają tworzeniu się miejskich wysp ciepła (MWC), w których różnice temperatur pomiędzy miastem i terenami sąsiadującymi są tak duże, że mają negatywny wpływ na mieszkańców i ich życie. Fundamentalne jest więc pytanie, jak kształtować przestrzeń miast, aby zapewnić komfort termiczny jego mieszkańcom? Stąd zadanie na architektów, urbanistów i deweloperów, aby tworzyli zrównoważone, długofalowe rozwiązania zapobiegające obciążeniu termicznemu miast.

Europejskich miast nie budowano na temperatury, które w nich panują obecnie i będą panowały w przyszłości. Skala ekstremalnych zjawisk pogodowych rośnie – zarówno fal upałów, jak i błyskawicznych powodzi – miasta trzeba będzie projektować i planować tak, by wytrzymywały te zjawiska.

Jak działa nowe narzędzie do analizy mikroklimatu?

Choć już istnieją sposoby obliczania skutków powstawania miejskich wysp ciepła, często są one dostępne tylko ekspertom, obliczenia zajmują długie godziny bez wizualizacji danych. Analiza mikroklimatu Spacemaker jest tak szybka, intuicyjna i wysoce obrazowa, że po raz pierwszy cały zespół projektowy może szybko zobaczyć skutki decyzji projektowych dla komfortu cieplnego i wszelkie problemy z nim rozwiązywać sprawnie i skutecznie.

Użytkownicy mają możliwość łatwej zmiany percentyli, by sprawdzać, jak dobrze obiekt będzie sobie radził z ekstremami, np. w szczególnie upalne letnie dni i natychmiast oglądać wyniki na mapie Komfortu Cieplnego. Korzystając z mapy Częstotliwości Komfortu użytkownicy mogą indywidualnie ustawiać zakresy czasowe i temperatury, które uznają za komfortowe. Wygenerowana zaledwie w ciągu sekund mapa cieplna pokaże czasy trwania i godziny występowania warunków komfortowych i niekomfortowych na terenach zewnętrznych. W ten sposób funkcja analizy mikroklimatu wraz z innymi analizami dostępnymi w oprogramowaniu Spacemaker daje projektantom nowe narzędzie pozwalające podejmować decyzje projektowe bardziej na podstawie ich rezultatów.

Stres cieplny i temperatura odczuwalna

Zespół firmy Spacemaker poświęcił dwa lata na badania nad stresem cieplnym i temperaturą odczuwalną. W analizie mikroklimatu stosowany jest wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka UTCI (Universal Thermal Climate Index). Poszukującym dodatkowych informacji o UTCI polecamy pracę badawczą [(PDF) An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI)], w której szczegółowo opisano, w jaki sposób są tworzone i obliczane przybliżenia UTCI, która była podstawowym źródłem informacji do analizy.

Funkcja linijki słońca

Z punktu widzenia polskich przepisów budowlanych ważną funkcją jest linijka słońca. Przepisy nakładają wymóg bezpośredniego nasłonecznienia podczas równonocy w określonych porach dnia. Spacemaker pozwala użytkownikowi przeanalizować w ciągu kilku sekund, ile godzin światła słonecznego przypada na każdy punkt fasady. Funkcja ta została opracowana specjalnie na rynek polski. Użytkownik może również przybliżyć ilość światła słonecznego w mieszkaniu, licząc tylko światło słoneczne padające na elewację pod określonym kątem, określanym przez grubość ścian i szerokość okna. Dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej na temat zgodności z przepisami, użytkownik może w krótkim czasie zapoznać się z wieloma propozycjami.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej