KOSZTWIN

2007-05-24 6:29

Program przeznaczony do kosztorysowania robót budowlano-montażowych i remontowych. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości aplikacji rozwiązywanie problemów z zakresu kosztorysowania nie stanowi problemu.

KosztWin działa w środowisku Windows i oferuje wszystkie jego udogodnienia (np. możliwość pracy z kilkoma kosztorysami jednocześnie, kopiowanie pozycji z wykorzystaniem schowka systemowego itd.). Baza programu obok nakładów (KNR,KNNR), zawiera pozostałe informacje niezbędne do tworzenia kosztorysów (nakłady pomocnicze) łącznie z wyszczególnieniem technologii robót z pełnymi opisami założeń kalkulacyjnych zawartych w opisach katalogów i poszczególnych rozdziałów (pliki HLP), a także informacje o możliwych do zastosowania współczynnikach zmniejszających lub zwiększających poszczególne nakłady (podgląd WKR).
Ważniejsze cechy programu to:

 • trzypoziomowa struktura przedmiaru (obiekt, rozdział, pozycja),
 • dowolne definiowanie przez użytkownika sposobu obliczania wartości kosztorysu (algorytmu),
 • redagowanie tabeli elementów scalonych,
 • sporządzanie kosztorysów pełnych, ślepych, inwestorskich,
 • dowolna modyfikacja nakładów w przedmiarze bez naruszania bazy programu,
 • stosowanie własnych norm,
 • dopisywanie i wymazywanie dowolnych nakładów,
 • zmiana sposobu liczenia nakładu całkowitego,
 • dowolna modyfikacja nakładów,
 • stosowanie dowolnych współczynników korygujących (na poziomie obiektu, rozdziału, pozycji, nakładu),
 • używanie wielu cenników,
 • liczenie wartości materiałów pomocniczych i sporządzanie ich wykazu,
 • liczenie wartości transportu materiałów masowych,
 • wydzielenie wartości nakładów inwestora, podwykonawców,
 • na bieżąco dostępność informacji o wartości pozycji i całego kosztorysu,
 • przejrzyste wydruki (możliwość używania wielu kolorów),
 • bogata baza katalogów.

Dane techniczne:

Nazwa programu KosztWin 2.55
Wersje - bezterminowa licencja użytkownika
- licencja ograniczona czasowo (np. na okres 30, 90 lub 180 dni)
Wymagania :
- sprzęt
- system operacyjny
- procesor
- ilość wolnego miejsca na dysku przed instalacją
programu [MB]
- ilość wolnego miejsca na dysku po instalacji programu [MB]
- pamięć operacyjna RAM [MB]
- karta graficzna (praca w rozdzielczości)
- wymagany rodzaj napędu

- komputer PC
- Windows 98 lub nowszy
- Pentium

- 150
- 10
- 32
- dowolna bez ograniczeń
- CD-ROM do instalacji, później tylko HDD
Możliwość pracy w sieci aplikacja sieciowa (serwer, klient); może również pracować
na zasadzie współdzielenia dostępu do plików
(np. bazy cenników lub kosztów)


Wersję testową programu KosztWin można pobrać ze strony www.kosztwin.pl. Z aplikacji można korzystać przez okres 7 dni od zarejetrowania. Kod rejestracyjny dostępny jest na stronie www.kosztwin.pl/download.php. Bez rejestracji działa z pewnymi ograniczeniami (- kosztorys może mieć maksymalnie 10 pozcji; - kosztorys można zapisać na dysku twardym jedynie pod nazwą DEMO.PM i nie można jej zmienić; - podgląd katalogów pokazuje tylko 3 katalogi; - w czasie pracy nad kosztorysem aktualna wartośc jest liczona na wydruku jednak zostaną wydrukowane wartości zerowe).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej