Kompleksowe zarządzanie w przemyśle

2007-05-24 17:32

Praca w ramach budżetu i zgodnie z harmonogramem wymaga dokładnie określonych zasad współdziałania, kontroli oraz zdolności odczytywania zdarzeń, które mogą mieć wpływ na przebieg projektów. Oprogramowanie Primavera® Maintenance & Turnaround, które wprowadziła do swojej oferty firma DATCC, jest narzędziem wspomagającym kompleksowe zarządzanie firmą.

Na profesjonalistach pracujących nad projektami spoczywa pośrednio odpowiedzialność za wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Dlatego bardzo ważna jest przejrzystość projektu; tylko w ten sposób można szybko rozpoznać i skutecznie zapobiec błędom.
Realizacja projektu wymaga bezwzględnie sprawnej komunikacji między członkami poszczególnych zespołów. Aplikacja tworzy platformę, która przyspiesza wymianę informacji. Zindywidualizowany dostęp do bazy danych sprawia, że potrzebne analizy i raporty są zawsze aktualne i dokładne, a w połączeniu z systemem wczesnego ostrzegania decyzje na każdym etapie projektu podejmowane są szybko i trafnie. Wspólna pula zasobów organizacji z możliwością analizy dostępności i alternatywnego wykorzystania zasobów pozwala na redukcję kosztów i maksymalizację zwrotu z inwestycji, a przez to lepszą realizację strategii firmy.

Zalety programu:

  • Zwiększenie wykorzystania zasobów będących w dyspozycji firmy
  • Poprawa wyglądu w aktualnym stanie prac
  • Rozwój najskuteczniejszych metod pracy
  • Wczesne ostrzeżenia o zmianach (KPI - Key Performance Indicator)
  • Redukcja kosztów całkowitych projektu
  • Usprawnienie współpracy między członkami zespołu
  • Automatyzacja procesów związanych z realizacją projektu

Program zapewnia spersonalizowany zestaw funkcji, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji i zakończenie projektu zgodnie z podjętym zobowiązaniem.

 

 

Funkcja

Możliwości

Dla kogo

System wczesnego ostrzegania

Szybka zmiana decyzji na każdym etapie projektu, uniknięcie błędu

Osoby planujące i tworzące harmonogramy

Analiza dostępności i wykorzystania zasobów

Redukcja kosztów

Osoby planujące i tworzące harmonogramy

 

Ścieżka krytyczna, elastyczne wykresy PERT i Gantta

Możliwość obserwacji wszelkich dokonanych zmian na bieżąco

Osoby planujące i tworzące harmonogramy

Analiza porównawcza

Dokładne ustalenie postępu prac

Osoby planujące i tworzące harmonogramy

Dostęp poprzez Internet

Ułatwienie zarówno liderom zespołów jak i klientom wglądu do projektu, zaangażowanie

Liderzy grup, zarząd, klienci

Analiza stanowisk i profilu pracowników

Precyzyjny przydział obowiązków

Managerowie zespołów

Zindywidualizowany dostęp i prezentacja informacji o projekcie

Szybkie zapoznanie się z harmonogramem, zagrożeniami i kosztami - szybkie podejmowanie decyzji

Zarząd

Aktualizacja raportów

Wskaźniki oceny przedsiębiorstwa i wyników

Zarząd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej