Gospodarka odpadami na placu budowy - jak to się robi?

2007-05-24 5:37

Czy odpady powstające na placu budowy można zaplanować i oszacować? Jak można im zapobiec? Która z grup zawodowych na placu budowy wytwarza najwięcej odpadów? Jaką odpowiedzialność w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów ponosi każdy z partnerów procesu? Projekt "Waste Tool" rozwijany od 2005 roku w ramach programu Leonardo da Vinci stara się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące gospodarki odpadami na placu budowy.W projekcie uczestniczy 18 partnerów m in. małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, instytucje szkoleniowo-badawcze z terenu Niemiec, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Polski.

Cel projektu to rozwój zorientowanego na praktykę modułowego oprogramowania dla sektora budownictwa naziemnego dotyczącego redukcji odpadów i ich kosztów. Adresowany jest on do wszystkich uczestników procesu budowy. Potrzeba takiego oprogramowania staje się oczywista po przestudiowaniu przeprowadzanych analiz rynkowych. Dostępne obecnie na rynku podobne pakiety oprogramowania zawierają jedynie informacje dotyczące indywidualnych komponentów gospodarki odpadami budowlanymi takich jak zapobieganie powstawaniu odpadów lub ich utylizacja. "Waste Tool" oferuje wgląd w całokształt gospodarki odpadami podczas całego cyklu budowlanego od procesu planowania do fazy wykonawczej.

Oprogramowanie składa się z pięciu głównych części:

1.Wprowadzenie prezentuje "podstawy" gospodarki odpadami budowlanymi, jej funkcje i wzajemne oddziaływanie z innymi komponentami procesu budowy.

2. Wiedza składa się z 17 modułów, które strukturalnie odpowiadają sześciu komponentom gospodarki odpadami. Zawartość modułów została tu przedstawiona przy pomocy wykresów, grafik i fotografii.

 • Moduł 1 Dlaczego zarządzanie odpadami?
 • Moduł 2 Co to jest zarządzanie odpadami?
 • Moduł 3 Jak działa BWAM?
 • Moduł 4 Kto jest odpowiedzialny za co?
 • Moduł 5 Podstawy gospodarki odpadami
 • Moduł 6 Kalkulacja ilości odpadów
 • Moduł 7 Logistyka
 • Moduł 8 Zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Moduł 9 Eksploatacja
 • Moduł 10 Kalkulacja kosztów
 • Moduł 11 Dokumentacja, kontrola
 • Moduły 12-17 Zadania

Grupą docelową są przede wszystkim pracujący "bezpośrednio na placu budowy" (tzn. robotnicy, brygadziści itd.). Każdy moduł uzupełnia podręcznik, który zarówno poszerza jak i dostosowuje treść danego modułu do specyfiki danego kraju. Grupą docelową w tym przypadku są osoby odpowiedzialne za planowanie (właściciele, architekci itd.).

3. Zadania Użytkownik dowie się tutaj jak rozwiązać modelowe zadania wybrane z praktyki budowlanej, będzie miał możliwość sprawdzenia swej własnej wiedzy i poprawności własnych rozwiązań. Jeżeli zajdzie potrzeba może skorzystać z wiedzy oferowanej przez program, którą odnajdzie samodzielnie w poszczególnych komponentach aplikacji za pomocą linków. Ponadto ważniejsze pojęcia i terminy zostały umieszczone w glosariuszu oraz zilustrowane przy pomocy zdjęć i wykresów.

4. Słownik wyjaśnia wszystkie ważne terminy.

5. Podręcznik Każdy moduł wiedzy jest powiązany poprzez linki z tzw. podręcznikiem, który zawiera bardziej szczegółowe informacje, jak również informacje specyficzne dla danego kraju. I tak, na przykład znajdą się tutaj rozporządzenia dotyczące sortowania odpadów, które w Polsce są inne niż np. w Portugalii. Zadaniem podręcznika jest zebranie w jedną całość konkretnych tematów według określonych priorytetów wybranych z ogromnego zakresu narodowych i międzynarodowych rozporządzeń i ustaw.

Aby zapewnić stały dopływ informacji zwrotnej z grup docelowych i móc wykorzystać je we wczesnych stadiach rozwoju oprogramowania z każdej głównej części programu wybrano jeden moduł ćwiczebny funkcjonujący jako tzw. prototyp. Opracowany w formie elektronicznej prototyp został przetestowany przez wyselekcjonowane grupy testerów a następnie w oparciu o wyniki testowania udoskonalony. Dalsze moduły znajdują się obecnie w końcowej fazie tłumaczenia na 5 języków krajów biorących udział w projekcie. Efekt finalny programu będzie dostępny w styczniu 2007 roku. Więcej informacji na temat postępów w projekcie można znależć pod adresem www.wastetool.net i www.frp.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej