Europejska klasyfikacja CPV - Wspólny Słownik Zamówień w kosztorysach dla zamówień publicznych

2007-05-24 18:12

Najnowsza wersja programu do kosztorysowania Rodos 6.0 umożliwia tworzenie kosztorysów dla zamówień publicznych zgodnych z unijną klasyfikacją CPV. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Stosowanie Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 roku zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Na podstawie Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z 29 stycznia 2004) 18 maja 2004 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które m.in. określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla zamówień publicznych.

Program do kosztorysowania RODOS w najnowszej wersji udostępnia panel "Wspólnego Słownika Zamówień" z możliwością wyboru kodów CPV do umieszczenia na wydrukach opracowywanych kosztorysów.


Rodos został dostosowany do nowego rozporządzenia również w zakresie jednoznacznie określonych metod sporządzania kosztorysów inwestorskich. Program uzyskał Rekomendację Jakości Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (SKB), a w 2003 roku został uznany za najlepsze narzędzie do kosztorysowania w Rankingu oprogramowania dla budownictwa (organizowanym przez Kalejdoskop Budowlany).

Rodos 6.0 umozliwia wymianę danych z aplikacjami MS Office, Open Office, MS Project, co pozwala swobodnie operować popularnymi narzędziami przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie planowania i rozliczania inwestycji.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej