Elektroniczne budowanie i zarządzanie

2007-05-24 17:23

Aplikacja pozwala na znacznie większą elastyczność planowania oraz tworzenie harmonogramów. Analizy typu "what-if", które uwzględniają różne okoliczności, pozwalają planować działania z uwzględnieniem ryzyka.

Primavera® Engineering & Construction to kompletne oprogramowanie do planowania i zarządzania projektami, przeznaczone dla dużych firm z branży budowlanej i ściśle dostosowane do jej potrzeb.
Aplikacja pozwala na znacznie większą elastyczność planowania oraz tworzenie harmonogramów. Analizy typu "what-if", które uwzględniają różne okoliczności, pozwalają planować działania z uwzględnieniem ryzyka. Diagramy PERT, czyli graficzne przedstawienie wszystkich etapów prac, czasu ich trwania i relacji pomiędzy nimi, umożliwiają kompleksowe spojrzenie na projekt. Przyczyny ewentualnego opóźnienia są natychmiast wyświetlane, co z kolei ułatwia skorygowanie planu działań i podjęcie właściwych kroków.
Projekt jest złożonym przedsięwzięciem. Aby prace przebiegały sprawnie, wszyscy jego uczestnicy - inwestor, główny wykonawca i podwykonawcy - muszą mieć dostęp do aktualnych informacji. Dlatego w programie dostęp ten jest zindywidualizowany, w zależności od zajmowanego stanowiska.
Inwestor realizujący wiele przedsięwzięć potrzebuje dostępu do najważniejszych danych, które dadzą mu pewność, że projekt jest realizowany zgodnie z planem i zapewni mu przewidziany zysk. W oparciu o te informacje będzie podejmował kolejne decyzje inwestycyjne.
Kadra kierownicza nie musi tworzyć harmonogramów, ale potrzebuje bieżącego wglądu do wielu projektów równocześnie, które niejednokrotnie są realizowane w dużej odległości od siebie. Osoby decyzyjne potrzebują zbiorczych informacji o obszarze, za który odpowiadają i o możliwości zmian, gdy zajdzie taka potrzeba.
Kierownicy poszczególnych projektów potrzebują danych, które umożliwiają im zrealizowanie powierzonego projektu zgodnie z postawionymi wymaganiami. Mają obraz całego projektu, w którym opcja milestones zwraca uwagę na kluczowe momenty realizacji; wskaźniki procentowej realizacji zadań pozwalają przewidywać i dostosowywać potrzebne zasoby, a wskaźniki wczesnego ostrzegania pozwalają szybko wychwycić sytuacje zagrażające projektowi i podjąć niezbędne działania.
Baza dokumentacji projektu dostępna dla wszystkich osób zaangażowanych ułatwia im pracę, a 100 różnych typów raportów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, usprawnia przepływ informacji o postępach w pracy.
Primavera® Engineering & Construction jest programem, który umożliwia zarządzanie projektem także za pośrednictwem internetu.
Wykonawca projektu decyduje o tym, jakie informacje udostępnia i komu. Dzięki tej opcji osoby zaangażowane w projekt (inwestor, klienci) mogą na bieżąco śledzić prace, kierownicy projektów mają zawsze dostęp do dokumentów i innych niezbędnych w ich pracy informacji, a podwykonawcy są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w harmonogramie.
Dzięki opcji PDA i wykorzystaniu palmtopu inżynierowie pracujący na budowie na bieżąco uaktualniają informacje o statusie projektu. Stały dostęp do bazy informacji projektu usprawnia komunikację i pracę nad nim.
Jest to kompletne oprogramowanie przeznaczone dla branży budowlanej, które wyposaża inżynierów i konstruktorów w narzędzie redukujące ryzyko realizacji projektu przez elastyczne planowanie, precyzyjne przewidywanie kosztów i sprawną komunikację pomiędzy zleceniodawcą, zarządzającym i wykonawcami. Aplikacja jest rozbudowanym narzędziem, które dzięki połączeniu grafiki systemu Windows i czytelności układu strony Web jest łatwe w użyciu. Program współpracuje z innymi narzędziami do planowania i zarządzania.
Dystrybucją programu zajmuje się firma DAT Computer Concepts.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej