Częściowo polski AutoCAD

2008-06-03 12:02

W styczniu 2008 roku pisaliśmy, że Autodesk zakupił polską firmę Robobat - dostawcę oprogramowania do projektowania i analiz konstrukcji budowlanych. Nowy krakowski oddział stanie się jednym z ośrodków tworzenia oprogramowania dla branży konstrukcyjno-budowlanej.

Przejęcie Robobat pomoże firmie w realizacji programu modelowania informacji o budynku BIM (ang. building information modelling). Celem programu jest stworzenie kompleksowego oprogramowania pozwalającego na dostosowywanie informacji o budynku w zależności od analizy strukturalnej poprzez projektowanie w oparciu o informacje elementów budowlanych aż do projektu wykonawczego, a nawet jeszcze dalej. Przy użyciu nowego oprogramowania można przetestować konstrukcje budynku, sprawdzić odporność elementów na starzenie się.

To nie koniec nowości wprowadzanych przez firmę. Na konferencji, która odbyła się 5 marca 2008 r., przedstawiciele firmy zaprezentowali najnowsze wersje Evit, AutoCAD Civil 3D oraz Autodesk Navis Works.

Revit® Architecture 2009
Jest to system projektowania i dokumentowania budowli, który zapewnia swobodę projektowania i sprawną realizację zleceń. Specjalnie zaprojektowany pod kątem modelowania informacji o budynku (BIM). Odwzorowuje prawdziwy świat (obiekty budowlane) i pozwala klientom na dokładne wprowadzanie wstępnych koncepcji projektowych i utrzymanie spójnej wizji na etapach projektowania, dokumentowania i budowy. Dzięki możliwości łatwej wymiany danych z oprogramowaniem partnerów, zwiększone są możliwości projektowania zrównoważonego. Mechanizmy parametrycznej obsługi zmian automatycznie koordynują je w całym projekcie, a także w rzutach modelu, rysunkach, zestawieniach, przekrojach i planach. Projekt i dokumentacja są skoordynowane, spójne i kompletne.

Zmiany w programie

Większa kontrola i swoboda

 • Ulepszenie wymiarowania pozwala teraz na swobodniejszą pracę. Dzięki nowej opcji tekstu, wymiarowania można wzbogacać różnymi objaśnieniami.
 • Ulepszenie zachowania się pomieszczeń pozwala na dalsze zwiększenie wydajności i możliwości: pomieszczenia można obrazować lub wybierać w przekrojach, elewacjach, a także w granicach pionowych, które łatwo zmieniać. Dodatkowo w rzutach przekrojowych można stosować wypełnianie kolorami.
 • Nowe możliwości grafiku zatwierdzeń zawierają teraz funkcję kierunku, która umożliwia konstruowanie ich "z góry do dołu", "z dołu do góry" z kryteriami sortowania określonymi przez użytkownika. Ulepszona funkcjonalność projektowania i wizualizacji
 • Nowe funkcje ViewCubeT and SteeringWheelsT umożliwiają sterowanie ustawieniem rzutów i swobodne oglądanie obiektów z zewnątrz i od wewnątrz.
 • Nowy silnik Mental Ray podnosi jakość, użyteczność i szybkość renderowania w Revit Architecture. Znacząco ulepszono interfejs użytkownika w zakresie sterowania renderingiem i umożliwiono teraz eksport do FBX celem zapewnienia lepszej interoperacyjności z oprogramowaniem 3ds Max® do renderingu zaawansowanego.
 • Rozszerzając skalę tego, co można osiągnąć na etapie projektowania koncepcyjnego i tworzenia rodzin, funkcjonalność Swept Blend daje jeszcze większe możliwości wyrażania skomplikowanych form. Lepsza wydajność i spójniejsza integracja
 • Pliki DWFT publikowane zgodnie ze specyfikacją XPS można automatycznie otwierać używając przeglądarki XPS wbudowanej w system operacyjny Windows Vista®, bez konieczności instalowania wtyczek czy pobierania dodatkowego oprogramowania.
 • Algorytm usuwania ukrytych linii (Virtual Hidden Line Removal Algorithm - VHLR) został przeprogramowany tak, że zapewnia większą wierność graficzną, a także większą szybkość drukowania i kreślenia.
 • Ciągły rozwój interfejsu oprogramowania zewnętrznego (API) do Revit 2009 przyczynia się do rozrostu sieci programistów Autodesk (Autodesk Developer Network) i umożliwia partnerom opracowywanie nowych specjalizowanych narzędzi funkcjonalnych współpracujących z modelem informacji o budynku.

Autodesk NavisWorks 2009
Autodesk NavisWorks zwiększa przydatność BIM, umożliwiając łączenie informacji o budynkach z danymi i podkładami z innych źródeł. Dzięki takiemu połączeniu program zapewnia maksymalny wgląd w kompletny projekt, mimo wykorzystywania w nim różnych platform oprogramowania i programów użytkowych - poprawiając koordynację, współpracę oraz planowanie prac projektowych i budowlanych.

Aplikacja umożliwia:

 • łączenie modeli i danych projektowych pochodzących zarówno z oprogramowania Autodesk, jak i programów innych producentów;
 • opracowywanie bardziej kompleksowych widoków projektów, a także analizowanie oraz symulowanie obiektów przed ich budową;
 • podejmowanie trafniejszych decyzji projektowo-wykonawczych, co zwiększa zwrot z inwestycji dokonanych w oprogramowaniu do projektowania.

Rozwiązania Autodesk NavisWorks obejmują cztery programy:
Autodesk NavisWorks Review - zapewniający podstawową agregację modeli;
Autodesk NavisWorks Simulate - obejmujący NavisWorks Review i wnoszący czwarty wymiar - wymiar czasu;
Autodesk NavisWorks Manage - który zapewnia teraz funkcję wykrywania kolizji, co pozwala na bezproblemową wizualizację modeli wszelkiego rodzaju, dokładne powielanie projektów, szczegółową symulację harmonogramów budowlanych (4D), oraz wykrywanie kolizji - dzięki czemu wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia pracują na tym samym cyfrowym arkuszu, niezależnie od tego, czy tworzą, przeglądają czy sprawdzają modele 3D; Autodesk NavisWorks Freedom - darmowa przeglądarka plików o formatach Autodesk NavisWorks NWD i 3D DWFTM.

AutoCAD® Architecture 2009
To wersja programu AutoCAD® przeznaczona specjalnie dla architektów. Tworzenie i wymienianie się dokumentami budowlanymi będzie teraz sprawniejsze, dzięki intuicyjnym narzędziom do projektowania i kreślenia architektonicznego, w które wyposażono system. Znane użytkownikowi otoczenie pozwala szybko zwiększyć wydajność pracy, a dodatkowych funkcji można uczyć się we własnym tempie. Format plików DWGT ułatwia wymianę i przekazywanie projektów konstruktorom i projektantom instalacji, a zintegrowane narzędzia renderingowe ożywiają prezentacje dla klientów.

Zmiany w programie

 • Większa wydajność tworzenia projektów i dokumentacji
 • Użytkownik może sprawniej kreślić (ulepszona funkcjonalności tworzenia ścian) - upraszcza to tworzenie ich indywidualnych zakończeń: zmiany pozycjonowania, kierunku i przesuwania całych ścian jednym ruchem. W przypadku wystąpienia na rysunku konfliktów, nowe narzędzie Solution Tips przyśpiesza ich rozwiązywanie wskazując problemy i podając wskazówki, jak je rozwiązać.
 • Użytkownik ma teraz lepszą kontrolę nad wyglądem szczegółów na rysunkach i może zmieniać kierunek tekstu, jego justowanie i zawijanie w etykietach. Nowe wielokreskowe linie prowadzące, dodatkowo przyśpieszają proces dokumentowania pozwalając na opisywanie jedną etykietą szeregu podobnych obiektów.
 • Użytkownicy łatwiej będą znajdowali granice przestrzeni w rysunkach dzięki ulepszonej funkcjonalności określania jej granic, automatycznie uaktualniającej x-refy.
 • Tworzenie rysunków budowlanych o wysokiej szczegółowości będzie znacznie prostsze dzięki możliwości wiązania skali opisów z rodzajem obrazowania, użytkownik teraz ma większą swobodę określania stopnia szczegółowości pokazywanych obrazów. Ulepszona współpraca
 • Nowa funkcja migawki pliku pozwala na błyskawiczny podgląd wielu informacji o rysunku (poprzez umieszczenie kursora na nazwie zawierającego go pliku).
 • Użytkownicy systemu Windows Vista® mogą wykorzystywać wbudowaną przeglądarkę XPS do otwierania dokumentów DWF i zarządzania nimi. Dokładne miejsca posadowienia projektów można importować łatwo ze źródeł XML, XMZ lub Google EarthT.
 • Ulepszona funkcjonalność renderingu ułatwia tworzenie wizualizacji z realistycznymi warunkami oświetlenia, w tym z cieniami. Wzbogacony interfejs użytkownika
 • Zgrabny nowy interfejs użytkownika ułatwia dostęp do często używanych narzędzi. Nowy, umieszczony w lewym górnym rogu, przycisk AutoCAD zapewnia szybki dostęp do często używanych poleceń i niedawno otwieranych dokumentów.
 • Pasek narzędzi Quick Access Toolbar umożliwia użytkownikowi łatwy dostęp do najczęściej używanych narzędzi. Wyskakujące opisy (tooltips) ułatwiają poznawanie funkcjonalności oprogramowania, co upraszcza jego użytkowanie.

AutoCAD® Civil 3D® 2009
Oprogramowanie przeznaczone do prac geodezyjnych, projektowania, analiz i dokumentowania w inżynierii lądowej, obejmujące zabudowę terenów, systemy transportowe i zagadnienia ekologiczne. Dzięki automatycznej aktualizacji dokumentacji w chwili wprowadzania zmian projektowych. Aplikacja umożliwia inżynierom lądowym, kreślarzom i geodetom zwiększenie wydajności pracy i szybsze tworzenie projektów i dokumentacji budowlanej o lepszej jakości. Używając tego oprogramowania, cały zespół projektowy pracuje w oparciu o ten sam spójny i zawsze aktualny model, dzięki czemu zachowana jest pełna koordynacja na każdym etapie projektu. Zintegrowane narzędzia do tworzenia wizualizacji trójwymiarowych umożliwiają inżynierom jasne przekazywanie intencji projektowych i tworzenie prezentacji wygrywających przetargi. Zmiany programie

Większa funkcjonalność geodezyjna

 • Możliwość szybkiego i prostego importowania i obróbki danych z pomiarów geodezyjnych wprost z przyrządów, co dodatkowo upraszcza cały cykl pracy. Rozszerzenie Survey Link załączone do Civil 3D 2009, umożliwia pracę z większością formatów danych.
 • Składaną dokumentację można ponownie wygenerować w oparciu o wartości odległości i kierunków, co zwiększa możliwości zapewnienia poprawności danych i wysokiej jakości projektów.
 • Rozszerzona funkcjonalność modelowania powierzchni umożliwia pracę z wielkimi obszarami, teraz geodeci i konstruktorzy mogą przetwarzać duże ilości danych bezpośrednio w programie, co zapewnia niespotykaną dotąd swobodę.
 • Ulepszona sygnalizacja błędów, ich rozwiązywanie i translacja współrzędnych prowadzą do tworzenia lepszych planów zasadniczych. Nowe funkcje do projektowania i analiz
 • Aplikacja zawiera kompleksowe rozwiązanie: do analiz hydrologicznych i burzowych, do projektowania kanalizacji burzowej, analiz wododziałów, modelowania zbiorników retencyjnych i analiz przepustów.
 • Lepsza kontrola nad modelem korytarza i możliwość dynamicznego łączenia linii charakterystycznych z liniami rozgraniczającymi i profilami upraszcza proces projektowania dróg.
 • Projektowanie dróg w oparciu o kryteria użytkowe umożliwia spełnianie lokalnych wymogów projektowych, takich jak zapewnienie widoczności przy wyprzedzaniu Uporządkowana dokumentacja i zarządzanie danymi
 • Możliwość etykietowania przez odwołania zewnętrzne (xrefy) umożliwia utrzymywanie standardowych struktur folderów przy możliwości wykorzystania zalet modelu dynamicznego w Civil 3D. W miarę wprowadzania zmian projektów, zmieniają się także opisy xref.
 • Narzędzia oparte na kreatorach umożliwiają użytkownikom tworzenie dokumentacji w specyficznych układach wymaganych przez różne urzędy, zawierającej konkretne przekroje czy profile.
 • Proste do wdrożenia rozwiązanie do wymiany danych o modelu pomiędzy zespołami projektowymi przy użyciu standardowych xrefów AutoCAD® i inteligentnych skrótów danych w Civil 3D. Można też zaimplementować załączone rozwiązanie do zarządzania danymi Autodesk® Vault, umożliwiające zaawansowane zarządzanie zmianami, kontrolę wersji, określanie uprawnień użytkowników i prowadzenie archiwum.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej