Budowanie z komputerem

2006-11-24 12:18

Zwiększający się popyt na rynku nieruchomości spowodował, że głowa, kartka i ołówek już nie wystarczą firmom zajmującym się budową i sprzedażą nieruchomości. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw oferuje kompleksowe rozwiązania do nadzorowania realizacji inwestycji, obsługi klienta czy sprzedaży.

Inwestycja kontrolowana

Jednym z programów, który umożliwia deweloperom nadzorowanie procesu inwestycyjnego, począwszy od wstępnej fazy analizy ofert gruntów, a skończywszy na realizacji i rozliczeniach, jest system DeweloperPro firmy Bonair SA.

Jego celem jest kontrola zadań pod kątem zgodności z przyjętym harmonogramem, a ponadto ułatwienie obsługi klienta, od chwili, gdy ten zainteresuje się ofertą do momentu sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo system obejmuje swym zakresem plany i budżety oraz analizy, raportowanie i administrowanie. Podstawową i najważniejszą zaletą DeweloperPro jest to, że pozwala zachować porządek i "harmonię" podczas całego procesu inwestycyjnego. System informuje o postępie prac budowy i terminach zaplanowanych zadań. Dzieje się tak, m.in. dzięki temu, że dane ujęte są w harmonogramy: dyrektywny i rzeczowo-finansowy. Pierwszy z nich zawiera całościowy plan wydatków z przypisanymi pozycjami kosztowymi, według prowadzonych zadań (opisów robót, czynności lub opłat administracyjnych na konkretny miesiąc). Na jego podstawie tworzony jest przez Generalnego Wykonawcę drugi harmonogram - rzeczowo-finansowy. Obejmuje on najmniejsze zaplanowane prace w określonym czasie, z przypisanymi kosztami. Dodatkowo można dołączyć harmonogramy uzupełniające, w których znajdą się roboty wykonywane poza umową. Dzięki temu firma może w prosty sposób weryfikować zgodność z terminem prowadzonych robót budowlanych, a także planować wydatki.

System można również wykorzystać w zarządzaniu sprzedażą. Prowadzi on bowiem szczegółowy rejestr inwestycji - mieszkanie można wyszukać w zależności od tego, czy interesuje nas etap sprzedaży inwestycji czy np. osiedle, metraż lokalu. W przypadku tego pierwszego kryterium DeweloperPro okazuje się przydatnym narzędziem, pozwalającym na kontrolowanie stanu rezerwacji. W bezpośrednich kontaktach z klientem zaletą jest dużo możliwości wyszukiwania lokali, w zależności od kryterium, np. ceny, lokalizacji itp. Warto jeszcze nadmienić o automatycznym generowaniu cenników (oczywiście wprowadzenie zmian cen lokali jest możliwe), a także o automatycznym generowaniu dokumentów dla klienta (w tym nawet dokumentów wymaganych przy zawarciu umowy kredytowej).

Podsumowując, korzyści z systemu to przede wszystkim porządek w umowach sprzedaży i rejestrze odebranych lokali, a także kontrola poszczególnych etapów inwestycji oraz ewidencja wykonawców. Produkt w szczególności przydatny w większych firmach.

Szybkie zapytania ofertowe

Innym oprogramowaniem, również przeznaczonym raczej dla większych przedsiębiorstw, jest XPERTIS DEWELOPER, firmy Macrologic S.A. Podobnie jak poprzedni produkt, również i ten ma na celu ułatwienie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz sprzedaży. Przede wszystkim dzięki systemowi firma dysponuje uporządkowaną bazą klientów, podwykonawców i dostawców. Przykładowo, na podstawie przygotowanej wcześniej definicji można rozesłać do dowolnej liczby podwykonawców zapytania ofertowe. Dzięki temu analiza optymalnej oferty jest natychmiastowa i oferenta wybiera się pod takim katem, na jakim nam najbardziej zależy. Ocenę podwykonawcy oczywiście wspomaga system, który sprawdza stopień zgodności z ofertami, wielkości umów, co zrobił dotychczas, jakie prace wykonał na poprzednich inwestycjach i czy terminowo.

Tak jak pierwszy produkt, XPERTIS DEWELOPER kontroluje postęp prac oraz płatności. System m.in. automatycznie nalicza kaucje i kary wg warunków określonych w umowie. Protokoły są powiązane z zaplanowanym harmonogramem, co pozwala śledzić opóźnienia lub wyłapywać prace wykonane szybciej. Produkt w znacznej mierze wspomaga zarządzanie sprzedażą: w tym kontrolowanie rezerwacji, zarządzanie kalendarzem spotkań, a także promocjami cenowymi i poprawkami lokatorskimi.

Marcin Wierzbicki, Szef Działalności KM, Macrologic SA

 Wraz ze świetną koniunkturą w budownictwie, a na rynku mieszkaniowym w szczególności, większość firm deweloperskich zaczęła bardzo dynamicznie się rozwijać. Wzrost ten przekłada się na wzrost potrzeb organizacyjnych, co w powiązaniu z często występującym brakiem informatyzacji (kiedyś nie było to aż tak ważne, a zawsze było niełatwe) rodzi szereg problemów planistycznych i operacyjnych, przekładających się na straty biznesowe. Stąd rola i możliwości rozwiązań IT stają się dostrzegalne powszechnie, a popyt na narzędzia do zarządzania inwestycjami, ale też rozwiązaniami CRM i workflow rośnie.

Program Xpertis Deweloper powstał przy realizacji konkretnego projektu, na zamówienie firmy deweloperskiej. Po pewnym dopracowaniu włączyliśmy go do naszej oferty. Skierowany jest do deweloperów bądź przedsiębiorstw prowadzących działalność m.in. deweloperską - inwestycje i sprzedaż mieszkań. Wielkość firmy nie ma znaczenia, mierząc ilością osób zatrudnionych. Obecnie z rozwiązania tego korzysta około 50 firm.

Uporządkowane kontakty

Dla mniejszych podmiotów, w tym dla agencji pośrednictwa nieruchomości, Connect Distribution przygotował aplikację recentCRM. Produkt skierowany jest głównie do przedsiębiorstw, realizujących wielokrotne lub wieloetapowe transakcje z jednym klientem lub partnerem biznesowym. W przeciwieństwie do wyżej przedstawionych ofert, oprogramowanie cechuje przede wszystkim nastawienie na klienta. Jeśli w przypadku DeweloperPro i XPERTIS DEWELOPER kontakty z klientem były tylko częścią składową systemu, tak tu są częścią najważniejszą.

Zorientowanie na klienta zakłada przede wszystkim przechowywanie dużej ilości informacji. I rzeczywiście, recentCRM to niezwykle bogato wypełniona baza klientów i partnerów biznesowych. Obejmuje ona informacje o podpisanych kontraktach, etapach sprzedaży, wysłanych mailach czy reakcjach na akcje promocyjne. Znajdują się tutaj także notatki dotyczące rozmów z klientem, a nawet jego "osobowości" - czy w rozmowie z nim trzeba być oficjalnym, czy też można pozwolić sobie na żart. Firmy posiadające wielu klientów nie są w stanie zapamiętać każdego z nich. Rozbudowana baza informacji ma być w tym pomocna.

Dzięki włączeniu do aplikacji modułów analityczno-raportujących firmy Crystal Decisions można raportować i przeprowadzać analizę zgromadzonych w systemie danych. Dodatkowo można sięgać do plików zewnętrznych np. baz z systemów księgowych w celu dokonania analizy finansowej.

Program przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Jego zaletą jest to, że integruje się z innymi aplikacjami i danymi zewnętrznymi, a także prostota w obsłudze. Wadą - możliwość zamieszczenia jedynie skromnego opisu nieruchomości (podaje się po prostu parametry produktu: nazwa, ilość, wersja). Więcej informacji o obiekcie można jednak podać w załączniku.

Michał Jacak, Sales Representative, Connect Distribution

Nowa sytuacja rynkowa wymaga, by przedsiębiorstwa oferujące swoje produkty i usługi nie tylko sprawnie zarządzały obszarami produkcji, logistyki czy księgowości, ale od początku kształtowały swoje procesy biznesowe, bezpośrednio odnosząc się do potrzeb klienta. Chcąc więc odnieść sukces, niezbędna jest umiejętność profesjonalnej obsługi klientów oraz synchronizacji działań wszystkich działów firmy. Na podstawie naszych doświadczeń możemy stwierdzić, że wartość przynosi jednak nie pojedyncza transakcja, lecz całość interakcji z klientem. Zadowolony ze współpracy i profesjonalnej obsługi kupujący chętnie zwróci się do nas po następne produkty i jednocześnie będzie mniej skłonny rozpatrywać oferty konkurentów. Takie jednak podejście zakłada pobieranie, przechowywanie i analizowanie dużych ilości informacji. W tym celu właśnie powstał nasz system - automatyzujący najważniejsze procesy zarządzania kontaktami, wspomagający i synchronizujący pracę działów handlowych oraz marketingowych.

Oczywiście konkurencja na rynku systemów CRM jest bardzo duża i przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród oferty około kilkudziesięciu firm. Obecnie w Polsce aplikacji recentCRM używają 1273 przedsiębiorstwa. Oczywiście ilość użytkowników na przedsiębiorstwo jest różna i zasadniczo jest w przedziale 2-6 stanowisk. Produkt przeznaczony jest dla małych i średnich firm handlowo-usługowych różnych specjalizacji. W zależności od potrzeb użytkownika może być zainstalowany w wielu konfiguracjach: jako pojedyncze stanowisko pracy, mała instalacja sieciowa oparta o MS-DE lub większa instalacja sieciowa oparta o bazę danych MS SQL2000. Pozwala również na pracę na stacjach roboczych o podstawowych parametrach: 64 MB RAM, 150 MB HDD, procesor Pentium lub wyższy, system operacyjny: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 2003.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej