Ujemne ceny energii w Polsce - jak powstają? Jakie wyzwania niosą dla sektora energetycznego?

2024-06-21 13:41
fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński Udział OZE stale rośnie

Ujemne ceny energii, zjawisko jeszcze niedawno mało prawdopodobne, stało się faktem dla rynku energetycznego. Choć wydaje się paradoksem, że producenci energii są gotowi dopłacać za odbiór energii, to efekt dynamicznych zmian w strukturze produkcji energii elektrycznej, wynikających głównie z rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą ten trend dla sektora energetycznego?

Spis treści

  1. Jak powstają ujemne ceny energii?
  2. Kiedy ceny energii mają szansę na ujemne wartości?
  3. Ujemne ceny energii wyzwaniem dla tradycyjnych elektrowni
  4. Szanse dla OZE i nowoczesnych technologii zarządzania energią
  5. Przyszłość rynku energetycznego

Jak powstają ujemne ceny energii?

Ujemne ceny energii pojawiają się, gdy podaż energii przewyższa popyt na nią, co zmusza producentów do „płacenia” odbiorcom za zużycie energii. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj w okresach niskiego zapotrzebowania na energię, np. w weekendy, gdy jednocześnie produkcja z OZE, takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaika, jest wysoka.

W takich warunkach tradycyjne elektrownie, zwłaszcza te o ograniczonej elastyczności produkcji, mogą generować nadwyżki, które destabilizują rynek. Brak elastyczności tradycyjnych elektrowni, które nie mogą szybko zmniejszyć produkcji bez ponoszenia wysokich kosztów, prowadzi do sytuacji, w której bardziej opłacalne jest oferowanie energii po ujemnych cenach niż zatrzymanie produkcji.

Kiedy ceny energii mają szansę na ujemne wartości?

W jakich godzinach i okresach jest najwyższe prawdopodobieństwo pojawienia się ujemnych cen importowanej energii? To widać na poniższym wykresie. Przedstawione są tu stawki dynamiczne obowiązujące na rynku dnia następnego. Obszar zaznaczony czerwonym prostokątem wskazuje godziny i okresy, w których można spodziewać się ujemnych cen energii.

ujemne ceny energii
Autor: SolarEdge Ujemne ceny energii Link: powiększ wykres

Ujemne ceny energii wyzwaniem dla tradycyjnych elektrowni

Elektrownie węglowe czy jądrowe, które charakteryzują się wysokimi kosztami stałymi i długim czasem reakcji, często nie mogą szybko dostosować poziomu produkcji do zmieniającego się popytu. W rezultacie, są one zmuszone do sprzedaży energii po ujemnych cenach lub nawet zatrzymania produkcji, co generuje dodatkowe koszty.

Aby lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, elektrownie muszą wprowadzić szereg zmian technologicznych i operacyjnych. Modernizacja infrastruktury jest kluczowa – nowoczesne turbiny i technologie kogeneracji mogą zwiększyć szybkość reakcji elektrowni na zmieniające się zapotrzebowanie na energię. Ważna jest również integracja systemów magazynowania energii jak baterie przemysłowe oraz pompy ciepła, która pozwala na przechowywanie nadwyżek energii i wykorzystanie ich w okresach wzmożonego popytu. Ponadto, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, które wykorzystują zaawansowane algorytmy i sztuczną inteligencję, może znacząco poprawić efektywność operacyjną. Automatyzacja procesów umożliwiających szybkie dostosowanie produkcji do bieżącego zapotrzebowania, także odgrywają istotną rolę w zwiększaniu elastyczności elektrowni.

Szanse dla OZE i nowoczesnych technologii zarządzania energią

Z drugiej strony, ujemne ceny energii to szansa dla OZE i nowoczesnych technologii zarządzania energią. Rozproszone systemy magazynowania energii, takie jak baterie domowe, mogą odegrać kluczową rolę w stabilizacji rynku. Na przykład w okresach nadprodukcji energii słonecznej, energia może być przechowywana, aby następnie zostać wykorzystana w czasie wzmożonego popytu. Takie rozwiązania zwiększają efektywność energetyczną i mogą przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych dla właściciela systemu, a także pomóc zminimalizować obciążenie sieci elektrycznej.

Inteligentne systemy zarządzania energią, które wykorzystują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do zarządzania energią, są teraz w stanie dostosować się do zmian rynkowych, a nawet pogodowych w czasie rzeczywistym, aby automatycznie zoptymalizować zużycie energii i zminimalizować koszty energii. Przykłady z rynków zachodnich pokazują, że odpowiednie zarządzanie energią może przynieść znaczne oszczędności.

Inteligentne systemy zarządzania energią są w stanie automatycznie wstrzymywać produkcję energii poprzez falownik w okresach ujemnych cen, jednocześnie magazynując energię do późniejszego wykorzystania.

Przyszłość rynku energetycznego

Choć obecnie ujemne ceny energii nie mają bezpośredniego wpływu na koszty energii dla odbiorców indywidualnych, sytuacja ta może ulec zmianie wraz z wprowadzeniem taryf dynamicznych, planowanych od sierpnia 2024 roku w Polsce.

Prosumenci odczują skutki ujemnych cen poprzez system net-billingu, w którym nadwyżki energii są rozliczane zgodnie z wartością z giełdy energii. Zastosowanie magazynów energii pozwoli prosumentom na maksymalizację zysków, umożliwiając magazynowanie energii w okresach ujemnych cen i jej sprzedaż, gdy ceny są wyższe.

W perspektywie długoterminowej, ujemne ceny energii mogą stać się katalizatorem transformacji energetycznej. Wzrost udziału OZE i rozwój technologii magazynowania energii mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i elastycznego systemu energetycznego. Jednocześnie, konieczne są inwestycje w modernizację infrastruktury energetycznej oraz rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią, które umożliwią efektywne wykorzystanie nadwyżek produkcji.

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej