Licznik dwukierunkowy prądu - jak go odczytać? Jak działa licznik dwukierunkowy?

2023-02-26 19:31
Fotowoltaika
Autor: Gettyimages Jak poprawnie odczytać licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy zlicza pobieraną energię, ale mierzy też ilość energii oddawanej do sieci. Dlatego w przypadku instalacji fotowoltaicznej, gdzie następuje wytwarzanie energii, licznik dwukierunkowy jest bardzo ważną częścią układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dzięki niemu rozliczymy odbiór nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej z sieci w ramach systemu opustów.

Spis treści

  1. Jak działa licznik dwukierunkowy?
  2. Kiedy wymagany jest licznik dwukierunkowy?
  3. Jak poprawnie odczytać licznik dwukierunkowy?

Decydując się na instalację fotowoltaiczną, konieczna jest zmiana licznika z jednokierunkowego na dwukierunkowy. Potrzebne jest to do prawidłowego odczytywania parametrów instalacji. Liczniki dwukierunkowe działają w specyficzny sposób, dlatego należy poprawnie odczytywać jego dane.

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię, ale kiedy okazuje się, że jest jej zbyt mało, by zaspokoić aktualne potrzeby, to brakującą część pobieramy z sieci energetycznej. Z drugiej strony nadmiar energii, którą wyprodukujemy oddajemy do sieci, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Tak działa to w dużym uproszczeniu. Aby móc to rozliczyć niezbędna jest instalacja licznika dwukierunkowego. Monitoruje on ilość prądu oddanego do sieci i pobranego.

Obecnie stosowane liczniki dwukierunkowe to najczęściej liczniki elektroniczne. Ich działanie opiera się na układach scalonych, generujących pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia impulsy – w liczbie proporcjonalnej do pobranej energii.

W zależności od kierunku przepływu prądu i znaku napięcia, licznik jest w stanie odróżnić, czy z punktu widzenia danego obiektu energia jest pobierana, czy oddawana do sieci.

Warto nadmienić, że licznik nie pozwala wprost stwierdzić, jaka ilość energii wykorzystywanej przez dany obiekt jest generowana np. przez instalację fotowoltaiczną. Przykładowo, jeżeli w danym momencie ilość energii z instalacji PV będzie się dokładnie pokrywała z zapotrzebowaniem, wskazanie licznika się nie zmieni. Dopiero zestawienie danych z falownika i/lub dodatkowego licznika oraz danych z licznika dostawcy energii, pozwala na określenie autokonsumpcji.

Kiedy wymagany jest licznik dwukierunkowy?

Jeżeli odbiorca energii elektrycznej staje się również jej producentem, konieczna jest wymiana licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. Zwykle dotyczy to osób, które zamontowały mikroinstalację fotowoltaiczną.

Prawo wymaga, aby każde urządzenie wytwarzające energię było zgłoszone do dystrybutora energii. Każdą instalację fotowoltaiczną przed oddaniem do użytkowania należy zgłosić do lokalnego operatora. Po otrzymaniu wniosku operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy, bądź po prostu odblokowanie odpowiedniej funkcji w dotychczasowo użytkowanym urządzeniu. W przypadku wymiany licznika koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego.

Klientom Euros Energy w niektórych przypadkach rekomendujemy jedynie przeprogramowanie istniejącego licznika, ponieważ nie zawsze konieczna jest fizyczna wymiana urządzenia.

Jak poprawnie odczytać licznik dwukierunkowy?

Elektroniczne liczniki dwukierunkowe mają ekran, na którym wyświetlane są informacje dotyczące m.in. daty, czasu czy ilości pobranej lub oddanej energii. Wszystkie te parametry mają przypisane tzw. kody OBIS, które pozwalają zidentyfikować to, co w danej chwili jest prezentowane na ekranie. Kody OBIS są zdefiniowane przez odpowiednią normę i składają się z samych cyfr lub liter i cyfr. Zwykle na obudowie licznika znajduje się informacja, jak interpretować daną konfigurację znaków.

W przypadku taryf G11, C11 lub C21 najbardziej interesującymi parametrami są ilość pobranej i oddanej do sieci energii czynnej. Są one oznaczone odpowiednio kodami 1.8.0 i 2.8.0.

  • Liczba po prawej stronie dla kodu OBIS 1.8.0 oznacza całkowite zużycie energii.
  • Liczba dla kodu OBIS 2.8.0 oznacza energię przesłaną do sieci elektroenergetycznej.

W przypadku taryf wielostrefowych, zamiast „0” wyświetli się cyfra od 1 do 3, która będzie informowała, jaka ilość energii została pobrana lub oddana w danej strefie.

Licznik sam wyświetla parametry w zadanej kolejności, zatem kiedy chcemy odczytać licznik, wystarczy poczekać, aż z lewej strony ekranu pojawi się jeden z powyższych kodów i odczytać wartość z prawej strony. Niektóre liczniki mają przyciski pozwalające użytkownikowi we własnym zakresie wybrać pożądany parametr – bez konieczności czekania, aż licznik sam zmieni wartość.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej