Moja elektrownia wiatrowa 2024 - program dopłat do przydomowej elektrowni wiatrowej. Dla kogo nawet 30 tys. zł?

2024-03-17 18:59
 mikroelektrownia wiatrowa
Autor: Getty Images Jak skorzystać z dotacji na przydomową mikroelektrownię wiatrową?

W 2024 rusza program Moja elektrownia wiatrowa, który przewiduje dofinansowanie do przydomowych mikroelektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. NFOŚiGW przeznaczył na program 400 mln zł. Jakie są warunki programu? Dla kogo dotacja na przydomowy wiatrak?

Spis treści

  1. Moja elektrownia wiatrowa 2024 - co wiadomo o programie?
  2. Dla kogo program Moja elektrownia wiatrowa?
  3. Ile będzie można dostać na przydomowy wiatrak?
  4. Co jest kosztem kwalifikowanym?
  5. Wiatrak musi pracować

Moja elektrownia wiatrowa 2024 - co wiadomo o programie?

Wiatr to obok słońca równie atrakcyjne źródło energii odnawialnej. W porównaniu ze słońcem jest pewniejsze, zwłaszcza zimą. Czy dofinansowanie mikroinstalacji wiatrowej zachęci Polaków do inwestowania we własne wiatraki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej początkowo planował rozszerzenie programu “Mój prąd” o elektrownie wiatrowe. Ostatecznie podjęto decyzję o uruchomieniu nowego programu - “Moja elektrownia wiatrowa” - którego celem jest rozwój energetyki prosumenckiej opartej o wiatr. Instalacja mikroelektrowni wiatrowej, możliwej także z magazynem energii, ma zapewnić produkcję zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby, z jak największą autokonsumpcją.

Środki na dofinansowanie wiatraków pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Pula przeznaczona na dotacje ma wynosić  400 mln zł.

Szczegółowe wymogi zostaną przedstawione w regulaminie ogłoszonym w momencie startu programu. Oto, co w tej chwili wiadomo na ten temat.

Dla kogo program Moja elektrownia wiatrowa?

Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego. Elektrownia powinna znajdować się na budynku mieszkalnym lub na terenie działki przy budynku mieszkalnym. O dofinansowanie takiej inwestycji nie mogą się ubiegać właściciele budynków letniskowych, rekreacyjnych, gospodarczych, wykorzystywanych sezonowo.

Dotacja dotyczy zarówno domów nowych, jak i już użytkowanych. Dofinansowanie wiatraka nie przysługuje, jeśli inwestor skorzystał z pomocy finansowej na ten cel z innego źródła (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego beneficjenta. Mikroinstalacja wiatrowa może być typu on-grid lub off-grid (podłączona albo niepodłączona do sieci elektroenergetycznej).

Ile będzie można dostać na przydomowy wiatrak?

W programie przewidziano wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji dla beneficjentów, którzy zbudowali własną mikroelektrownię wiatrową, czyli na zakup i montaż turbiny wiatrowej wraz z osprzętem, np. falownikiem, magazynem energii itp.  Wielkość dofinansowania może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Przewidziano dwa warianty inwestycji i wielkości dotacji:

  • instalacja wiatrowa – nie więcej niż 30 tys. zł (do 5 tys. zł/1 kW),
  • magazyn energii elektrycznej - nie więcej niż 17 tys. zł (do 6 tys. zł/1 kWh).

Moc dotowanej mikroelektrowni nie może być większa niż 20 kW (łączna moc mikroinstalacji z magazynem energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej nie może przekraczać 50 kW). Wiatrak nie może być wyższy niż 30 m.

Co jest kosztem kwalifikowanym?

W programie uznaje się za koszty kwalifikowane wydatki związane z kupnem i montażem mikroinstalacji wiatrowej (urządzenia, materiały i usługi, także transport). Instalacja wiatrowa musi być nowa (urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem). Magazyn energii dla instalacji powinien mieć pojemność nie mniejszą niż 2 kWh.

Wiatrak musi pracować

Beneficjent programu powinien korzystać z pracy mikroelektrowni wiatrowej przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W tym czasie nie można zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inne. Instalacja nie może zostać zdemontowana ani przeniesiona na inne miejsce. Niewywiązanie się z umowy spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej