Fotowoltaika dla firm. Na fotowoltaikę dla firm do rozdania jest 80 mln zł. Nabór rusza 31 marca

2021-03-07 14:23
fortowoltaika dla firm
Autor: gettyimages 80 mln zł dla firm na fotowoltaikę. O wsparcie na montaż fotowoltaiki można się ubiegać w NFOŚiG. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych

Fotowoltaika dla firm będzie dofinansowana. O wsparcie z Funduszy Europejskich na fotowoltaikę dla firm można się ubiegać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Wnioski od przedsiębiorców przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na fotowoltaikę dla firm przeznaczonych jest 80 mln zł.

Fotowoltaika dla firm z dofinansowaniem

Właściciele firm mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje w fotowoltaikę o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu czyli wytwórcy energii.

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85% i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych,  a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dla jakich firm dofinansowanie do fotowoltaiki?

Jak czytamy czytamy w regulaminie konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dofinansowanie może być udzielone podmiotom wskazanym w SzOOP jako typ beneficjenta: tj. przedsiębiorcom – wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140). Regulamin konkursu szczegółowo określa, kto może skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego przez Fundusze Europejski. Są to przedsiębiorcy prowadzący następujące formy działalności gospodarczej:

  • spółki partnerskie (kod 115),
  • spółki akcyjne (kod 116),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
  • spółki jawne (kod 118),
  • spółki komandytowe (kod 120),
  • spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
  • przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
  • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
  • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
  • spółdzielnie (kod 140).

Kody formy prawnej zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej